Příbalový Leták

Coldrex Horký Nápoj Citron S Medem

Informace pro variantu: Prášek Pro Perorální Roztok V Sáčku (10,), Prášek Pro Perorální Roztok V Sáčku (5,), Prášek Pro Perorální Roztok V Sáčku (12,), Prášek Pro Perorální Roztok V Sáčku (1,), Prášek Pro Perorální Roztok V Sáčku (6,), Prášek Pro Perorální Roztok V Sáčku (3,), zobrazit další 2 varianty

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

(krabička)_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON S MEDEM prášek pro perorální roztok v sáčku

paracetamolum, phenylephrini hydrochloridum, acidum ascorbicum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Paracetamolum    750    mg

Phenylephrini hydrochloridum    10    mg

Acidum ascorbicum ethylcelluloso obductum    60    mg

(odpovídá acidum ascorbicum 58,5 mg)


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsah sodíku je 0,12 g v jednom sáčku. Obsah sacharózy je 2,47 g v jednom sáčku. Další údaje viz příbalová informace.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Prášek pro perorální roztok v sáčku

1, 3, 5, 6, 10 nebo 12 sáčků v krabičce


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘÍBALOVOU INFORMACI.

Coldrex horký nápoj citron s medem je určený pro perorální podání ve formě teplého nápoje.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


DULEŽITE:

Neužívejte se žádnými dalšími léky proti chřipce a nachlazení nebo dekongestanty.

Coldrex horký nápoj citron s medem obsahuje paracetamol.

Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závážného poškození funkce jater. Neužívejte tento lék, pokud máte problémy s požíváním alkoholu, trpíte jaterním onemocněním nebo užíváte jakákoliv léčiva obsahující paracetamol.

Obsahuje zdroj fenylalaninu.


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Držitel rozhodnutí o registraci:

OMEGA PHARMA a.s., Drážní 253/7, Slatina, 627 00 Brno, Česká republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


07/367/09-C


13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Horký nápoj proti chřipce a nachlazení

•    Snižuje horečku

•    Tlumí bolest

•    Uvolňuje ucpaný nos

•    Uvolňuje vedlejší nosní dutiny

•    Nezpůsobuje ospalost + vitamin C

Vysypte obsah sáčku do sklenice a přelijte velmi horkou vodou. Míchejte, dokud se prášek nerozpustí. Podle chuti můžete přisladit medem nebo cukrem.

Dospělí a dospívající od 15 let (s hmotností nad 50 kg): 1 sáček až 4x denně.

Jednotlivé dávky podávejte vždy nejdříve po 4 hodinách.

Nepodávejte více než 4 sáčky během 24 hodin. Nepřekračujte doporučené dávkování.

Přípravek se nesmí podávat dětem a dospívajícím do 15 let.


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON S MEDEM


ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU (sáček)


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON S MEDEM prášek pro perorální roztok v sáčku

paracetamolum, phenylephrini hydrochloridum, acidum ascorbicum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK_

Paracetamolum    750    mg

Phenylephrini hydrochloridum    10    mg

Acidum ascorbicum ethylcelluloso obductum    60    mg

(odpovídá acidum ascorbicum 58,5 mg)


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje aspartam - zdroj fenylalaninu.

Obsah sacharózy je 2,47 g v jednom sáčku. Obsah sodíku je 0,12 g v jednom sáčku.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


5 g

5 ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Coldrex horký nápoj citron s medem je určený pro perorální podání ve formě teplého nápoje.

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


OMEGA PHARMA a.s., Drážní 253/7, Slatina, 627 00 Brno, Česká republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 07/367/09-C

13. ČÍSLO SARZE

LOT

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15. NÁVOD K POUŽITÍ

Proti chřipce a nachlazení

•    Snižuje horečku

•    Tlumí bolest

•    Uvolňuje ucpaný nos

•    Uvolňuje vedlejší nosní dutiny

•    Nezpůsobuje ospalost + vitamin C

Obsahuje paracetamol.

Dospělí a dospívající od 15 let (s hmotností nad 50 kg): 1 sáček až 4x denně. Jednotlivé dávky podávejte vždy nejdříve po 4 hodinách. Nepodávejte více než 4 sáčky za 24 hodin.

Vysypte obsah sáčku do sklenice a přelijte velmi horkou vodou. Míchejte, dokud se prášek nerozpustí. Podle chuti můžete přisladit medem nebo cukrem.

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU