Příbalový Leták

Coldrex Horký Nápoj Citron

Informace pro variantu: Prášek Pro Perorální Roztok V Sáčku (20,750mg/10mg/60mg), Prášek Pro Perorální Roztok V Sáčku (14,750mg/10mg/60mg), Prášek Pro Perorální Roztok V Sáčku (6,750mg/10mg/60mg), Prášek Pro Perorální Roztok V Sáčku (5,750mg/10mg/60mg), Prášek Pro Perorální Roztok V Sáčku (12,750mg/10mg/60mg), Prášek Pro Perorální Roztok V Sáčku (3,750mg/10mg/60mg), Prášek Pro Perorální Roztok V Sáčku (30,750mg/10mg/60mg), Prášek Pro Perorální Roztok V Sáčku (10,750mg/10mg/60mg), Prášek Pro Perorální Roztok V Sáčku (1,750mg/10mg/60mg), zobrazit další variantu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

(krabička)_


1. NÁ ZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU_

COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON prášek pro perorální roztok v sáčku

paracetamolum, phenylephrini hydrochloridum, acidum ascorbicum 2 OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Paracetamolum    750    mg

Phenylephrini hydrochloridum    10    mg

Acidum ascorbicum    60    mg


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Sáček obsahuje 135 mg sodíku a 2900 mg sacharózy. Další údaje viz příbalová informace.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


prášek pro perorální roztok v sáčku

1, 3, 5, 6, 10, 12, 14, 20 nebo 30 sáčků v krabičce


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘÍBALOVOU INFORMACI.

Coldrex horký nápoj citron je určený pro perorální podání ve formě teplého nápoje.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


DULEŽITE:

Neužívejte se žádnými dalšími léky proti chřipce a nachlazení nebo dekongestanty. Coldrex horký nápoj citron obsahuje paracetamol.


Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závážného poškození funkce jater. Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním alkoholu, trpíte jaterním onemocněním nebo užíváte jakákoliv léčiva obsahující paracetamol.


Použitelné do:


9 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 oC.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


OMEGA PHARMA a.s., Drážní 253/7, Slatina, 627 00 Brno, Česká republika 12 REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


07/182/92-C 13 ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Velikost balení 1, 3, 5, 6, 10, 12 a 14sáčků: Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu. Velikost balení 20 a 30sáčků: Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu s omezením.


15 NÁVOD K POUŽITÍ


Horký nápoj proti chřipce a nachlazení

•    Snižuje horečku

•    Tlumí bolest

•    Uvolňuje ucpaný nos

•    Uvolňuje vedlejší nosní dutiny

•    Nezpůsobuje ospalost + vitamin C

Vysypte obsah sáčku do sklenice a přelijte velmi horkou vodou. Míchejte, dokud se prášek nerozpustí. Podle chuti můžete přisladit medem nebo cukrem.

Dospělí a dospívající od 15 let (s hmotností nad 50 kg): 1 sáček až 4x denně. Jednotlivé dávky podávejte vždy nejdříve po 4 hodinách.

Nepodávejte více než 4 sáčky během 24 hodin. Nepřekračujte doporučené dávkování.

Přípravek se nesmí podávat dětem a dospívajícím do 15 let.


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRONCOLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON prášek pro perorální roztok v sáčku

paracetamolum, phenylephrini hydrochloridum, acidum ascorbicum 2 OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Paracetamolum    750    mg

Phenylephrini hydrochloridum    10    mg

Acidum ascorbicum    60    mg


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje sacharózu a sodík.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


5 g

5 ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Coldrex horký nápoj citron je určený pro perorální podání ve formě teplého nápoje.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


OMEGA PHARMA a.s., Drážní 253/7, Slatina, 627 00 Brno, Česká republika


12. REGISTRAČNÍ CÍSLO/CÍSLA 07/182/92-C

13 ČÍSLO ŠARŽE

LOT

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15. NÁVOD K POUŽITÍ

Proti chřipce a nachlazení

•    Snižuje horečku

•    Tlumí bolest

•    Uvolňuje ucpaný nos

•    Uvolňuje vedlejší nosní dutiny

•    Nezpůsobuje ospalost + vitamin C

Obsahuje paracetamol.

Dospělí a dospívající od 15 let (s hmotností nad 50 kg): 1 sáček až 4x denně. Jednotlivé dávky podávejte vždy nejdříve po 4 hodinách. Nepodávejte více než 4 sáčky za 24 hodin.

Vysypte obsah sáčku do sklenice a přelijte velmi horkou vodou. Míchejte, dokud se prášek nerozpustí. Podle chuti můžete přisladit medem nebo cukrem.

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

4