Příbalový Leták

P-Am 3


in

V=+125.

Ink Surface: %


O-V=+121.

H=+355.    6


P-AM3 P-AM3 P-AM3 P-AM 3 P-AM 3 P-AM 3 P-AM 3 P-AM 3 P-AM 3 P-AM 3 P-AM 3 P-AM 3 P-AM 3 P-AM 3 P-AM 3 P-AM 3 P-AM 3 P-AM 3 P-AM 3 P-AM 3 P-AM 3 P-AM 3

hformaoún nutríaonaVNijIrifní nformaca/Vyavové udaieniipérték infamáciánialilica hranpvih vrf jednosti

Por/NalUlOOg


PotíNaAMOOg


Vata enetgédcoEneigelIcká hodnota/ Enetgla/Energ|a '

1318 kJ 310kcal

Grasas/Tuky/Zsír/Masti

delascualesržfchdámelybót/dčega -SaturadasNasycené mastné kysely

og

Nasýtené mastné kysešny/TelttzsíieavakOd tóga zas&ne

0

tfckatos de carbonofiacharidy&ériliickátňJgljitecickali

delcscualesktoho/ámelybót/dčega

og

-AzúcaiesCukryCdeekšečen

og

Fhaalnentaila/VláknlncVRostfVtakna

og

Eqivalenteprateico/Mlovky (ekvivalenty Biekviny (ekvivalenlj/Fehérje ekvivateWProteini ekvivalent

77.5g

SelSCáSotSoSol

og

Amknáddos/Amlnokyselln)/

Amtasavak/AmlnoklseBre

L-AlarňaL-alaiiVL-alanín L-AignřiaA.-£uýiirVL-ai^iín ......... " aLasparagwá/tysehra


UTriptifanol-liyptofanL-^^

UTioskraUyir^lyiezínL-tiiDzin

L-Vhlina/L-visbVL-valín

ug 71 g 55 g

Viantinas/VlamÉrqr/VítaniíiyýVianiinoližViamini

VIL A/A-vttamirWitarrwr A

1200pgRE/ER

VtDIDvitamIVWaminD

11PQ

ViL E/E-vitamrWitamiri E

18mgo-TEÍET

TminaTNamirVTrnírvTaitiin

25 mg

Ribdlavkna/Flibdlavkn/Rlociflavín

32 mg

NédnalNiadrVNiadn (52mg NEEN)

32 mg

WB®Be*min

Áddo lofccVKysekra ístováFdsavfblna kisěina

32 mg 400 pg

Vt BiíBi2vitamWI/ilamin B12

8pg

BktrafioihlBiobh

300 pg

Áctdo pantobáricoT^selina pantoltienOTá/Kysefcia

parrtcšénc»á+ánldénsavt/Panldensl<akisekra

13mg

Precauciones: Este producto debe actninistrarse junto cofi una fuente proteica ...........sprescrilas por 1 "

kfcreralesyelementostrazal kireralní látky a stopové prvky/

"    " láHcyaslopovéprvk^/

anyagokésnyomelemek/ i dementi utragovkna


[řal Pieparación y administración: En un redpiente, aňadir la canddad de L~£J potvo y el volumen de agua pnsscritos. Cubrir y agitar el pnoducto hasla que el polvo quede dsuelto. La diludón recomendada es 15-20 g más 150 ml de agua B produdo debe administrace duiante las comidas, junto con zumo de frutas u otřas bebidas permitidas. La dosis recomendada debe dividirse en 3-5 .........s largo deldla


naturel y otros nulientes en las cantdades prescritas por el médico para aportar la fenilalanina y los otros raquedmientos nutricionales generales del paciente.

Ingesrta recomendada: La cantidad de producto debe determinarta el médico y depende de la edad, el peso y la sítuadén dínica del paciente.

Osmoíalidad:

1:15 P/V (10 g de polvo+150 ml de agua)=437 mOsmol/kg H2O


Ipy I Příprava a použit': Nasypte odvážené množství prášku do šejkru a přidejte předepsaná množství vody. Nádobu uzavřete a obsah důkladně protfepejtE, dokud se prášekzcela nerozpustí. Doporučené ředění je 15 - 20 g prášku+150 ml vody. Přípravek je možné smídet s ovocným džusem nebo jinými povolenými nápojiamélbysekonzumovat zároveň s jídlem. Doporučené denní množství by méto být rovnoměrně mzdélené do 3 až 5 porcí


v průběhu dne.


