Příbalový Leták

P-Am 2

Informace pro variantu: Perorální Roztok (1x500gm,), zobrazit další variantu

■e-V=+125.

H=+325.    7


IpŤ] Dietní potravina pra zvláštní lékařská účely. Uraeno k dietnímu postupu při feriylketDnjrii u dálí od jednoho noku věku. Směs aminokyselin bez fenylalaninu s vitamíny, minerákiími látkami a skipovými pnky, v prášku.


a stopovými prvkami, v


500 ge


NUTRICIA

] Dietečcká potravina na osobitné medicínské účely. Určené pra

..............jedného roku veku.

i, minerálnymi látkami

J diétny režim pri leryiketorúrii pra děti od jedného raku veku. i aminokyselin bez fenylalaninu s vitamínmi, minerálr

[újj| Hrana za posebne medidnske potřete Za djelanu přehránu LUil djece s fenilketenurijom staiije od jedne godne. Mješavina aminokiselina u prahu, bez lenilalanina, s vitaminima, mineralima ielementimautragovima.


[iiii] Speciális - gyógyászab céira szánt - tápszer. 1 évnéi idósebb IMJ fenilketonúrias (PKU) gyermekekdiétájáboz. Egy fenilalanin-mentes aminosav porkeverék vitaminokkal, ásványi anyagokkal és nyumelemekkel.


500 ge


výhiadnĚpáo


Nand kpoužtí: NedEwřenývýrobek skladujte na suchém a chladem místě Pfed použitím si pročtěte další rifomiace uvedené v položeném feiáku. VyrairaSHB Intsmalidnal Úd., 100 Wavedree BaJevaid, Liverpool L7 9PT,

Kontakt pro ČR: Nutrídaa^., Na Hřebenech I1171910,

14000 Prahaé.itite 800110001 IMnáMtvantostdavizdnoplectaiky.


[ojT] Dólečaté inrameria: len na enlerahe pouta Ne je určené na parenterahe podárarfe Pouavajle len pod lekáiskym dohfedom. Neje vtxxtiý ako jecfciýzdioj výživy. Určené pra det od 1 roku reku Určené výhrami prepsnentostenykebnúriou._


Návod na použité: Neolvorené balena skladka na suchem a dibdnom mieslE. Pned pxxržťm á prečftajtE cfalšie rfoímáde uvedené v pviloženoin letáku. VyntaSHS Irtenafonal Lid, 100 VlteveteBaJevaid,Liverpool L79F,

Konlakljpre SR: Nutridas.ro., Prlevo^káá,

82109 MŠIava, SR Holte 0800 601600 Wnimálialivanfvosf do: vkf dio plechovky.


alíakTias kizánčlagos táplálásra Egv éves kor letett gyenT^eknéi alkakmazhatS. Kizáičlag Mketonúiiás egyánek lészára.


>: Felbonlás eiott a tápszer hOvos, száraz hetyen tárolandó. Bóvebben,káijCkrio(máló(jcnacsalot1ájékaztatóbólazsikaknazáselótL Bčálílja: SHS International Ud., 100 Wavedrae BaJevaid, Liverpool L7 9PT,


Forgalmazza NUMIL I9t, 1134 Budapest, Róoeri Kanbiy krt 82-84. wwwmutriciainu Diétástarácsadás: 064Q223223 Minčságét megérzi: a doboz alján ihab.


Upute a nxjrabu: Neolvoreni praizvcd čuvali na hfedrom i stíiom mjestu. Za sve dodalne inftxmacie pfýe nxirabe pogledajte prtožeri leták.

Pioizvcdat _SHS Internami Ud., lOOWaralreeBcutevaid, Liverpool L79FT,


Distrtuter za HvatsknG-MPharma Zagreb do.o., Velká cesia 74,10020 Zagreb,

Tel: 01/6234053, www.gmpharrrahr Najbolje upotrijebil do: vécjetl radiu limenke.


. KEVdlS mLiANMLL_LABer


ZCSH901607_RE.ap/10/16/14 9:37 AM/PANTONE 3135 C/ PANTONE 268 C/PANTONE 2655 C/PANTONE 2748 C/ yDSN«$)

ARTWORK PREPRESS


De Schutter'Neroc nv

Blancefloerlaan 179a 2050 Antwerp Belgium


Telephone:

+32 3 222 38 00

E-mail:

info@ds-n.comFor strong results visit www.ds-n.com

Date approval: .....................

Sign off operator: .....................

Sign off DSN: .....................

Sign off customer: .....................


