Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Coldrex Horký Nápoj Černý Rybíz

zastaralé informace, vyhledat novější

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

(krabička)_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU_

COLDREX HORKÝ NÁPOJ ČERNÝ RYBÍZ prášek pro přípravu perorálního roztoku

Paracetamolum, Phenylephrini hydrochloridum, Acidum ascorbicum ~2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Paracetamolum    750    mg

Phenylephrini hydrochloridum    10    mg

Acidum ascorbicum    60    mg


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Sacharóza, kyselina citronová, sodná sůl sacharinu, dihydrát natrium-citrátu, hněď černého rybízu (E122, E110, E151), ovocné aroma v prášku, malinové aroma, aroma černého rybízu. Sáček obsahuje 135 mg sodíku a 2,7 g sacharózy.


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Prášek pro přípravu perorálního roztoku

1, 3, 5, 6, 10 nebo 12 sáčků v krabičce


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘÍBALOVOU INFORMACI.

Coldrex horký nápoj černý rybíz je určený pro perorální podání ve formě teplého nápoje.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


DULEŽITE:

Neužívejte se žádnými dalšími léky proti chřipce a nachlazení nebo dekongestanty.

Coldrex horký nápoj černý rybíz obsahuje paracetamol.

Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závážného poškození funkce jater. Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním alkoholu, trpíte jaterním onemocněním nebo užíváte jakákoliv léčiva obsahující paracetamol.


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25oC.

10 ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci: GlaxoSmithKline Export Ltd, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, Brentford, TW8 9GS, Velká Británie.

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 07/181/92-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Horký nápoj proti chřipce a nachlazení

•    Snižuje horečku

•    Tlumí bolesti

•    Uvolňuje ucpaný nos

•    Uvolňuje vedlejší nosní dutiny

•    Tlumí bolesti v krku + vitamin C

•    Nezpůsobuje ospalost

Vysypte obsah sáčku do sklenice a přelijte velmi horkou vodou. Míchejte, dokud se prášek nerozpustí. Podle chuti můžete přisladit medem nebo cukrem.

Dospělí a mladiství od 15 let (s hmotností nad 50 kg): 1 sáček až 4x denně. Jednotlivé dávky podávejte vždy nejdříve po 4 hodinách.

Nepodávejte více než 4 sáčky během 24 hodin. Nepřekračujte doporučené dávkování. Přípravek se nesmí podávat dětem a mladistvým do 15 let.

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

COLDREX HORKÝ NÁPOJ ČERNÝ RYBÍZ

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU (sáček)


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

COLDREX HORKÝ NÁPOJ ČERNÝ RYBÍZ prášek pro přípravu perorálního roztoku

Paracetamolum    750    mg

Phenylephrini hydrochloridum    10    mg

Acidum ascorbicum    60    mg

2.    ZPŮSOB PODÁNÍ

Coldrex Horký Nápoj Černý Rybíz je určený pro perorální podání ve formě teplého nápoje.


3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

LOT

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

5 g

6. JINÉ_

Proti chřipce a nachlazení

•    Snižuje horečku

•    Tlumí bolesti

•    Uvolňuje ucpaný nos

•    Uvolňuje vedlejší nosní dutiny

•    Tlumí bolesti v krku + vitamin C

•    Nezpůsobuje ospalost

Obsahuje paracetamol.

Obsahuje sacharózu.

Dospělí a mladiství od 15 let (s hmotností nad 50 kg): 1 sáček až 4x denně. Jednotlivé dávky podávejte vždy nejdříve po 4 hodinách. Nepodávejte více než 4 sáčky za 24 hodin.

Vysypte obsah sáčku do sklenice a přelijte velmi horkou vodou. Míchejte, dokud se prášek nerozpustí. Podle chuti můžete přisladit medem nebo cukrem.

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, TW8 9GS, Velká Británie