Upozornění: Přípravek musí být podáván společně se zdrojem porozených bílkovin a jiných nutrientú v množství, které určí lékař. Toki doplnění je nutné r pobytí potřeb fenytalaninu a základních nutričních potřeb pacienta.

Doporučené dávkování: Určí lékař nebo pracovník kvaiflkovaný v oblasti klinické výživy vzávislosť navěku, tělesné hmotnostla zdravotním Sávu


[ojř] Pnprava a použltle: Nasypte odvážené množstvo prášku do šejkra L~!lJ a piktajte prédpísané množstvo vody. Nádobu uzatvorte a obsah dékladne premiešajte, kým sa prášok úplné nemzpustí. Odponíčané ňedenle pnpravku je 15-20g prásku+150 ml vody. Pnpravokje možné zmiešaf s ovocným džúsom alebo inrými povolenými nápojmi a mal by byť podávaný zároveň s jedlom. Odponíčané denně množstvo býmalobýť rovnoměrně rozdělené do 3 až 5 poirií podávaných v priebehu dňa

Upozomenia: Phpravok musí byt podávaný spoločne so zdrojom primdzených bielkovín a iných nutrientov v lekárom stanovenom množstve, aby bdi pokryté potřeby lenylalanínu a základné nutrlčné potřeby pacienta.

nle: Určí lekár alebo pracovník kvalifikovaný v oblasti výživy v závislosti od veku, telesnej hmotnosti a zdravotného stavu


[um] Használatl utasřtás: Tegye egy shakeibe az ekíírt mennyiségú port 15HJ adja hozzá a megldelS menrqnségú vizet. Fedje le és lázza, amíg a | tel nem oldúdik. Javasolt higítás: 15-20 g por+150 mlvíz. Fogyasztható vec


gyúmolcslével vagy más, adiétának megfeteló fogyasztandó. A napi szúkséges mennyiség ek


.    . P°f

Í,víz. Fogyaszthaté vegyes itallal. Étellel egyiitt elosztható 35 egyenló adagra.


Odporúčané

klinickej výživy


L<Mnal^rvL^'tózStótr áddo L^utámcoKys^ina LcýutamciraKysebia L-gMámcvá/L-^utaniins^/L^utainřiska kse/ina GfcraOyorvGlp-rvGlCTi L4istkinaA.4iisdciVL+»stidírVL4iisz(id L-lsoleucra/ysoleudiVLHZi^ L^jeucinaUeix^rVUeucin/Ueucine L^naUyshUyzTn/L-fzr L-MeSorina/LHTie(njcri^HTiEnkxih/I^Tieliorin L-f^ilalanfia/L-feriytalaritvL-fenytelariírtL-ferilalafiři L-Pfoinal-pdinL-prolín L-Sarat-senrl-sierřl-szenn L-TreonřnaA--th reoniVL-bBorn'rvl-trBon i n


4.8g 5.1 g

12.7 g 1.3g

155g

4.4g

1.8g

4.6g

59g

54g

i-7g

5.8g 41 g


MHdnal Asuányiar metali ie


Na

K

a

Ca

P

Mg

Fa

Cu

Zn

Mn

Mo


Omg 1347mg Omg 1170 mg 830 mg 356 mg 30 mg 3mg 26 mg


515 pg


Puede tomarsede forma más omcentrada.yene con agua u otra bebida. Una vez preparado, consumir inmediatamente. Agtar antes de irflizar. Se recomienda tomado frfo.

Conservación: Ahnacenar en lugar hesco y seco. Cokxar siempre la tapa después de su uso. Una vez abierto, consumir en 4 semanas.

