Příbalový Leták

Omnipaque 350

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

Skleněná lahvička - vnitřní obal 20 ml, 50 ml, 100 ml

1 NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

OMNIPAQUE 350 Injekční roztok Iohexolum

2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVYCH LÁTEK

1 ml injekčního roztoku obsahuje:


Iohexolum 755 mg (odp. 350 mg I/ml)


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: trometamol, dihydrát natrium-kalcium edetátu, kyselina chlorovodíková 25% (k úpravě pH), voda na injekci.

4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Injekční roztok 20 ml (50 ml, 100 ml)

5.    ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ    ~

Intraarteriální, intravenózní podání a podání do tělních dutin Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ_

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ    ~

Rentgenkontrastní látka

8.    POUŽITELNOST    ~

EXP

9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

GE Healthcare AS

Oslo

Norsko

12. REGISTRAČNÍ cislo/cisla

Registrační číslo: 48/104/88-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14.    KLASIFIKACE PRO VYDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. Jedna lahvička je určena pouze pro jednoho pacienta.

15.    NÁVOD K POUŽITI

16.    INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Skleněné lahvičky - vnější obal 6 x 20 ml, 25 x 20 ml, 10 x 50 ml, 10 x 100 ml 1 NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

OMNIPAQUE 350 Injekční roztok Iohexolum

2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVYCH LÁTEK

1 ml injekčního roztoku obsahuje:


Iohexolum 755 mg (odp. 350mg I/ml)


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: trometamol, dihydrát natrium-kalcium edetátu, kyselina chlorovodíková 25% (k úpravě pH), voda na injekci.

4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Injekční roztok

6 x 20 ml (25 x 20 ml, 10 x 50 ml, 10 x 100 ml)

5.    ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ    ~

Intraarteriální, intravenózní podání a podání do tělních dutin Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ_

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ    ~

Rentgenkontrastní látka

8.    POUŽITELNOST    ~

EXP

9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

11.    NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


GE Healthcare AS

Oslo

Norsko

12. REGISTRAČNÍ CÍSLO/CÍSLA

Registrační číslo: 48/104/88-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14.    KLASIFIKACE PRO VYDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. Jedna lahvička je určena pouze pro jednoho pacienta.

15.    NÁVOD K POUŽITÍ

16.    INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato

OMNIPAQUE 350 Injekční roztok Iohexolum

2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVYCH LÁTEK

1 ml injekčního roztoku obsahuje:


Iohexolum 755 mg (odp. 350 mg I/ml)


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: trometamol, dihydrát natrium-kalcium edetátu, kyselina chlorovodíková 25% (k úpravě pH), voda na injekci.

4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Injekční roztok 200 ml

5.    ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ    ~

Intraarteriální, intravenózní podání a podání do tělních dutin Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ_

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ    ~

Rentgenkontrastní látka

8.    POUŽITELNOST    ~

EXP

9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

GE Healthcare AS

Oslo

Norsko

12. REGISTRAČNÍ cislo/cisla

Registrační číslo: 48/104/88-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14.    KLASIFIKACE PRO VYDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. Jedna lahev je určena pouze pro jednoho pacienta.

15.    NÁVOD K POUŽITI

16.    INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato

OMNIPAQUE 350 Injekční roztok Iohexolum

2.    OBSAH LÉČTVÉ LÁTKY/LÉČTVYCH LÁTEK

1 ml injekčního roztoku obsahuje:


Iohexolum 755 mg (odp. 350 mg I/ml)


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: trometamol, dihydrát natrium-kalcium edetátu, kyselina chlorovodíková 25% (k úpravě pH), voda na injekci.

4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Injekční roztok 6 x 200 ml

5.    ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ    ~

Intraarteriální, intravenózní podání a podání do tělních dutin Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO

DOHLED A DOSAH DĚTÍ_

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ    ~

Rentgenkontrastní látka

8.    POUŽITELNOST    ~

EXP

9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

11.    NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


GE Healthcare AS

Oslo

Norsko

12. REGISTRAČNÍ CÍSLO/CÍSLA

Registrační číslo: 48/104/88-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14.    KLASIFIKACE PRO VYDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. Jedna lahev je určena pouze pro jednoho pacienta.

15.    NÁVOD K POUŽITÍ

16.    INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato

Polypropylenová lahvička - vnitřní obal 50 ml, 75 ml, 100 ml, 150 ml, 175 ml, 200 ml


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

OMNIPAQUE 350 Injekční roztok Iohexolum

2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVYCH LÁTEK

1 ml injekčního roztoku obsahuje:

Iohexolum 755 mg (odp. 350 mg I/ml)

3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: trometamol, dihydrát natrium-kalcium edetátu, kyselina chlorovodíková 25% (k úpravě pH), voda na injekci.

4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Injekční roztok

50 ml (75 ml, 100 ml, 150 ml, 175 ml, 200 ml)

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intraarteriální, intravenózní podání a podání do tělních dutin

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO

DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Rentgenkontrastní látka

Slepovací etikety jsou určeny k nalepení do záznamu pacienta a na použitou stříkačku. Text na dvou nalepovacích etiketách:

Omnipaque 350

50 ml (75 ml, 100 ml, 150 ml, 175 ml, 200 ml)

Lot

8. POUŽITELNOST

EXP

9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10.    ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LECIVYCH PŘÍPRAVKU NEBO

ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


GE Healthcare AS

Oslo

Norsko


12. REGISTRAČNÍ ČíSLO/ČíSLA


Registrační číslo: 48/104/88-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. Lahvička je určena jen pro jednoho pacienta.


15.    NÁVOD K POUŽITÍ


16.    INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Nevyžaduje se - odůvodnění přijato


Polypropylenové lahvičky - vnější obal 10 x 50 ml, 10 x 75 ml, 10 x 100 ml, 10 x 150 ml, 10 x 175 ml, 10 x 200 ml


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

OMNIPAQUE 350 Injekční roztok Iohexolum

2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVYCH LÁTEK

1 ml injekčního roztoku obsahuje:

Iohexolum 755 mg (odp. 350 mg I/ml)

3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: trometamol, dihydrát natrium-kalcium edetátu, kyselina chlorovodíková 25% (k úpravě pH), voda na injekci.

4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Injekční roztok 10 x 50 ml (10 x 75 ml, 10 x 100 ml, 10 x 150 ml, 10 x 175 ml, 10 x 200 ml)

Polypropylenové lahvičky

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intraarteriální, intravenózní podání a podání do tělních dutin Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Rentgenkontrastní látka

8. POUŽITELNOST

EXP

9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


GE Healthcare AS

Oslo

Norsko

12. REGISTRAČNÍ ČíSLO/ČíSLA

Registrační číslo: 48/104/88-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. Lahvička je určena jen pro jednoho pacienta.

15.    NÁVOD K POUŽITÍ

16.    INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU Polypropylenová lahev - vnitřní obal 500 ml U NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

OMNIPAQUE 350 Injekční roztok Iohexolum

2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVYCH LÁTEK

1 ml injekčního roztoku obsahuje:

Iohexolum 755 mg (odp. 350 mg I/ml)

3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: trometamol, dihydrát natrium-kalcium edetátu, kyselina chlorovodíková 25% (k úpravě pH), voda na injekci.

4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Injekční roztok 500 ml

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intraarteriální, intravenózní podání a podání do tělních dutin

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO

DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Rentgenkontrastní látka

Toto balení přípravku je určeno pro použití do automatického dávkovače (pumpy). Obsah lahve je nutné nejprve jednorázově natáhnout do zásobníku pumpy.

8. POUŽITELNOST

EXP

9 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


GE Healthcare AS

Oslo

Norsko

12. REGISTRAČNÍ ČíSLO/ČíSLA

Registrační číslo: 48/104/88-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.    NÁVOD K POUŽITÍ

16.    INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Polypropylenové lahve - vnější obal 6 x 500 ml U NÁZEV LÉČTVÉHO PŘÍPRAVKU

OMNIPAQUE 350 Injekční roztok Iohexolum

2.    OBSAH LÉČTVÉ LÁTKY/LÉČTVYCH LÁTEK

1 ml injekčního roztoku obsahuje:

Iohexolum 755 mg (odp. 350 mg I/ml)

3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: trometamol, dihydrát natrium-kalcium edetátu, kyselina chlorovodíková 25% (k úpravě pH), voda na injekci.

4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Injekční roztok 6 x 500 ml

Polypropylenové lahve

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intraarteriální, intravenózní podání a podání do tělních dutin Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČTVY PŘÍPRAVEK MUSÍ BYT UCHOVÁVÁN MTMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Rentgenkontrastní látka

Toto balení přípravku je určeno pro použití do automatického dávkovače (pumpy). Obsah lahve je nutné nejprve jednorázově natáhnout do zásobníku pumpy.

8. POUZTTELNOST

EXP

9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10.    ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LECIVYCH PŘÍPRAVKU NEBO

ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

GE Healthcare AS

Oslo

Norsko

12. REGISTRAČNÍ ČíSLO/ČíSLA

Registrační číslo: 48/104/88-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.    NÁVOD K POUŽITÍ

16.    INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato

16/16