Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Otrivin 1 Pm Spray

zastaralé informace, vyhledat novější

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Otrivin 1%o Spray Nosní sprej, roztok

Xylometazolini hydrochloridum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jeden ml roztoku obsahuje xylometazolini hydrochloridum 1 mg


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Benzalkonium-chlorid, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát dinatrium-edetátu, nekrystalizujíd sorbitol 70%, hydroxypropylmethylcelulosa, čištěná voda.


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Nosní sprej, roztok

10 ml_

5.    ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Nosní podání


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny

LL NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Novartis s.r.o., Praha, Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

69/218/01-C


13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ_

Pro dospělé a dospívající od 12 let

Pro léčbu rýmy

Uvolní ucpaný nos

Zabrání vysoušení nosní sliznice

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

otrivin 1pm spray

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Otrivin 1%o Spray Nosní sprej, roztok

Xylometazolini hydrochloridum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jeden ml roztoku obsahuje xylometazolini hydrochloridum 1 mg


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Benzalkonium-chlorid, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát dinatrium-edetátu, nekrystalizující sorbitol 70%, hydroxypropylmethylcelulosa, čištěná voda.


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Nosní sprej, roztok

10 ml_

5.    ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Nosní podání


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny

TĚ NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Novartis s.r.o., Praha, Česká republika 12 REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ_

Pro dospělé a dospívající od 12 let

Pro léčbu rýmy

Uvolní ucpaný nos

Zabrání vysoušení nosní sliznice

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


4