Příbalový Leták

Coldrex Maxgrip Lesní Ovoce

Informace pro variantu: Prášek Pro Perorální Roztok (12 Ii,), Prášek Pro Perorální Roztok (10 Ii,), Prášek Pro Perorální Roztok (1 Ii,), Prášek Pro Perorální Roztok (6 Ii,), Prášek Pro Perorální Roztok (3 Ii,), Prášek Pro Perorální Roztok (5 Ii,), zobrazit další variantu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

(krabička)_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE prášek pro perorální roztok

Paracetamolum, Phenylephrini hydrochloridum, Acidum ascorbicum ~2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Paracetamolum    1000    mg

Phenylephrini hydrochloridum    10    mg

Acidum ascorbicum    70    mg


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Jeden sáček obsahuje 5 g sacharosy a 118 mg sodíku.

Obsahuje zdroj fenylalaninu. Obsahuje oranžovou žluť (E110) a azorubin (E122).


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Prášek pro perorální roztok

1 sáček, 3 sáčky, 5, 6, 10 nebo 12 sáčků


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ_

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘÍBALOVOU INFORMACI.

COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE je určený pro perorální podání ve formě teplého nápoje.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


DULEŽITE:

Neužívejte se žádnými dalšími léky proti chřipce a nachlazení nebo dekongestanty.

COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE obsahuje paracetamol.

Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození funkce jater. Neužívejte tento lék, pokud máte problémy s požíváním alkoholu, trpíte jaterním onemocněním nebo užíváte jakákoliv léčiva obsahující paracetamol.


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30° C.

10 ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci:

OMEGA PHARMA a.s., Drážní 253/7, Slatina, 627 00 Brno, Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 07/479/12-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE

•    Snižuje horečku

•    Odstraňuje bolest hlavy

•    Tlumí bolest v krku

•    Uvolňuje ucpaný nos + Vitamin C

Proti příznakům chřipky a silného nachlazení. Nezpůsobuje ospalost.

COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE obsahuje kombinaci látek, která přináší úlevu od příznaků chřipky a silného nachlazení.

Vysypte obsah sáčku do sklenice a přelijte horkou vodou. Míchejte, dokud se prášek nerozpustí. Roztok poté ihned vypijte.

Dospělí (včetně starších osob) s tělesnou hmotností nad 65 kg: 1 sáček po 4-6 hodinách. Jednotlivé dávky užívejte nejdříve po 4 hodinách. Neužívejte více než 4 sáčky během 24 hodin. Nepřekračujte doporučené dávkování.

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU (sáček)


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE prášek pro perorální roztok

Paracetamolum    1000    mg

Phenylephrini hydrochloridum    10    mg

Acidum ascorbicum    70 mg

2.    ZPŮSOB PODÁNÍ

COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE

je určený pro perorální podání ve formě teplého nápoje.

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

LOT

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET 7,6 g

6. JINÉ


Proti příznakům chřipky a silného nachlazení. Nezpůsobuje ospalost.

Čtěte příbalovou informaci uvnitř krabičky.

Snižuje horečku Odstraňuje bolest hlavy Tlumí bolest v krku Uvolňuje ucpaný nos + Vitamin C

Návod k použití: Vysypte obsah sáčku do sklenice a přelijte horkou vodou. Míchejte, dokud se prášek nerozpustí. Roztok poté ihned vypijte.

Obsahuje paracetamol.

Obsahuje 5 g sacharosy a 118 mg sodíku, zdroj fenylalaninu, oranžovou žluť (E110), azorubin (E122)

Dávkování: Dospělí (včetně starších osob) s tělesnou hmotností nad 65 kg: 1 sáček po 4-6 hodinách. Neužívejte více než 4 sáčky během 24 hodin. Nepřekračujte doporučené dávkování. Neužívejte současně jiné léky obsahující paracetamol nebo jiné léky na chřipku a nachlazení a léky uvolňující ucpaný nos.

OMEGA PHARMA a.s., Drážní 253/7, Slatina, 627 00 Bmo, Česká republika

5