Příbalový Leták

Jenamazol 2%

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Jenamazol 2%

vaginální krém clotrimazolum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


5 g vaginálního krému obsahuje clotrimazolum 100 mg


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: sorbitan-stearát, polysorbát 60, vorvaňovina, cetylstearylalkohol, benzylalkohol, oktyldodekanol, čištěná voda


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Vaginální krém

Tuba s 20 g vaginálního krému a 3 aplikátory


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Vaginální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25°C.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH


PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

QUINTESENCE s.r.o. Dýšinská 246 109 00 Praha 10 Česká republika

12. REGISTRAČNÍ CÍSLO/CÍSLA

Reg. č.: 54/848/92-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

K léčbě plísňových onemocnění

Aplikujte tři dny po sobě jednou denně, nejlépe večer jednu náplň aplikátoru (5 g) do pochvy. Vždy použijte nový aplikátor.

16.    INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

JENAMAZOL 2%

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU tuba


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Jenamazol 2%

vaginální krém clotrimazolum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


5 g vaginálního krému obsahuje clotrimazolum 100 mg


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


20 g vaginálního krému

5 ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Vaginální podání


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25°C.


10.    ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


QUINTESENCE s.r.o. Dýšinská 246 109 00 Praha 10 Česká republika

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.

: 54/848/92-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

K léčbě plísňových onemocnění

Aplikujte tři dny po sobě jednou denně, nejlépe večer jednu náplň aplikátoru (5g) do pochvy. Vždy použijte nový aplikátor.