Ingredentee: Áddo L-glutámico, L-aspaitato de Llisina, L-aspartato de L-arginha, L-hrosina, L-glutamato de potasio, L-leudna, L-piolina, L-valina, L-alanina, L-aspartato majréskx), L-isdeudna, gidna, L-serina, L-treorina, foslato decalcio dibásico, L-histidina. L-metionina, L-dstina, L-triptófano, foslato de caldo tribásico, sulfato fenoso, sutfato de zinc, nicotinamida, acetato de DL-a tocoferil, sulfato de manganeso, D-pantotenab de caldo, sulteto de cobre, dortiidrato de piridoxina rixrflavina, motionitrato de tiamina, acetato de vitamina A, mdbdato sódico, yoduro potásico, áddo ptemilmonoglutámico, D-biotina, vitamina D3, danocobalamina.


Při ředění 1:15 [10 g prášku +150 ml vody)=437 mOsmoýkg H2O Uvedená ředění jsou pouze doporučeními.

Přípravek je možné konzumovat jako koncentrovanější nápoj nebo pastu, ale zároveň je třeba podávat vodu nebo zředěné nápoje. Připravenou výživu ihned spotřebujte. Pléd použitím zamíchejte. Nejlépe chutná vychlazený.

Skladování: Skladujte na suchém a chladném místě. Po každěm poulí plechovku dobře uzavřete. Obsah plechovky spotřebujte do 4 týdnu po otevření.


í: kyselina L-glutamová, L-lysin-L-aspartát L-arginin-L-aspartát, L-tyrosin, L-glutamát draselný, L-leudn, L-prolin, L-valin, L-alanin, L-aspaitát hořečnatý, L-isoleucin, glyrin, L-serin, L-thieonin, hydregenfbsforečnan vápenatý, L-histidin, L-methionin, L-cysfn, L-byptofan, fosforečnan vápenatý, síran železnatý, síran zinečnatý, rikotlnaind, DL-o-tokotéryt-acetát, síran manganatý, Dpantothenát vápenatý, síran mědhatý, pyridoxln hydrochkirid, ribotlavin, thlamin mononltrat, reťnyl-acértát, molybdenan sodný, jodld draselný, kyselina ptemylmonogluta-mová, Dbiotln, vitamin D3, kyanokobalamin.


OsmotalHa

Pii riedení 1:15 (10 g prášku +150 ml vody)=437 mOsmokkg H2O Uvedené riedenla su iba odponíčaniami.

Pnpravokje možné konzumovat ako koncentrovanější nápoj alebo pastu, de zároveň je potřebné podával vodu alebo iné ziiedené nápoje. Pripravenú výživu ihned spotřebujte. Před poulím premiešajte. Najlepšie chutí vychladený.

Skladovanie: Skladujte nasuchomachladnommleste.Po každom poulí plechovku dobré uzatvoite. Obsah plechovky spotřebujte do 4 týždňov po otvorení.

Zloženle: kyselina L-glutámová, L-lyzín-L-aspaitát, L-arginín L-aspartát, L-tyrozín, L-glutamát draselný, L-teucín, L-prolín, L-valín, L-alanín, L-asp horečnatý, L-izdeucín, glycín, L-serfn, L-treonín, hýdragénfosforečnan vápenatý, L-hislidín, L-melonín, L-cystín, L-tryptofan, fbslorečnan vápenatý, síran železnatý, síran zinočnatý, nikotínamld, DL-alta-tokoleryiacetáL síran mangánatý, D-pantotenát vápenatý, síran medhalý, pyridoxínhydrochloiid, ribofevín, ťamínmononítrát, ratinylacetát, motybdénan sodný, jodld draselný, kyselina ptemylmonoglutámová, D-biotín, vitamín D3, kyanokobalamin.


i. A napi szúkséges Figyelmeztelás: A lerméket tartaknazó diétát ki kell egészřteni az orvos által meghatámzott mennyiségú természetes téhéijével és más tápanyagokkal a beteg fenilaianin és általános tápanyag szúkségleteinek megfeleléen.

Javasolt adagdás: Orvosnak vagy dietelikusnak kell megállapítania, amely

fugg az élertkortd, a testsúlytd és a beteg egészségi........

Ozmolalitás

1:15 (10 g por+150 ml ivóvíz)=437 mOsmol / kg H2O Ezek a higítások csupán iránputatásii a ' ” '

SúrOrb ítalként vagy pastaként is f ' hígítalt logyaszt azzal egyidúben.

'• .....seBt-Lehút


se


é, amennyiben tevábbi vizet vagy kňvetúen azonnal fbgyassza el. Lehútve a legfinomabb. KDŠon ízesítheto a Nutricia


Tárolás: Száraz, húvós helyen tartandó. Használat után mhdg gondosan záija vtsszaatedelet. Felbontás után használjafd 4 héten trdiil.

Ósszetevók: L-glutaminsav, L-lizin-L-aszpartát, L-arcpnin-L-aszpaitát, L-tirozin, kálium-L-glutamaL L-leudn, L-prolin, L-valin, L-alanin, magnéziumL-aszpartáL L-izdeucin, glidn, L-szenn, L-treonin, kaldum-hidrogén-fcKzfáL L-hisztdn, L-metlonin, L-cisztn, L-triptofán, trikalcium-fosztát, vas-szulfát, dnk-szultát, nkotinamid, DL-atfa tokoferil acetáp mangán-szulfát, kaldum D-pantotenát, léz-szultáL plndONithldrokloitd, riboflavin, (amin-mononitráL A-vltamin-acetáL nátrium-mditxtát, káliumjodid, folsav, D-bioUn, Djvitamin, cianokobalamin.


-e-


_KEYQ13 IAIL_CAN L_BOQKl ELE6 _


ZCSH901610(v)_RE.ap/10/16/14 11:30 AM/PANTONE 268 C/ yDSN-tf

ARTWORK PREPRESS


De Schutter'Neroc nv    Telephone:

Blancefloerlaan 179a    +32 3 222 38 00

2050 Antwerp E-mail:

Belgium info@ds-n.com


For strong results visit www.ds-n.com

Date approval:

Sign off operator: Sign off DSN: Sign off customer:


Job Name DSN Code Description Account Account Executive Mail Pack Code Previous Pack Code Corporate Code Artwork Loop Repro Loop Packtype Printer Technical Plan Unwind Direction Printing Process Date Time Height (mm) Width (mm) Ink Coverage (%) Profile Number Proof Profile


ZCSH901610(v)_RE.ap ZCSH901610

000444SHS P-AM 3 500G BOOKLET ES, CZ, SK, HU, HR SHS INTERNATIONAL LTD


10232363 10194775 49693(116173)

3

1

BOOKLET DENNY BROS LTD

KEY013 TALL CAN MLL BOOKLET P6


Material Code ***


Offset

10/16/14    First Barcode Number 5016533631807

11:30 AM    2D Code Number 10232363

+121.    Barcode BWR (^m)    20,00

+355.

300%

PR0001559 ISOcoatedv2-39L V5


DSN expects that this PDF will be checked completely regarding all text, lay-out, cutter, product code and bar-code. If no correction is com-municated about any of these items, DSN will consi-der this as being approved for further processing and ultimately printing. Due to li-mitations of digital proofing this PDF cannot be seen as a final printing result.

Questions? We are at your service.


Check printed size by aligning a ruler along this ruler.

E.g.: When your ruler measures the printed ruler as 75 mm, this means that this document was printed on 75%.


>


O    1


23456789


lOcm


Separations

This file was specifically produced for:

~rr

DANONE

PANTONE 268 C

inK Surface: 10.5%

—^ Keyllne

_) Ink Surface: 0.9%

(

_) Ink Surface: %

(

) Ink Surface: %

(

_) Ink Surface: %

(

_) Ink Surface: %

(

.) Ink Surface: %

(

3 Ink Surface: %

(

3 Ink Surface: %

(

3 Ink Surface: %

(

) Ink Surface: %

(

) Ink Surface: %

(

-3 Ink Surface: %


V=+121.

H=+355.


P-AM3 P-AM3 P-AM3 P-A

O-


[jíl] Pripremanje i dozianje: Dodali prepotučenu kofeinu praha u shaker, lnnl zatím dodali preporučenu kolonu vodě. Prilikom pripiemanja miješat dok se práh ne rastopi. Preporučeno razijedenje P-AM 3 je 15-20 g u 150 ml vodě. P-AM 3 se može umiješad u vodné sokové ili druga dozvdjena piča te konzimirati zajedno s obiokom. Prepomčena dnevna doza mora se podjeli u M doza i laspoiediti tijekom dana.