Job Name DSN Code Description Account Account Executive Mail Pack Code Previous Pack Code Corporate Code Artwork Loop Repro Loop Packtype Printer Technical Plan Unwind Direction Printing Process Date Time Height (mm) Width (mm) Ink Coverage (%) Profile Number Proof Profile

i

f o i


ZCSH901607_RE.ap ZCSH901607

000444SHS P-AM 2 500G LABEL CZ, SK, HU, HR SHS INTERNATIONAL LTD


10226765 10186692 49692 (116172)

2

1

TIN

DENNY BROS LTD

KEY013 TALL CAN MLL LABEL

Material Code

...

Flexo

10/16/14

First Barcode Number

...

9:37 AM

2D Code Number

...

+125.

Barcode BWR (^m)

0,00

+325.

300%

PR0001633

DENNY BROS LTD Raflatac Cast Gloss RP51 CMYK E79 G250


2    3    4    5    6    7    8


9


lOcm


DSN expects that this PDF will be checked completely regarding all text, lay-out, cutter, product code and bar-code. If no correction is com-municated about any of these items, DSN will consi-der this as being approved for further processing and ultimately printing. Due to li-mitations of digital proofing this PDF cannot be seen as a final printing result.


Questions? We are at your service.

This file was specifically produced for:

[

r

JANONE


( )


Separations

( )


( )


(    )

(    )

c    )

(    )

(    )

(    )

(    )


PANTONE 3135 C

Ink Surface: 16.2% HKS3

Ink Surface: 0.1% PANTONE 268 C Ink Surface: 3.6% PANTONE 2655 C Ink Surface: 0.2% PANTONE 2748 O Ink Surface: 3.% Keyllne

Ink Surface: 0.8% Ink Surface: 0.% Ink Surface: %

Ink Surface: %

Ink Surface: %

Ink Surface: %

Ink Surface: %


Ink Surface: %V=+121.

H=+355.    6

P-AM2 P-AM2 P-AM2 P-AM 2 P-AM 2 P-AM 2 P-AM 2 P-AM 2 P-AM 2 P-AM 2 P-AM 2 P-AM 2 P-AM 2 P-AM 2 P-AM 2 P-AM 2 P-AM 2 P-AM 2 P-AM 2 P-AM 2 P-AM 2 P-AM 2

Energetická hodnabí Bie0aBEqj|a4.5g

10.5g

1.3g


42g

29

4.6g

7.ig

55g

i-7g

7.6g 5.141.3g


L-tyroelnL-tyrozínyiozin

L-valirvL-valín

63 g 53 g

Vitamiiy/Viamín^ita^^

VtAA-vitamrMarriiA

1400pgRBER

VtDO-vJamfVVtemfiD

9pg

VtBE-vtamrvVtemfiE

121 mgo-TBET

VitKK-vtamivVianiiK

60 pg

TNarráVrBmín/fiamin

22 mg

FtiboftavřiRiKflavih

25 mg

NiadnfNiacái (45.7 mg NE/EN)

24 mg

VftBjýB&Mlamin

25 mg

l^sefrteiskiró/FbtssMFdnaklseliia

300 pg

Ví. Bi2BlřvitarrwvVitarTinBi2

5pg

BkáVŠoťn

300 pg

l^seteia pantothenováKyselina partlotóncvá/ PantotÉreav/PanMenskaloseáia

13mg


Ozmolalttás

1:15 (10 g por+150 ml ivóvíz)=457 mOsmol/kg H2O


[jjjj] Használatl utasáás: Tegye egy shakerbe az elěíit menrryiségů pod és lnul adja hozzá a megfelelě mennyíségú vize). Fedje le és lázza, amíg a por lei nem otdčdik. JavaSoft hig ílás: 15-20 g por+150 ml víz. Fogyaszthaté vegyes gyůmčlcstével vagy más, a détárrak měgfeleló Itallal. Étetlet egyútt


Figyelmeztetés: A terméket tartalmazó diétát ki kell egészteni az orvos áttal


JavaSoft adagolás: Orvosnak vagy dietetikusnak ketl megállapňania, amely


Súiůbb italkěnt vagy pastakánt is fogyaszthaté, amennylben további vizet vagy


Keverje lei fogyasztás etott LehOtve a legfinomatob. KOtčn ízesítřieto a Nutrida ízelvel.

