Příbalový Leták

Contractubex

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Vnější obal - krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Contractubex

Gel

Cepae extractum fluidum 1 : 6,25, extrahováno vodou, Heparinum natricum, Allantoinum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


100 g gelu obsahuje:

Cepae extractum fluidum 1:6,25, extrahováno vodou 10 g

Heparinum natricum    0,04 g (odp. 5000 I.U.)

Allantoinum    1 g


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Kyselina sorbová, methylparaben, makrogol 200, xanthanová klovatina, čištěná voda, parfém Fragrance 231616


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


gel

20, 50, 100 g gelu


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Kožní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Merz Pharmaceuticals GmbH, Frankfurt am Main, Německo

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 46/753/97-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku je možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ_

K léčbě různých typů jizev.

Několikrát denně opatrně vetřete do jizevnaté tkáně a lehce masírujte do doby, než kůže gel přijme.

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU contractubex

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Contractubex

Gel

Cepae extractum fluidum 1 : 6,25, extrahováno vodou, Heparinum natricum, Allantoinum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


100 g gelu obsahuje:

Cepae extractum fluidum 1:6,25, extrahováno vodou 10 g

Heparinum natricum    0,04 g (odp. 5000 I.U.)

Allantoinum    1 g


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Kyselina sorbová, methylparaben, makrogol 200, xanthanová klovatina, čištěná voda, parfém Fragrance 231616


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


gel

50, 100 g gelu


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Kožní podání.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25°C.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LECIVYCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Merz Pharmaceuticals GmbH, Frankfurt am Main, Německo


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


46/753/97-C 13 ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15. NÁVOD K POUŽITÍ_

K léčbě různých typů jizev.

16 INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Contractubex

gel


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


100 g gelu obsahuje:

Cepae extractum fluidum 1:6,25, extrahováno vodou 10 g

Heparinum natricum    0,04 g (odp. 5000 I.U.)

Allantoinum    1 g


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Kyselina sorbová, methylparaben


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


gel

20 g gelu


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Kožní podání.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


12. REGISTRAČNÍ CÍSLO/CÍSLA 13. ČÍSLO SARZE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15. NÁVOD K POUŽITÍ

K léčbě různých typů jizev.

16 INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU