Příbalový Leták

Gabapentin Aurobindo 400 Mg Tvrdé Tobolky

Informace pro variantu: Tvrdá Tobolka (30 Ii,400mg), Tvrdá Tobolka (500,400mg), Tvrdá Tobolka (20 Ii,400mg), Tvrdá Tobolka (60 Ii,400mg), Tvrdá Tobolka (100,400mg), Tvrdá Tobolka (10 Ii,400mg), Tvrdá Tobolka (100 Ii,400mg), Tvrdá Tobolka (50 Ii,400mg), Tvrdá Tobolka (200,400mg), Tvrdá Tobolka (90 Ii,400mg), Tvrdá Tobolka (300 Ii,400mg), Tvrdá Tobolka (300,400mg), Tvrdá Tobolka (200 Ii,400mg), zobrazit další variantu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Gabapentin Aurobindo 100 mg tvrdé tobolky Gabapentin Aurobindo 300 mg tvrdé tobolky Gabapentin Aurobindo 400 mg tvrdé tobolky

Gabapentinum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tvrdá tobolka obsahuje gabapentinum 100 mg. Jedna tvrdá tobolka obsahuje gabapentinum 300 mg. Jedna tvrdá tobolka obsahuje gabapentinum 400 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4.    LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Tvrdá tobolka

Balení v průhledných PVC/PVDC-Al blistrech: 100 mg

10 tvrdé tobolky 20 tvrdé tobolky 30 tvrdé tobolky 50 tvrdé tobolky 60 tvrdé tobolky 90 tvrdé tobolky 100 tvrdé tobolky 200 tvrdé tobolky

300 mg

10 tvrdé tobolky 20 tvrdé tobolky 30 tvrdé tobolky 50 tvrdé tobolky 60 tvrdé tobolky 90 tvrdé tobolky 100 tvrdé tobolky 200 tvrdé tobolky

400 mg

10 tvrdé tobolky 20 tvrdé tobolky 30 tvrdé tobolky 50 tvrdé tobolky

60 tvrdé tobolky 90 tvrdé tobolky 100 tvrdé tobolky 200 tvrdé tobolky 300 tvrdé tobolky Lahvička:

100 mg

100 tvrdé tobolky 200 tvrdé tobolky 1000 tvrdé tobolky

300 mg

100 tvrdé tobolky 200 tvrdé tobolky 1000 tvrdé tobolky

400 mg

100 tvrdé tobolky 200 tvrdé tobolky 300 tvrdé tobolky 500 tvrdé tobolky

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální užití. Tobolku polkněte vcelku.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO - DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C

Balení v blistrech: Uchovávejte v původním obalu.

Balení v lahvičkách z HDPE: Uchovávejte v původním vnitřním obalu. Použijte do 12 měsíců po prvním otevření lahvičky z HDPE.

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Aurobindo Pharma Limited

Ares, Odyssey Business Park, West End Road

South Ruislip HA4 6QD

Velká Británie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

21/1055/10-C

21/1056/10-C

21/1057/10-C


10 ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Gabapentin Aurobindo 100 mg tvrdé tobolky Gabapentin Aurobindo 300 mg tvrdé tobolky Gabapentin Aurobindo 400 mg tvrdé tobolky

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.s.:

14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.    NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

Gabapentin Aurobindo 100 mg tvrdé tobolky Gabapentin Aurobindo 300 mg tvrdé tobolky Gabapentin Aurobindo 400 mg tvrdé tobolky

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Gabapentin Aurobindo 100 mg tvrdé tobolky Gabapentin Aurobindo 300 mg tvrdé tobolky Gabapentin Aurobindo 400 mg tvrdé tobolky

Gabapentinum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Aurobindo Pharma Limited

3. POUŽITELNOST

Použitelné do:

4. ČÍSLO ŠARŽE

c.s.:

5. JINÉ


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Gabapentin Aurobindo 100 mg tvrdé tobolky Gabapentin Aurobindo 100 mg tvrdé tobolky Gabapentin Aurobindo 100 mg tvrdé tobolky

Gabapentinum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tvrdá tobolka obsahuje gabapentinum 100 mg. Jedna tvrdá tobolka obsahuje gabapentinum 300 mg. Jedna tvrdá tobolka obsahuje gabapentinum 400 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4.    LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Tvrdá tobolka 100 mg

100 tvrdé tobolky 200 tvrdé tobolky 1000 tvrdé tobolky

300 mg

100 tvrdé tobolky 200 tvrdé tobolky 1000 tvrdé tobolky

400 mg

100 tvrdé tobolky 200 tvrdé tobolky 300 tvrdé tobolky 500 tvrdé tobolky


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální užití. Tobolku polkněte vcelku.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Upozornění! Lahvička z HDPE obsahuje vysoušedlo. Zamezte jeho pozření.

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C Uchovávejte v původním vnitřním obalu.

Použijte do 12 měsíců po prvním otevření lahvičky z HDPE.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Aurobindo Pharma Limited

Ares, Odyssey Business Park, West End Road

South Ruislip HA4 6QD

Velká Británie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

13. ČÍSLO ŠARŽE č.š.:

14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.    NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU