Příbalový Leták

Ophtal

Informace pro variantu: Oční Voda (4x25ml Plast,19mg/1mg/Ml), zobrazit další 2 varianty

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


OPHTAL Oční voda

(Acidum boricum, benzododecinii bromidům)


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


1 ml roztoku obsahuje acidum boricum 19 mg, benzododecinii bromidům 0,10 mg..


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: chlorid sodný, dekahydrát tetraboritanu sodného, guajazulen, silice plodu fenyklu obecného pravého, ethanol 96% a voda na injekci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Oční voda


4 x 25 ml


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Oční podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před chladem a mrazem.

Po prvním otevření lahvičky může být přípravek používán po dobu 4 týdnů.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

TĚ NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, č.p. 305, 747 70 Opava - Komárov, Česká republika 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO


Reg. číslo: 64/525/69-C 13 ČÍSLO ŠARŽE


Č. š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Způsob použití: vaničku naplňte do poloviny přípravkem OPHTAL a přiložte na okraj očnice. Mírně nakloňte hlavu a oko ponořte do lázně. Pomalu okem pohybujte, abyste umožnili styk přípravku s celým povrchem očního bulbu. Provádějte 2-5 minut. Lázeň můžete opakovat několikrát denně. Přípravek je možné do oka vkapávat nebo může být použit k obkladům.


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


ophtal


EAN kód Logo TEVA


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITRNÍM OBALU ŠTÍTEK


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


OPHTAL Oční voda

(Acidum boricum, benzododecinii bromidům)


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


Oční podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


3. POUŽITELNOST


Použitelné do:


4. ČÍSLO ŠARŽE


Č. š.:


5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


25 ml


6. JINÉ


Logo TEVA


3