Tárolás: Száraz, húvčs hetyen tartandó. Használal ulán mindlg gondosan záija


OsszetevSk: L-gtutaminsav, L-tizIn-L-aszpartát, L-arginin-L-aszpartát, L-protr, L-leudn, kálium-L-^utamát, L-Urozir, L-valii, L-szenn, L-alanin, L-izoteudn, glldn, L-treonin, kaldum-hidogén-foszfát, magnézium-L-aszpátát, L-hisztidin, L-metionin, L-dsztin, L-triptofán, tňkakíum-foszfát, vas-szulfál, dnk-szulfát, nikotínamid, DL-alfe tokoferil acetát, kaldum Dparrtotenát, mangáivszuKl, réz-szulfát, piridoxin-hidroklond, famin-mononitái, ríboflavn, A-v#amin-acetát, nátrium-fluoríd, nátrlum-motibdát, káliumjodld, tblsav, Dbiotln, K-|-vitamin, D3-vitamin, danokobalamir.


NaflJIOOg

1318 kJ 310kcal

Tiácy/ZsšMasti

zfdnbmetybólfočega

■Nasycené mastné kyseáiyfNasýlené mastné kyseiiy/ TeHett zsírsafflkOd loga zaskfene

og

0

SacherídySzénhidrátřUgljikodkMi

og

ztchofemetybóltičega

-CdrryflAtookťječerí

og

VtáknlnafRost/Vlakna

og

Brlloviny (ekvivalentjfileliminy (ekvivalent

FehégeekvivalensPicteini (ekvivalent

77.5g

SůlSoOSófiol

og

Amfookyseftry/AmktosavakíAmlnoklaeftie

L-atanivt-alantn L-agniVL-arginín

L-cysírl-r^hL-dszfnL-cistii Kysekia L-glulanwáKisdina L-jýutámoteý LglutarrwisaML-glutarrwisIta kšelna SiydnGlycíVGIcii L-hisIkinL-hisIkíiVL-hiszIkti L-isoleudiVL-izDleua'iVLHZDleucr L-teuávl-teuďnUeudne L-tysřiUyzínUzin L-melhionrL-melkmínL-melfotm yenitelanint-fenylalanírvyenialanin L-prolinL-prolín L-serirvL-sernl-szsrin L-threoninUreonhUreorii LaryptofajVL4r^DfcrfárvT_-trkjkjíbf^--ti (kután

NaflJIOOg

kfcrerální látky a stopová prvkyř ttieiálnelálkyasfoporoprvkyř Ásvényianyagokésnyometemelť kiierali ietement utragovina

Na

Omg

K

1347mg

a

Omg

Ca

1306 mg

p

934 mg

Mg

187 mg

Fe

25 mg

Cu

3mg

Zn

21 mg

Mn

4mg

1

309 pg

Mo

522 pg

F

824 pg

[pjl Příprava a použili: Nasypte odvážené množství prášku do šejkru a L~~J přidejte předepsaná množství vody. Nádobu uzavřete a obsah důkladné prolřepejte, dokud se prášek zcela nemzjjustí. Doporučené ředění je 1520 g prášku +150 ml vody. Přípravek je možné smíchat s ovocným džusem nebo jinými povolenými nápoji a měl by se konzumovat zároveň s jídlem. Doporučené denní množství by mělo být rovnoměrné rozdělené do 35 poiol podávaných v prubéhu dne.

Upozornění: Přípravek musí být podáván společně se zdrojem porozených bílkovin a jiných nutríentů v množství, které uráí lékař. Toto doplnění je nutné na pokrytí potleb fenylalaninu a základtich nutričních potřeb pacienta.

Doporučené dávkování: Určí lékař nebo pracovník kvalifikovaný v oblast klinické výživy v závislosti na věku, tělesné hmotnost a zdravotním stavu padema.

Osmolallta

Pň ředění 1:15 (10g prášku+150 ml vody)=457 mOsmot/kg H2O Uvedená ředěni jsou pouze doporučeními.

Přípravek je možné konzumovat jako koncentrovanější nápoj nebo pastu, ale zároveň je třeba podávat vodu nebo zředěné nápoje Připravenou výživu ihned spotřebujte. Před použitím zamíchejte. Nejlépe chutná vychlazený.

