Příbalový Leták

Clotrimazol Hbf

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Clotrimazol HBF 10 mg/g krém

clotrimazolum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Clotrimazolum 1% (10 mg v 1 g krému)


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Propylenglykol, stearomakrogol 100, stearomakrogol 1050, cetylalkohol, lehký tekutý parafín, propylparaben, methylparaben, čištěná voda.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Krém

10 g (20 g, 30 g, 50 g)

5 ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Lokální antimykotikum ke kožnímu podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Nepoužívejte při přecitlivělosti na léčivou látku, propylparaben, methylparaben, propylenglykol a cetylalkohol.

Přípravek není určen pro děti mladší 2 let.

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239, 530 03 Pardubice, Česká republika.

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Č. reg.: 26/186/02-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Krém se nanáší na postižená místa v tenké vrstvě 2 - 3krát denně.

Clotrimazol HBF se používá k léčbě kožních plísňových onemocnění (mykóz) vyskytujících se mezi prsty u nohou, v oblasti třísel, na trupu či na rukou, k léčbě zánětu zevních rodidel u žen a zánětu žaludu pohlavního údu u mužů.

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU clotrimazol hbf

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITRNÍM OBALU

tuba


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Clotrimazol HBF 10 mg/g krém

clotrimazolum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Clotrimazolum 1% (10 mg v 1 g krému)


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Propylenglykol, stearomakrogol 100, stearomakrogol 1050, cetylalkohol, lehký tekutý parafín, propylparaben, methylparaben, čištěná voda.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


krém

10 g (20 g, 30 g, 50 g)

5 ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Lokální antimykotikum ke kožnímu podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Nepoužívejte při přecitlivělosti na léčivou látku, propylparaben, methylparaben, propylenglykol a cetylalkohol.

Přípravek není určen pro děti mladší 2 let.

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.


8. POUŽITELNOST


Použitelné do: údaj vyražen v pertlu tuby


9 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239, 530 03 Pardubice, Česká republika.


12.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Č. reg.: 26/186/02-C

13.    ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže: údaj vyražen vpertlu tuby


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Krém se nanáší na postižená místa v tenké vrstvě 2 - 3krát denně.

Clotrimazol HBF se používá k léčbě kožních plísňových onemocnění (mykóz), zánětu zevních rodidel u žen a zánětu žaludu pohlavního údu u mužů.