Příbalový Leták

Coldrex Noční Léčba

Informace pro variantu: Sirup (100ml Ii,), Sirup (160ml I,), Sirup (100ml I,), Sirup (160ml Ii,), zobrazit další variantu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

(krabička)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Coldrex Noční léčba sirup

paracetamolum, promethazini hydrochloridum, dextromethorphani hydrobromidum monohydricum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVYCH LÁTEK


Dávka 20 ml obsahuje: paracetamolum 1000 mg, promethazini hydrochloridum 20 mg, dextromethorphani hydrobromidum monohydricum 15 mg.


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje též 12,8 ml tekuté glukózy, 37 mg sodíku, ethanol 96% (V/V).


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


100 ml (160 ml) sirupu


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Perorální podání (k vnitřnímu užití).


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT

UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Obsahuje paracetamol.

Neužívejte současně s jinými léky obsahujícími paracetamol. Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater. Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním alkoholu, trpíte jaterním onemocněním nebo užíváte jakákoliv jiná léčiva obsahující paracetamol. Nepožívejte během léčby alkohol.

Při nedostatečně dlouhém spánku může přípravek ovlivnit pozornost a schopnost soustředění. O případném řízení motorových vozidel a obsluze strojů se poraďte s lékařem.


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:

Doba použitelnosti po 1. otevření: 6 měsíců


9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25°C.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LECIVYCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


OMEGA PHARMA a.s., Drážní 253/7, Slatina, 627 00 Brno, Česká republika LOGO


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


07/381/00-C 13 ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


proti chřipce a nachlazení

Coldrex Noční léčba sirup je určen k použití na noc. Coldrex Noční léčba obsahuje kombinaci látek, která přináší úlevu od hlavních příznaků chřipky a nachlazení. Tlumí dráždivý kašel, snižuje horečku, odstraňuje bolest v krku, uvolňuje ucpaný nos, odstraňuje bolesti hlavy a svalů, a tak pomáhá zajistit klidný spánek.

Přečtěte si doporučené dávkování na obalu, lahvičce nebo v příbalové informaci.

Před vyjmutím lahvičky z obalu vyndejte nejprve odměrku.

Dávkování a způsob podání: Dospělí a dospívající od 15 let: 20 ml těsně před ulehnutím. Dospívající od 12 let do 15 let: 10 ml těsně před ulehnutím. Odměrný kalíšek se naplní ke značce 20 ml nebo 10 ml. Odměrný kalíšek je uvnitř každého balení.

Na noc nepodávejte více než jednu dávku Coldrex Noční léčba.

Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dnů.


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Coldrex Noční léčba


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Coldrex Noční léčba SIRUP


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Dávka 20 ml sirupu obsahuje:

Paracetamolum 1000 mg

Promethazini hydrochloridum 20 mg

Dextromethorphani hydrobromidum monohydricum 15 mg


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje též 12,8 ml tekuté glukózy, 37 mg sodíku, ethanol 96% (V/V).


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


100 (160) ml sirupu


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Perorální podání.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT

UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Upozornění: Neužívejte jiné léky obsahující paracetamol. Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.

Nepožívejte během léčby alkohol. Při nedostatečně dlouhém spánku může přípravek ovlivnit pozornost a schopnost soustředění. O případném řízení motorových vozidel nebo obsluze strojů se poraďte s lékařem.

Lahvičku dobře uzavřete.


8.


POUŽITELNOST


Použitelné do:

Doba použitelnosti po 1. otevření: 6 měsíců

9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25° C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LECIVYCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


OMEGA PHARMA a.s., Drážní 253/7, Slatina, 627 00 Brno, Česká republika LOGO

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


07/381/00-C 13 ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15. NÁVOD K POUŽITÍ


proti chřipce a nachlazení

Dospělí a dospívající od 15 let: 20 ml těsně před ulehnutím.

Dospívající od 12 do 15 let: 10 ml těsně před ulehnutím. Odměrka se naplní ke značce 20 ml nebo 10 ml.

Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dnů.

"5-T


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU