Příbalový Leták

Omeprazol 20 Galmed

Informace pro variantu: Tvrdá Tobolka (14,20mg), zobrazit další variantu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

OTC krabička na lahvičku

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU_

Omeprazol 20 Galmed

20 mg, enterosolventní tvrdé tobolky

omeprazolum

2 OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tobolka obsahuje omeprazolum 20 mg. 3 SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sacharosu. Další informace viz příbalová informace. 4 LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

14 enterosolventních tvrdých tobolek 5 ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Galmed a.s., Ostrava, Česká republika

Reg.č. 09/210/06-C

13. ČÍSLO SARZE


č.s.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

K léčbě příznaků refluxu (např. pálení žáhy, kyselé regurgitace) u dospělých.

Užívejte jednu 20 mg tobolku jednou denně po dobu 14 dnů. Pokud příznaky po této době zcela neodezní, navštivte lékaře.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

OMEPRAZOL 20 GALMED

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU_

Omeprazol 20 Galmed

20 mg, enterosolventní tvrdá tobolka omeprazolum

2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tobolka obsahuje omeprazolum 20 mg.

3 SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Přípravek obsahuje sacharosu.

4 LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Enterosolventní tvrdá tobolka 14 tobolek


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Držitel rozhodnutí o registraci: Galmed a.s., Ostrava, Česká republika


09/210/06-C''

13. ČÍSLO SARZE c.s.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

K léčbě příznaků refluxu (např. pálení žáhy, kyselé regurgitace) u dospělých.

Užívejte jednu 20 mg tobolku jednou denně po dobu 14 dnů. Pokud příznaky po této době zcela neodezní, navštivte lékaře.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

4