Příbalový Leták

Orlistat Teva 60 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

{Krabička pro blistry a HDPE lahvičky}

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Orlistat Teva 60 mg tvrdé tobolky

Orlistatum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tobolka obsahuje orlistatum 60 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Tvrdé tobolky


Blistry:

42 tvrdých tobolek 60 tvrdých tobolek 84 tvrdých tobolek 90 tvrdých tobolek 120 tvrdých tobolek

HDPE lahvičky 42 tvrdých tobolek 84 tvrdých tobolek


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím čtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


HDPE lahvičky:

Spotřebujte během 6 měsíců po prvním otevření. Otevřeno:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉKČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO


08/700/11 -C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.s.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.


15.    NÁVOD K POUŽITÍ


Pomáhá snižovat tělesnou hmotnost.

Pro dospělé s BMI 28 a více.

Může Vám pomoci snížit hmotnost více, než držení samotné diety.

Orlistat Teva 60 mg se u dospělých starších 18 let s nadváhou (BMI 28 a více) užívá v kombinaci s nízkokalorickou dietou se sníženým obsahem tuků ke snížení hmotnosti.

Je klinicky ověřeno, že Vám Orlistat Teva 60 mg pomůže zhubnout více, než držení samotné diety. Tobolky účinkují pouze v trávicím ústrojí, tak že zabrání vstřebání přibližně čtvrtiny tuků přijatých


potravou. Tento tuk prochází tělem a může vyvolat změny stolice. Jezte nízkotučná jídla, která Vám pomohou zvládnout tyto účinky.

Abyste zjistil(a), zda je Vaše BMI 28 nebo více, najděte si v tabulce Vaši výšku. Pokud je Vaše hmotnost nižší, než hmotnost odpovídající Vaší výšce v tabulce, Vaše BMI je pod 28 - neužívejte přípravek Orlistat Teva 60 mg.

Výška

Hmotnost

Výška

Hmotnost

1,50 m

63 kg

4' 10''

9st 8lbs

1,55 m

67,25 kg

5' 0''

10st 3lbs

1,60 m

71,75 kg

5' 2''

10st 13lbs

1,65 m

76,25 kg

5' 4''

11st 9lbs

1,70 m

81 kg

5' 6''

12st 5lbs

1,75 m

85,75 kg

5' 8''

13st 2lbs

1,80 m

90,75 kg

5' 10''

13st 13lbs

1,85 m

95,75 kg

6' 0''

14st 10lbs

1,90 m

101 kg

6' 2''

15st 8lbs

Nadváha u Vás zvyšuje riziko rozvoje závažných zdravotních problémů jako je diabetes (cukrovka) a srdeční onemocnění. Měl(a) byste si domluvit prohlídku u lékaře.

Neužívejte přípravek:

•    pokud je Vám méně než 18 let;

•    j estliže j ste těhotná nebo koj íte;

•    pokud užíváte cyklosporin;

•    pokud užíváte warfarin nebo jiné přípravky na ředění krve;

•    jestliže jste alergický(á) na orlistat nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku;

•    pokud trpíte cholestázou (stav, kdy je blokován odtok žluče z jater);

•    jestliže máte problémy se vstřebáváním potravy (chronický malabsorpční syndrom).

Před užíváním Orlistatu Teva 60 mg se poraďte s lékařem:

•    jestliže užíváte amiodaron na problémy se srdečním rytmem;

•    jestliže užíváte léky na diabetes;

•    jestliže užíváte léky na epilepsii;

•    pokud máte onemocnění ledvin;

•    pokud užíváte léky na štítnou žlázu (levothyroxin).

Poraďte se se svým lékařem, pokud během užívání Orlistatu Teva 60 mg zároveň užíváte:

•    léky na vysoký krevní tlak;

•    léky na snížení cholesterolu.

Jak se přípravek užívá:

•    užijte jednu celou tobolku a zapijte ji vodou. Tobolky se užívají třikrát denně s každým hlavním jídlem obsahujícím tuk;

•    neužívejte více než tři tobolky denně;

•    jednou denně, před spaním, byste měl(a) užívat multivitaminový přípravek (obsahující vitamíny A, D, E a K);

•    neužívejte Orlistat Teva 60 mg déle než 6 měsíců.

16.    INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Orlistat Teva 60 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTREDCH A STRIPECH {Blistr}_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Orlistat Teva 60 mg tvrdé tobolky

Orlistatum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

LOT

5. JINÉ


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Orlistat Teva 60 mg tvrdé tobolky

Orlistatum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tobolka obsahuje orlistatum 60 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Tvrdé tobolky

42 tvrdých tobolek 84 tvrdých tobolek


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉKČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO


08/700/11-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


c.s.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.


15.    NÁVOD K POUŽITÍ


Přípravek ke snížení tělesné hmotnosti Pro dospělé starší 18 let s nadváhou


16.    INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Orlistat Teva 60 mg