Příbalový Leták

Coldrex Maxgrip Citron

Informace pro variantu: Prášek Pro Perorální Roztok V Sáčku (5,1gm/10mg/40mg), Prášek Pro Perorální Roztok V Sáčku (10,1gm/10mg/40mg), Prášek Pro Perorální Roztok V Sáčku (3,1gm/10mg/40mg), Prášek Pro Perorální Roztok V Sáčku (6,1gm/10mg/40mg), Prášek Pro Perorální Roztok V Sáčku (1,1gm/10mg/40mg), Prášek Pro Perorální Roztok V Sáčku (12,1gm/10mg/40mg), zobrazit další 2 varianty

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

(krabička)_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


COLDREX MAXGRIP CITRON prášek pro perorální roztok v sáčku

paracetamolum, phenylephrini hydrochloridum, acidum ascorbicum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Paracetamolum    1000    mg

Phenylephrini hydrochloridum    10    mg

Acidum ascorbicum    40    mg


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsah sodíku je 116 mg v jednom sáčku, obsah sacharózy je 3725 mg v jednom sáčku. Další údaje viz příbalová informace.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Prášek pro perorální roztok v sáčku

1, 3, 5, 6, 10 nebo 12 sáčků


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘÍBALOVOU INFORMACI.

COLDREX MAXGRIP CITRON je určený pro perorální podání ve formě teplého nápoje.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


DULEŽITE:

Neužívejte se žádnými dalšími léky proti chřipce a nachlazení nebo dekongestanty.

COLDREX MAXGRIP CITRON obsahuje paracetamol.

Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závážného poškození funkce jater. Neužívejte tento lék, pokud máte problémy s požíváním alkoholu, trpíte jaterním onemocněním nebo užíváte jakákoliv léčiva obsahující paracetamol.


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

10 ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci:

OMEGA PHARMA a.s., Drážní 253/7, Slatina, 627 00 Brno, Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

07/166/02-C 13 ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu. 15. NÁVOD K POUŽITÍ

COLDREX MAXGRIP CITRON

•    Snižuje horečku

•    Odstraňuje bolest hlavy

•    Tlumí bolest v krku

•    Uvolňuje ucpaný nos + Vitamin C

Proti příznakům chřipky a silného nachlazení. Nezpůsobuje ospalost.

COLDREX MAXGRIP CITRON obsahuje kombinaci látek, která přináší úlevu od příznaků chřipky a silného nachlazení.

Vysypte obsah sáčku do sklenice a přelijte horkou vodou. Míchejte, dokud se prášek nerozpustí. Roztok poté vypijte.

Dospělí a dospívající s tělesnou hmotností nad 65 kg: 1 sáček každých 4-6 hodin. Jednotlivé dávky Užívejte nejdříve po 4 hodinách. Neužívejte více než 4 sáčky během 24 hodin. Nepřekračujte doporučené dávkování.

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

COLDREX MAXGRIP CITRON

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU (sáček)


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


COLDREX MAXGRIP CITRON prášek pro perorální roztok v sáčku

paracetamolum, phenylephrini hydrochloridum, acidum ascorbicum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Paracetamolum    1000    mg

Phenylephrini hydrochloridum    10    mg

Acidum ascorbicum    40    mg


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje v jednom sáčku 116 mg sodíku a 3725 mg sacharózy.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


6,4 g


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


COLDREX MAXGRIP CITRON je určený pro perorální podání ve formě teplého nápoje.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


OMEGA PHARMA a.s., Drážní 253/7, Slatina, 627 00 Brno, Česká republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 07/166/02-C

13. ČÍSLO SARZE c.s.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15. NÁVOD K POUŽITÍ

Proti příznakům chřipky a silného nachlazení.

Čtěte příbalovou informaci uvnitř krabičky.

Snižuje horečku Odstraňuje bolest hlavy Tlumí bolest v krku Uvolňuje ucpaný nos

+ Vitamin C

Návod k použití: Vysypte obsah sáčku do sklenice a přelijte horkou vodou. Míchejte, dokud se prášek nerozpustí. Podle chuti můžete přisladit medem nebo cukrem. Roztok poté vypijte.

Obsahuje paracetamol.

Dávkování: Dospělí a dospívající s tělěsnou hmotností nad 65 kg: 1 sáček každých 4-6 hodin. Neužívejte více než 4 sáčky během 24 hodin. Nepřekračujte doporučené dávkování. Neužívejte současně jiné léky obsahující paracetamol nebo jiné léky na chřipku a nachlazení a léky uvolňující ucpaný nos.

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU