Příbalový Leták

Clotrimazol Al 1%

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Clotrimazol AL 1% krém

clotrimazolum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden mg krému obsahuje clotrimazolum 10 mg (1 %)


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: sorbitan-stearát, polysorbát 60, umělá vorvaňovina, cetylstearylalkohol,

benzylalkohol,

oktyldodekanol, čištěná voda


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Krém

20g

(50 g)


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Kožní podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny!

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ALIUD PHARMA GmbH Gottlieb-Daimler-Str. 19, D-89150 Laichingen, Německo

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 26/268/95-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. š.

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Clotrimazol AL 1% krém se používá k léčbě:

-    kožních plísňových onemocnění (mykóz), kožních zánětů způsobených kvasinkami, dermatofyty či některými bakteriemi,

-    kvasinkových a jiných zánětů zevních rodidel u ženy a pohlavního údu u mužů.

Krém se nanáší 2 krát až 3 krát denně v tenké vrstvě na omytá a osušená postižená místa. Proužek krému dlouhý 0,5cm stačí k ošetření plochy o velikosti dlaně.

Bez porady s lékařem nepoužívejte déle než 4 týdny.

16.    INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU clotrimazol al 1%

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITRNÍM OBALU TUBA


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Clotrimazol AL 1% krém

clotrimazolum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jeden mg krému obsahuje clotrimazolum 10 mg (1%)


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: sorbitan-stearát, polysorbát 60, umělá vorvaňovina, cetylstearylalkohol,

benzylalkohol,

oktyldodekanol, čištěná voda


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Krém

20g

(50 g)


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Kožní podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny !

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ALIUD PHARMA GmbH Gottlieb-Daimler-Str. 19, D-89150 Laichingen, Německo

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 26/268/95-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ_

Clotrimazol AL 1% krém se používá k léčbě:

-    kožních plísňových onemocnění (mykóz), kožních zánětů způsobených kvasinkami, dermatofyty či některými bakteriemi,

-    kvasinkových a jiných zánětů zevních rodidel u ženy a pohlavního údu u mužů.

Krém se nanáší 2 krát až 3 krát denně v tenké vrstvě na omytá a osušená postižená místa. Proužek krému dlouhý 0,5cm stačí k ošetření plochy o velikosti dlaně.

Bez porady s lékařem nepoužívejte déle než 4 týdny.