Upozorenje: Uz P-AM 3 přehraná mora bili nadopunjena s prirodnim proteinima i drugim niitríjentina u količini koj j odradí liječnk kako bi padjent dobio polehnu kofeinu fenilalanha i drugih nuMivnih sasiojaka.

PreporuCeni unos: P-AM 3 odreduje fječnik ovisno o dobi, ^elesnoj težini i indMdualnoj inloleianciji na fenilalanin.

Osmolamost

1:15 (10 j| praha plus 150 ml vodě)=437 mOsmofkg H2O Ovo razijedenje je samo prepoiuka.

Može se kořist u koncerrtriranijem oblíku (kao napitak ili umiješan u hranu) ali se lada mora dodatno uzef dovoljno tekuůne. Jednom pripremljeno třeba se odmah upotrijebif. Pnotresti príje ipotrebe. Najbolje upotrebljavati ohladeno.

Náčin čuvanja: Čuvaf na hladnom, suhom mjestu. Razie da uvijek dobro zatvorits poklopac nakon svake upobebe. Jednom otvomna limenka mora se potnošiť unutar 4 tjedna

Sastojcl: L-glutaminska kiselina, L-lizin L-aspartat, L-aignin L-aspartat, L-frozin, kalijev-L-glutamat, L-leucr, L-prolin, L-valin, L-alanin, magnezijev L-aspartat, L-izoieudn, glidn, L-serin, L-treonin, dikaldjev fosfát, L-histidr, L-mefonin, L-dstin, L-triptefan, tri kalcijev fosfát, željezov sulfát, cinkov sulfát, niketnamid, DL-atla-tokoleril acetat, mangarnv sulfát, kalcijev D-partotenat, bakrov sutfaL piiidoksln hidnokiond, riboflavin, tiamin-mononitrat, letinll acetat, natrijev motiodat, kalijev jodd, 1olna kiselina, Miof n, koiekaldfeml, djanokobalamin.

Sastav je prilagoden osobama s fenilketonuiijom Sja stanja zahtjevaju više vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina Bg, niadna, vitamha B12, fdne kiseline, bamina, riboftavfna, biotra, pantotenske kiseline te sljedeáh minerala: kalij, kaldj, fosfor, magnezij, željezo, cink, mangan, jod, molibden.


r~


v    ^ Y
a*


A


fpSn Aviso impoftarrte: Para uso entenal esodusivamente. No admřisirar por I^^Jviaparenteiai. Debeutizaisebajosupeivisiónrnědca.Noesadecuado para ser ocnsunidocomo útka luerte«alinenlD.Adecuado para rňos aparbr de 13 aňos y adiibos. AcknřiislTar solo a pacientBS cor terilceloriň

J*

#3Signatuře Not Verified


Dokument byl elektronicky podepsán dne 24.10.2014 Ing. Jindřich Pokora, SZPI, Ústřední inspektorát* t a ^ ^    ^


Mododeempleo:Conseniarelprcdudoceiiadoeniiilugartacoyseco.Paia

másinfonriarjónaitesfeulizar,terelfoltetoacjiifc.

Fabicado en el Fteho Unido por: SHS International Ud.

Dlsrbrlbuldo en Espaňa por Nutrida S.RL,

Ctia de Andalucia km 2S6. CP 28343 Valdemom (Madrid).

Tel Atenóín á Čleňte: (+34) 900 444800. www.nutrra.es. Gonsrmprefeientementeantes delikte nhvefbatedelenvase.


Bčvebbem, kérjQk irťormáfúdjon a csatDtt tájékoztatóból az akalmazás eiótt. EB31%: SHS ttemafonal Ltd, 100 Warertree Boulevaid, lÁrapod L7 9PT,


Fagaknazza: NUMIL KfL, 1134 Budapest, Fklbert Káraly krt BC-84. www.nutrida.hu


tvfcnóségét meg&zi a doboz a|án lálható.


Návod kpoužití:

Před pouzitfm si pročtěte


Výrobce:

VekáBrtl


nasudiémachladnámmbě. informace uvedené v pSoženém letáku.

