Příbalový Leták

Controloc 40 Mg

Informace pro variantu: Enterosolventní Tableta (84 I,40mg), Enterosolventní Tableta (50 H Ii,40mg), Enterosolventní Tableta (10x15 H Ii,40mg), Enterosolventní Tableta (84,40mg), Enterosolventní Tableta (140 H,40mg), Enterosolventní Tableta (2x49 Ii,40mg), Enterosolventní Tableta (112 I,40mg), Enterosolventní Tableta (10 I,40mg), Enterosolventní Tableta (10x14 H,40mg), Enterosolventní Tableta (10x14 H Ii,40mg), Enterosolventní Tableta (7 I,40mg), Enterosolventní Tableta (49 Ii,40mg), Enterosolventní Tableta (56 I,40mg), Enterosolventní Tableta (10x15 H I,40mg), Enterosolventní Tableta (60,40mg), Enterosolventní Tableta (168 Ii,40mg), Enterosolventní Tableta (90 Ii,40mg), Enterosolventní Tableta (90 I,40mg), Enterosolventní Tableta (84 Ii,40mg), Enterosolventní Tableta (98 I,40mg), Enterosolventní Tableta (10,40mg), Enterosolventní Tableta (30 Ii,40mg), Enterosolventní Tableta (28,40mg), Enterosolventní Tableta (112 Ii,40mg), Enterosolventní Tableta (100 H,40mg), Enterosolventní Tableta (10 Ii,40mg), Enterosolventní Tableta (168,40mg), Enterosolventní Tableta (98,40mg), Enterosolventní Tableta (7 Ii,40mg), Enterosolventní Tableta (15,40mg), Enterosolventní Tableta (5x140 H,40mg), Enterosolventní Tableta (28 Ii,40mg), Enterosolventní Tableta (90 H,40mg), Enterosolventní Tableta (90 H Ii,40mg), Enterosolventní Tableta (15 I,40mg), Enterosolventní Tableta (60 I,40mg), Enterosolventní Tableta (140 H Ii,40mg), Enterosolventní Tableta (60 Ii,40mg), Enterosolventní Tableta (56,40mg), Enterosolventní Tableta (100 H Ii,40mg), Enterosolventní Tableta (100,40mg), Enterosolventní Tableta (100 H I,40mg), Enterosolventní Tableta (30 I,40mg), Enterosolventní Tableta (14 Ii,40mg), Enterosolventní Tableta (50 H,40mg), Enterosolventní Tableta (10x15 H,40mg), Enterosolventní Tableta (49 I,40mg), Enterosolventní Tableta (49,40mg), Enterosolventní Tableta (28 I,40mg), Enterosolventní Tableta (90 H Ii,40mg), Enterosolventní Tableta (140 H I,40mg), Enterosolventní Tableta (90,40mg), Enterosolventní Tableta (112,40mg), Enterosolventní Tableta (24,40mg), Enterosolventní Tableta (15 Ii,40mg), Enterosolventní Tableta (168 I,40mg), Enterosolventní Tableta (100 Ii,40mg), Enterosolventní Tableta (50 H Ii,40mg), Enterosolventní Tableta (5x140 H Ii,40mg), Enterosolventní Tableta (14,40mg), Enterosolventní Tableta (5x140 H I,40mg), Enterosolventní Tableta (48,40mg), Enterosolventní Tableta (7,40mg), Enterosolventní Tableta (56 Ii,40mg), Enterosolventní Tableta (10x14 H I,40mg), Enterosolventní Tableta (100 I,40mg), Enterosolventní Tableta (14 I,40mg), Enterosolventní Tableta (30,40mg), Enterosolventní Tableta (2x49 I,40mg), Enterosolventní Tableta (98 Ii,40mg), Enterosolventní Tableta (2x49,40mg), zobrazit další variantu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Controloc 40 mg Enterosolventní tablety Pantoprazolum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna enterosolventní tableta obsahuje pantoprazolum 40 mg (jako pantoprazolum natricum sesquihydricum)


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Balení 7, 10, 14, 15, 24, 28, 30, 48, 49, 56, 60, 84, 90, 98, 98 (2x49), 100, 112, 168 enterosolventních tablet


Balení pro    ií zařízení 50, 90, 100, 140, 140 (10x14), 150 (10x15), 700 (5x140)

enterosolventních tablet


Součást balení pro nemocnice - samostatně neprodejné


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Tablety polykejte celé, nesmí se žvýkat ani drtit.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


Neužívejte tablety déle než 100 dní po prvním otevření lahvičky.


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10.    ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Takeda Gmb

Konstanz

Německo


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


09/714/95-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.s.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16.    INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Controloc 40 mg


ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU Vyztužené kartónové pouzdro_


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Controloc 40 mg Enterosolventní tablety Pantoprazolum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna enterosolventní tableta obsahuje pantoprazolum 40 mg (jako pantoprazolum natricum sesquihydricum)


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Balení 5, 7 enterosolventních tablet


Součást balení pro nemocnice - samostatně neprodejné


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Tablety polykejte celé, nesmí se žvýkat ani drtit.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10    ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Takeda GmbH

Konstanz

Německo


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


09/714/95-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.s.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

Controloc 40 mg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH Blistr


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Controloc 40 mg Enterosolventní tablety Pantoprazolum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Takeda GmbH

Konstanz

Německo


3. POUŽITELNOST


Použitelné do:


4. ČÍSLO ŠARŽE


c.s.:


5. JINÉ


ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU Lahvička


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Controloc 40 mg Enterosolventní tablety

Pantoprazolum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna enterosolventní tableta obsahuje pantoprazolum 40 mg (jako pantoprazolum natricum sesquihydricum)

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4


LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Balení 7, 10, 14, 15, 24, 28, 30, 48, 49, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 112, 168 enterosolventních tablet

Balení pro nemocniční zařízení 50, 90, 100, 140, 140 (10x14), 150 (10x15), 700 (5x140) enterosolventních tablet

Součást balení pro nemocnice - samostatně neprodejné

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Tablety polykejte celé, nesmí se žvýkat ani drtit.

6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

Po prvním otevření spotřebujte do 100 dní.


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10.    ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Takeda GmbH

Konstanz

Německo


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


09/714/95-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.s.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16.    INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Controloc 40 mg


7