Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Opiodur 25 Mikrogramů/H

zastaralé informace, vyhledat novější

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Opiodur 25 mikrogramů/h Opiodur 50 mikrogramů/h Opiodur 75 mikrogramů/h Opiodur 100 mikrogramů/h

Transdermální náplast

Fentanylum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Opiodur 25 pg/h: jedna transdermální náplast s plochou povrchu 10 cm2 obsahuje fentanylum 2, 75 mg a uvolňuje 25 mikrogramů fentanylu za hodinu.

Opiodur 50 pg/h: jedna transdermální náplast s plochou povrchu 20 cm2 obsahuje fentanylum 5, 5 mg a uvolňuje 50 mikrogramů fentanylu za hodinu.

Opiodur 75 pg/h: jedna transdermální náplast s plochou povrchu 30 cm2 obsahuje fentanylum 8, 25 mg a uvolňuje 75 mikrogramů fentanylu za hodinu.

Opiodur 100 pg/h: jedna transdermální náplast s plochou povrchu 40 cm2 obsahuje fentanylum 11, 0 mg a uvolňuje 100 mikrogramů fentanylu za hodinu.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Ochranná odnímatelná fólie:

Pegoterátová fluoropolymerovaná fólie Krycí vrstva:

Kopolymer pegoterát/ethylen-vinylacetát Adhezivní vrstva obsahující léčivou látku:

Silikonová adhezivní fólie (dimetikon, silikonová pryskyřice) Dimetikon

Rychlost regulující membrána:

Ethylen-vinyl-aceteátová membrána Kožní adhezivní vrstva:

Silikonová adhezivní fólie (dimetikon, silikonová pryskyřice) Dimetikon

Ochranná odnímatelná fólie:

Pegoterátová fluoropolymerovaná fólie Inkoust potisku:

Červený inkoust


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Transdermální náplast

3 transdermální náplasti 5 transdermálních náplastí 10 transdermálních náplastí 16 transdermálních náplastí 20 transdermálních náplastí


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Transdermální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25°C.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Přeložte použitou náplast a obě poloviny k sobě přitiskněte. Použité náplasti vložte do sáčku a bezpečně zlikvidujte nebo odevzdejte do lékárny. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


PHARMABIDE LTD Menelaou str. 9 152 35 Vrilisia, Athens Řecko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO


Opiodur 25 mikrogramů/h: 65/644/12-C Opiodur 50 mikrogramů/h: 65/645/12-C


Opiodur 75 mikrogramů/h: 65/646/12-C Opiodur 100 mikrogramů/h: 65/647/12-C

13. ČÍSLO SARZE

Lot:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

Opiodur 25 mikrogramů/h Opiodur 50 mikrogramů/h Opiodur 75 mikrogramů/h Opiodur 100 mikrogramů/h

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA SÁČKU S JEDNOTLIVÝMI NÁPLASTMI Sáček


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Opiodur 25 mikrogramů/h Opiodur 50 mikrogramů/h Opiodur 75 mikrogramů/h Opiodur 100 mikrogramů/h

Transdermální náplast

Fentanylum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY


Opiodur 25 pg/h: jedna transdermální náplast s plochou povrchu 10 cm2 obsahuje fentanylum 2, 75 mg a uvolňuje 25 mikrogramů fentanylu za hodinu.

Opiodur 50 pg/h: jedna transdermální náplast s plochou povrchu 20 cm2 obsahuje fentanylum 5, 5 mg a uvolňuje 50 mikrogramů fentanylu za hodinu.

Opiodur 75 pg/h: jedna transdermální náplast s plochou povrchu 30 cm2 obsahuje fentanylum 8, 25 mg a uvolňuje 75 mikrogramů fentanylu za hodinu.

Opiodur 100 pg/h: jedna transdermální náplast s plochou povrchu 40 cm2 obsahuje fentanylum 11, 0 mg a uvolňuje 100 mikrogramů fentanylu za hodinu.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pegoterátová fluoropolymerovaná fólie

Kopolymer pegoterát/ethylen-vinylacetát

Silikonová adhezivní fólie (dimetikon, silikonová pryskyřice)

Dimetikon

Ethylen-vinyl-aceteátová membrána Červený inkoust


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


1 transdermální náplast

5 ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Transdermální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25°C.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Přeložte použitou náplast a obě poloviny k sobě přitiskněte. Použité náplasti vložte do sáčku a bezpečně zlikvidujte nebo odevzdejte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


PHARMABIDE LTD Menelaou str. 9 152 35 Vrilisia, Athens Řecko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO


Opiodur 25 mikrogramů/h: 65/644/12-C Opiodur 50 mikrogramů/h: 65/645/12-C Opiodur 75 mikrogramů/h: 65/646/12-C Opiodur 100 mikrogramů/h: 65/647/12-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Na sáčku nebude uvedena, pouze na zevním obalu.


5