: SHS International LU, 100 Wavertree Boferaid, Liverpool L79FT,


KcntaktproCR: Nutrcaas., NaHfebenecb I1171VI0, 14000 Ř*a4,rfofnka: 800110001 MNmáKInanftest do: viz dno plechovky.


Upute za uporabu: Neotroreri proizvod čuvaí na htadnom i sibiom mjestu. Za sve dodaíie inlormaaje prije uporate poefedajte přiloženi leták Pitizvodaá SHSIntemaMIM,1(»Wave!treeBaJaad,LrapodL79PT, VefcaBiianja

Dřstrbuter za HrvadskLi: G-M Pharma ZaCTeb d.o.o.,

Vela cesta74,10020Zageb,

Tel: 01*234053, www.gmpliaima.hr Namete gxrtjebii do: vkjeti na dnu hnente.


Návod ra použije: Neotaenébaterfe skladujte na suchomachlaifoorn mieste. Před použitfm si prečftajte d&lšie inftxmacie uvedené v priaženom letáku. SHSIntemaimlLkl,1(»Wavei1reeBo(JaadLMpodL79PT,


Výrcbca:

VakáBri


Kontakt pie SR: Nuiridas.m, Piianzská4,82109 Brafslara,SR InfcHka: 0500601600 Miirehatnailwsí do: viídio plechovky.


ií: Pouze pro enterákií použib'. Není uíťeno pm . ií. Pouzejono použití pod lékařským dotiledem. xfné jako jediný zrtoj výživy. Určeno pro dosptvajkj od 13 let a dospělé.


-o-


[mj] DoieBté upozorněte: Len na eiteiálne použle. Me je určené na 1*1 paienterábe podávané. PoužírajlB ten pod lekáiskym dohfodcm Ne je vhothý ako jediný zdroj výživy. Uičené pm dospwajúcch od 13 mtovaku a dospGhýďi. Uiťtená výhradně pis pedeiMDvs fenyitelcnúriou.


©5 016533 631


80


10232363    49693 (116173)


ZCSH901610(r)_RE.ap/10/16/14 11:29 AM/PANTONE 268 C/ ey


DSN+)

ARTWORK PREPRESS


Cbeck

our

vyebstte'

De Schutter'Neroc nv    Telephone:

Blancefloerlaan 179a    +32 3 222 38 00

2050 Antwerp E-mail:

Belgium info@ds-n.com

For strong results visit www.ds-n.com

Date approval: ...................

Sign off operator: ...................

Sign off DSN: ...................


Sign off customer:


Job Name DSN Code Description Account Account Executive Mail Pack Code Previous Pack Code Corporate Code Artwork Loop Repro Loop Packtype Printer Technical Plan Unwind Direction Printing Process Date Time Height (mm) Width (mm) Ink Coverage (%) Profile Number Proof Profile


ZCSH901610(r)_RE.ap ZCSH901610

000444SHS P-AM 3 500G BOOKLET ES, CZ, SK, HU, HR SHS INTERNATIONAL LTD


10232363 10194775 49693(116173)

3

1

BOOKLET DENNY BROS LTD

KEY013 TALL CAN MLL BOOKLET P6


Offset 10/16/14 11:29 AM +121.

+355.

300%

PR0001559 ISOcoatedv2-39L V5


Material Code


First Barcode Number 5016533631807 2D Code Number 10232363 Barcode BWR (^m)    20,00


-e-


DSN expects that this PDF will be checked completely regarding all text, lay-out, cutter, product code and bar-code. If no correction is com-municated about any of these items, DSN will consi-der this as being approved for further processing and ultimately printing. Due to li-mitations of digital proofing this PDF cannot be seen as a final printing result.

Questions? We are at your service.

This file was specifically produced for:


Separations


Check printed size by aligning a ruler along this ruler. i

E.g.: When your ruler measures the printed ruler as 75 mm, this I means that this document was printed on 75%. I


.1.


.1.


.1.


.1.


,i,,,,l

10cm


r


DANONE

PANTONE268C

Ink Surface: 8.3% Keyllne

Ink Surface: 0.9% Ink Surface: %

Ink Surface: %

Ink Surface: %

Ink Surface: %

Ink Surface: %

Ink Surface: %

Ink Surface: %

Ink Surface: %

Ink Surface: %

Ink Surface: %

Ink Surface: %