Příbalový Leták

Oscillococcinum

Informace pro variantu: Granule (6,1gm), zobrazit další variantu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA Z KARTONU


1    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


OSCILLOCOCCINUM perorální granule homeopatický léčivý přípravek


2 OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna dávka (1 g perorálních granulí) obsahuje:

Anas barbariae, hepatis et cordis extractum 200 K..................0,01 ml.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy.


4.    LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Perorální granule v jednodávkovém obalu (1 g).

Velikost balení: 6 x 1 g.

6 dávek


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací.

Text na dóze je v bulharském jazyce.


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Název a adresa držitele rozhodnutí o registraci referenčního přípravku v ČR: BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie

Souběžný dovozce:

Galmed a.s., Těšínská 1349/296, Radvanice, 716 00 Ostrava, Česká republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. číslo: 93/364/92-C/PI/001/16


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č.šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Děti a dospělí:

Preventivně užívat 1 dózu týdně.

Od prvních příznaků užít 1 dózu co možná nejdříve a následně užívat 1 dózu 3x denně po dobu 1 až 3 dnů.

Celý obsah jedné dózy nechat rozpustit pod jazykem nebo v malém množství vody.


16 INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


oscillococcinum


2