Skladování: Skladujte na suchém a chladném mís@. Po každém použit' plechovku dobře uzavřete. Obsah plechovky spotřebujte do 4 týdnů po otevření. Složení: kyselina L-glutamová, L-tysin-L-aspartát, L-arginin-L-aspartát, L-prclin, L-leudn, L-glutamát draselný, L-tymsin, L-valin, L-serin, L-alanin, L-isoleudn, glydn, L-thraonin, hydíogenfosfbračnan vápenatý, L-aspanát horečnatý, L-histdn, L-methionin, L-cystin, L-tryptofan, fosforečnan vápenatý, síran železnatý, síran zinečnatý, nlkotnamld, DL-a-tokoferyl-aoetat, DpanUhenát vápenatý, síran manganatý, síran mědtratý, pyridmtn hydrochlorid, thiamin mononitrát, nboflavin, retinyt-acetát, fluorid sodný, molybdenan sodný, jodid draselný, kyselina pteroylmonoglutamová, D-bíotn, vitamin K1, vitamin D3, kyanokobatamin.

|«i#| Pnprava a použité: Nasypte odvážené množstvo prášku do šejkra laltl a pridajte predpísaně množstvo vody. Nádobu uzatvorte a obsah důkladné pramiešajte, kým sa prášek úplné nerozpustí. Odpoiúčané riedenie přípravku je 15-20 g prásku +150 ml vody. Prípravok je možné zmiešaf s ovocným džúsom alebo inými povolenými nápojmi amalby byť podávaný zároveň sjedlom. Odpoiúčané denně množstvo by málo byť rovnoměrně rozdělené do 35 pordí podávaných v pňebehu dňa.

Upozomenia: Prípravok musí byť podávaný spoločne so zdrojom prirodzených bielkovín a iných nutrientov v lekárom stanoveném množstve, aby boli pokryté potřeby fenylalaninu a základné nutričně potřeby pacienta.

Odporúčané dávkovanle: Určí lekár alebo pracovník kvalifikovaný Minickej výživy v závislosti od veku, telesnej hmotnosti a zdravotně!

Pň riedení 1:15 (10 9 prášku+150 ml vody)=457 mOsmol/kg H2O Uvedené riedenia su ba odpotúčaniami.

Prípravok je možné konzumovat ako koncentrovanější nápoj alebo pastu, ale zároveň je potebné podával vodu alebo iné zitedené nápoje. Prpavenú výživu ihned spotřebujte. Před použitím pramiešajte. Najlepšie chuť vychladený.

Sldadovanie: SMadijte na suchom a chladnom mieste. Po každom použití plechovku dobro uzatvorte. Obsah plechovky spotřebujte do 4 týždňov po ohromní.

Zkženie: kyselina L-glutámová, L-lyzín-L-aspartát, L-aiginín L-aspartát, L-protín, L-leucín, L-glutamát draselný, L-tyrozín, L-valin, L-serín, L-alanín, L-izdeucín, glydn, L-treonin, hyfdragénfosforečnan vápenatý, L-aspaitan horečnatý, L-hisídín, L-metionín, L-cystín, L-tiyplolán, fosforečnan vápenatý, síran železnatý, síran zinočnatý, nikotínamid, DL-atfa-tokoferytacetát, Dparrtotenát vápenatý, síran mangánatý, síran medhatý, pj/rídoxínhydrochloríd, ťamínmononitiát, nboňavín, rotlnylacatát, fluorid sodný, molybdénan sodný, jodid draselný, kyselina pteroylmonoglutámová, D-biotín, vitamín K1, vitamín Dj kyanokobatamin.

[upl Prtpremanjs I dozlianje: Dodali proponrčenu kolktnu praha u shaker, IHHJ zaám dodali proponrčenu koliCjnu vodě. Prilikom pripremanja miješati dok se prah ne rastep. Propqiučeno razijedenje P-AM 2 je 15-20 g u 150 ml vodě. P-AM 2 se mob umiješaí u vočne sokové ili droga dozvotjena piča te korrzimirati zajedlo s obrokom. Pteporučena dřevná doza mora se podijelit u 3-5 doza i rasporediti tijekom daria.

Upozorenje: Uz P-AM 2 prohraná mora bit nadopunjena s pnrodnim proteinima i drugtn nutrtjentlma u količn koju odredi liječnik kako bl padjent dobio potrobnu koliánu fenilalanina i drugři nutňťvnih sastojaka.

Prepomčeni unos: kofeinu P-AM 2 odroduje liječnik ovisno o dobi, Ijelesnoj težini i indvidualnoj intderandji na fenilalanin.

1:15 (10 g praha P-AM 2 plus 150 ml vodě)=457 mOsmohkg H2O Ovo lazrjedsnje je samo praporuka.

Mqžb se korlstítj u koncentňranijem oblku (kao napítak ili umiješan u hranu) ali se tada mora dodatno užeň dovdjno tekučine. Jediom prpiemtjeno třeba se odmah upotrijebíti. Protrestl pňje upotrebe. Najbolje ipotrebljavati ohladeno.

Náčin čuvanja: Čuvati na hladrom, suhom mjestu. Pažite da uvijek dobro zatvorite poktopac nakon svake upotrebe. Jediom otvoiena limenka mora se potrošillunutar4tjedna.

Sastojd: L-glutaminska kisetina, LJizin L-aspartal, L-arginin L-aspartat, L-protin, L-leudn, kalijev-L-glutamat, L-ťrozin, L-valin, L-serin, L-alanin, L-izoleudn, glldn, L-treonin, dikaktjev fosfát, magnezijev L-aspartal, L-histdn, L-metionin, L-dsin, L-tríptofan, tri kaldjev fosfát, željezov sulfát, dnkov sulfát, nikotínamid,

pindoksin hidroldond, tlamiiHnononltraL nboflavin, letnil acetat, natnjevfluorid, natrij molbdat, kalijev jodid, tolna kiseina, Dbiotin, vitamin K1, kolekalciferol, djanokobalamin.

Sastav je pnlagoden osobama s fenilketonunjom dja stanja zahtijevaju vrše vitamina A, vilamina E, vitamina B6, niadna, vitamina B12, fdne kiseline, tamina, nboflavina, pantotenske kiseline, bioina, te sljedečih mineiala kalij, kaldj, fosfor, magnezij, željezo, dnk, mangan, jod, molibden.


KFY013TAI I PAN Ml I BOOKI FTP6

ZCSH901608(v)_RE.ap/10/16/14 11:27 AM/PANTONE 268 C/ :y


DSN 4^

ARTWORK PREPRESS


De Schutter'Neroc nv

Blancefloerlaan 179a 2050 Antwerp Belgium


Telephone:

+32 3 222 38 00

E-mail:

info@ds-n.com


For strong results visit www.ds-n.com

Date approval: .....................

Sign off operator: .....................

Sign off DSN: .....................

Sign off customer: .....................


Job Name DSN Code Description Account Account Executive Mail Pack Code Previous Pack Code Corporate Code Artwork Loop Repro Loop Packtype Printer Technical Plan Unwind Direction Printing Process Date Time Height (mm) Width (mm) Ink Coverage (%) Profile Number Proof Profile


ZCSH901608(v)_RE.ap ZCSH901608

000444SHS P-AM 2 500G BOOKLET CZ, SK, HU, HR SHS INTERNATIONAL LTD


10226765 10186692 49692 (116172)

3

1

BOOKLET DENNY BROS LTD

KEY013 TALL CAN MLL BOOKLET P6


Material Code ***


Offset

10/16/14    First Barcode Number 5016533631791

11:27 AM    2D Code Number 10226765

+121.    Barcode BWR (^m)    20,00

+355.

300%

PR0001559 ISOcoatedv2-39L V5


DSN expects that this PDF will be checked completely regarding all text, lay-out, cutter, product code and bar-code. If no correction is com-municated about any of these items, DSN will consi-der this as being approved for further processing and ultimately printing. Due to li-mitations of digital proofing this PDF cannot be seen as a final printing result.

Questions? We are at your service.


O    1


23456789


lOcm


Separations

This file was specifically produced for:

~rr

DANONE

PANTONE 268 C

Ink Surface: 10.4%

—^ Keyllne

_) Ink Surface: 0.9%

(

) Ink Surface: %

(

) Ink Surface: %

(

_) Ink Surface: %

(

) Ink Surface: %

(

.) Ink Surface: %

(

) Ink Surface: %

(

) Ink Surface: %

(

) Ink Surface: %

(

) Ink Surface: %

(

) Ink Surface: %

(

-3 Ink Surface: %


V=+121.

H=+355.9'^ 9

A*


Jfi


1


i


9.\

ií: Pouze pm enterá^il použití. Není uičeno pro . li. Pouze_pro použití pod lékafským dotifedem. xíné jako jediní ztaj výživy. Určeno pro dět od 1 roku věku. Urcero


výhraAěprciO-


9”'    ?

# ;* **’, v*> tj* V»> „*

* ^VVlXVV^

v*V ’


o ^ \\    ^ &

^#r


^ Ak^


#


Návod k použití:

Pfed použitím si prodáte i


Výrobce:

VekáBrit


na suchém a crtadném mfet§. iňfomiace uvedené v pňoženém letáiaj.

: SHS Inbnafonal LU, 100 Waverlise Boieraid, Liverpool L79FT,


Bfivettien, kéijuk iidbrrriálájjonacsatDlttájékQzlalúbúlazahalrriazáselSlt EBSllja: SHS Hemaforci LU, 100 Waratrae Boutevaid, Uvapod L7 9PT,


KontaktproCR: NiMUels., NaHfebenech I1171VI0, 14000 PSia4,iilbi*a: 800110001 MintaáWInraniwU do: viz dno plechovky.


Fngataazza: NUMIL KIL, 1134 Budapest, Fklbert Káidy krt 82-84. www.nutrida.hu


rvfcTóségét meg&zi a doboz a|án lálható.


prapadentovsIánylkHonúrioii


Návod na použita Neotaené baterie skladujte na suchomachlachom mjeste.PiedpcHjatfmslpfEČflegtedtelšieinibrniacieuvedenévprlc)ženornl^ákij. i SHS Inbnafonal 1U, 100 Wavertitee BoriaraU Uverpcd L79FT,


Výrobca: Velká Blil


KbntaktpreSFt Nutndas.r.o., Piiewzská4, 82109 Braíslaa, SR Infdínka: 0600601600 Miiréhatnranltať do: viďdio plechovky.


_H»rabu. Ifortsdb pod liječničkim nadzoeom. Ne kDrisbS kao|edini izwx

hrané. Pogateo za djecu brad godine dané. Samo ze osobě s feniltetenuijm

Upule za uporabu: Neotaeri proizvod čuvaf na htateom i sriiom mjestu. Za sve dodalne rfomadje prije uporabe ptgedajle přitaženi lelek Pncizvodad: _SHS InlBtnalicnal Lhl, 100 Wavemee BcxioaU LÁravpcol L79PT,


DÉtrbuter za Hrvatsku: &A4 Pharma Zageb d.ao, Veto cesta74,10020Zajeb Tel: 01^8234-053, www.jmpharnia.hr NaJxáeipotijeM do:vic|ef radiu krenke.


O


.♦V


Signatuře Not Verified


Dokument byl elektronicky podepsán dne 24.10.2014 Ing. Jindřich Pokora, SZPI, Ústřední inspektorát

■ o^r


©016533


631


79


10226765    49692 (116172)


ZCSH901608(r)_RE.ap/10/16/14 11:26 AM/PANTONE 268 C/ ey


DSN+)

ARTWORK PREPRESS


Cbeck

our

vyebsite'


De Schutter'Neroc nv    Telephone:

Blancefloerlaan 179a    +32 3 222 38 00

2050 Antwerp E-mail:

Belgium info@ds-n.com

For strong results visit www.ds-n.com

Date approval: ...................

Sign off operator: ...................

Sign off DSN: ...................


Sign off customer:


Job Name DSN Code Description Account Account Executive Mail Pack Code Previous Pack Code Corporate Code Artwork Loop Repro Loop Packtype Printer Technical Plan Unwind Direction Printing Process Date Time Height (mm) Width (mm) Ink Coverage (%) Profile Number Proof Profile


ZCSH901608(r)_RE.ap ZCSH901608

000444SHS P-AM 2 500G BOOKLET CZ, SK, HU, HR SHS INTERNATIONAL LTD


10226765 10186692 49692 (116172)

3

1

BOOKLET DENNY BROS LTD

KEY013 TALL CAN MLL BOOKLET P6


Offset 10/16/14 11:26 AM +121.

+355.

300%

PR0001559 ISOcoatedv2-39L V5


Material Code


First Barcode Number 5016533631791 2D Code Number 10226765 Barcode BWR (^m)    20,00


DSN expects that this PDF will be checked completely regarding all text, lay-out, cutter, product code and bar-code. If no correction is com-municated about any of these items, DSN will consi-der this as being approved for further processing and ultimately printing. Due to li-mitations of digital proofing this PDF cannot be seen as a final printing result.

Questions? We are at your service.

This file was specifically produced for:


Separations


,1,


,1,


,1,


,1,


1111111 10cm


r


DANONE


PANTONE268C

Ink Surface: 6.3% Keyllne

Ink Surface: 0.9% Ink Surface: %

Ink Surface: %

Ink Surface: %

Ink Surface: %

Ink Surface: %

Ink Surface: %

Ink Surface: %

Ink Surface: %

Ink Surface: %

Ink Surface: %

Ink Surface: %


Check printed size by aligning a ruler along this ruler. i

E.g.: When your ruler measures the printed ruler as 75 mm, this I

means that this document was printed on 75%. I