Příbalový Leták

Šalvějová Nať

sp.zn. sukls130296/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO PACIENTA NA OBALU

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Šalvějová nať

Léčivý čaj Salviae herba

Perorální a orální podání

SLOŽENÍ

Salviae herba 30 g POUŽITÍ

Tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný vnitřně nebo zevně k léčbě těchto onemocnění: Vnitřní užití: při mírných trávicích potížích, pálení žáhy a nadýmání; omezuje nadměrné pocení Zevní použití: při zánětech ústní dutiny, ke kloktání a k desinfekci dutiny ústní.

Přípravek je určen pro dospělé.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

PŘÍPRAVA A DÁVKOVÁNÍ

Vnitřně: Při zažívacích obtížích: 1 čajová lžička šalvějové nati se přelije 0,25 l vroucí vody a nechá se 15 min vyluhovat v zakryté nádobě, pak se scedí. Čaj se pije teplý 3x denně.

K omezení nadměrného pocení: 1 polévková lžíce šalvějové nati se přelije 0,25 l vroucí vody, nechá se 15 min vyluhovat v zakryté nádobě a pak se scedí. Čaj se pije teplý 3x denně.

Zevně: K výplachům dutiny ústní: 1 polévková lžíce šalvějové nati se přelije 0,25 l vroucí vody, nechá se 15 min vyluhovat v zakryté nádobě a pak se scedí. Nálev se používá k výplachům dutiny ústní několikrát denně.

Pro použití jako kloktadlo: 1 polévková lžíce šalvějové nati se přelije 120 ml vroucí vody a nechá se 15 min vyluhovat v zakryté nádobě, pak se scedí. Nálev se používá ke kloktání několikrát denně.

Nálev se nesmí vařit. Připravuje se vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.

Pokud u Vás příznaky onemocnění při používání tradičního rostlinného přípravku přetrvávají déle než 7 dní, poraďte se s lékařem.

Bez porady s lékařem přípravek užívejte nejdéle 2 týdny při vnitřním užití, a nejdéle 1 týden při zevním použití.

KONTRAINDIKACE

Neužívejte při přecitlivělosti na léčivou látku.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Při přecitlivělosti ojedinělá možnost vzniku alergických reakcí.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41, Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucího účinku můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

INTERAKCE

Neužívejte současně s léky ovlivňujícími tzv. GABA receptory (např. barbituráty nebo benzodiazepiny, užívané k léčbě úzkosti nebo nespavosti). O souběžném užívání jiných léčivých přípravků se poraďte s lékařem.

UPOZORNĚNÍ

Použití u dětí a dospívajících do 18 let se nedoporučuje, protože nejsou k dispozici dostatečné údaje a je třeba poradit se s lékařem.

Přípravek nepoužívejte dlouhodobě.

Přípravek může ovlivnit schopnost řídit a obsluhovat stroje. Při ovlivnění pozornosti neřiďte ani neobsluhujte stroje.

V těhotenství a při kojení se vzhledem k nedostatku dat nedoporučuje přípravek užívat. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za „Použitelné do“. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. VELIKOST BALENÍ

30 g

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

94/926/97-C Č. ŠARŽE POUŽITELNÉ DO

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE

Megafyt Pharma s.r.o., U Elektrárny 516, 252 46 Vrané nad Vltavou, Česká republika

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU NA OBALU

ŠALVĚJOVÁ NAŤ

DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU

11.11.2015

Strana 2 (celkem 2)