Příbalový Leták

Oscillococcinum

Informace pro variantu: Granule (3,1gm), Granule (6,1gm), Granule (1,1gm), Granule (30,1gm), zobrazit další variantu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA Z KARTONU


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


OSCILLOCOCCINUM perorální granule homeopatický léčivý přípravek


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna dávka (1 g perorálních granulí) obsahuje:

Anas barbariae, hepatis et cordis extractum 200 K..................0,01 ml.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy.


4.    LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Perorální granule v jednodávkovém obalu (1 g). Velikost balení: 1 x 1 g.

Velikost balení: 3 x 1 g.

Velikost balení: 6 x 1 g.

Velikost balení: 30 x 1 g.


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací.


8. POUŽITELNOST


EXP


9 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

BOIRON

2 avenue de l’Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Francie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. číslo: 93/364/92-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

LOT

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Děti a dospělí:

Preventivně užívat 1 dózu týdně.

Od prvních příznaků užít 1 dózu co možná nejdříve a následně užívat 1 dózu 3x denně po dobu 1 až 3 dnů.

Celý obsah jedné dózy nechat rozpustit pod jazykem nebo v malém množství vody.

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU oscillococcinum

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU {TUBA}_

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

OSCILLOCOCCINUM perorální granule

2.    ZPŮSOB PODÁNÍ

perorální podání

3.    POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


1 g

6. JINÉ


BOIRON

3