Příbalový Leták

Ramipril Medreg 2,5 Mg

Informace pro variantu: Tableta (500 Ii,2,5mg), Tableta (1000,2,5mg), Tableta (98 Ii,2,5mg), Tableta (50 Ii,2,5mg), Tableta (90 Ii,2,5mg), Tableta (60 Ii,2,5mg), Tableta (30,2,5mg), Tableta (100 Ii,2,5mg), Tableta (30 Ii,2,5mg), Tableta (20 Ii,2,5mg), Tableta (28 Ii,2,5mg), zobrazit další variantu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Ramipril Medreg 1,25 mg Ramipril Medreg 2,5 mg Ramipril Medreg 5 mg Ramipril Medreg 10 mg

Tablety

ramiprilum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje ramiprilum 1,25 mg. Jedna tableta obsahuje ramiprilum 2,5 mg. Jedna tableta obsahuje ramiprilum 5 mg. Jedna tableta obsahuje ramiprilum 10 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje monohydrát laktosy. Pro více informací viz příbalová informace.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Tableta

Blistr

Ramipril Medreg 1,25 mg:

20 tablet

28 tablet

30 tablet

50 tablet

90 tablet

98 tablet

100 tablet


Ramipril Medreg 2,5 mg:

20 tablet

28 tablet

30 tablet

50 tablet

60 tablet

90 tablet

98 tablet

100 tablet

500 tablet


Ramipril Medreg 5 mg:

7 tablet

10 tablet

14 tablet

20 tablet

28 tablet

30 tablet

42 tablet

50 tablet

56 tablet

60 tablet

90 tablet

98 tablet

100 tablet

500 tablet

Ramipril Medreg 10 mg tablety:

20 tablet

28 tablet

30 tablet

50 tablet

56 tablet

60 tablet

90 tablet

98 tablet

100 tablet

500 tablet

HDPE lahvička: 30 tablet 1000 tablet

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

<1,25 mg, 2,5 mg (1000 ks v balení)>

Doba použitelnosi po otevření: Použijte do 12 měsíců po prvním otevření.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

<jen pro HDPE lahvičku>

Uchovávejte HDPE lahvičku pevně uzavřenou, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci: Medreg s.r.o., Krčmářovská 223/33, Praha, Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg.č.: 58/010/15-C Reg.č.: 58/011/15 -C Reg.č.: 58/012/15-C Reg.č.: 58/013/15-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

Ramipril Medreg 1,25 mg Ramipril Medreg 2,5 mg Ramipril Medreg 5 mg Ramipril Medreg 10 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Ramipril Medreg 1,25 mg Ramipril Medreg 2,5 mg Ramipril Medreg 5 mg Ramipril Medreg 10mg

tablety

ramiprilum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Medreg s.r.o.

3 POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. JINÉ


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Ramipril Medreg 1,25 mg Ramipril Medreg 2,5 mg Ramipril Medreg 5 mg Ramipril Medreg 10mg tablety ramipril


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje ramiprilum 1,25 mg. Jedna tableta obsahuje ramiprilum 2,5 mg. Jedna tableta obsahuje ramiprilum 5 mg. Jedna tableta obsahuje ramiprilum 10 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje monohydrát laktosy. Pro více informací viz příbalová informace.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Tableta 30 tablet

1000 tablet <nemocniční balení >


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP

<1,25 mg, 2,5 mg (1000 ks v balení)>

Doba použitelnosi po otevření: Použijte do 12 měsíců po prvním otevření.


Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Uchovávejte HDPE lahvičku pevně uzavřenou, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Držitel rozhodnutí o registraci: Medreg s.r.o., Praha, Česká republika 12 REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg.č.: 58/010/15-C Reg.č.: 58/011/15-C Reg.č.: 58/012/15-C Reg.č.: 58/013/15-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU