Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Cisplatin Ebewe""

zastaralé informace, vyhledat novější

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Cisplatin „EBEWE

Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Cisplatinum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Léčivá látka: 1 ml roztoku obsahuje cisplatinum 0,5 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: 1 ml roztoku obsahuje 9,0 mg chloridu sodného.


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku 1 lahvička se 100 ml roztoku 50 mg/100 ml


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Dávkování a způsob použití - viz příbalová informace. Pouze pro intravenózní infuzi.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Používejte pouze čerstvě připravený čirý roztok. Pouze na jedno použití.


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejtepři teplotě do 25°C, v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Držitel rozhodnutí o registraci: EBEWE Pharma Ges.m.b.H.Nfg. KG 4866 Unterach, Rakousko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. číslo: 44/328/99-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán e na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Cisplatin „EBEWE

Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Cisplatinum


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


Pouze pro i.v. infuzi.


3. POUŽITELNOST


EXP:


4. ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.:


5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


50 mg/100 ml

1 injekční lahvička se 100 ml


6. JINÉ


1 ml vodného roztoku obsahuje 0,5 mg cisplatinum, 9,0 mg chloridu sodného .

Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Chraňte před dětmi!

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Cisplatin „EBEWE

Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Cisplatinum

2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Léčivá látka: 1 ml roztoku obsahuje cisplatinum 0,5 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: 1 ml roztoku obsahuje 9,0 mg chloridu sodného.

4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku 1 lahvička s 50 ml roztoku 25 mg/50 ml

5 ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Dávkování a způsob použití - viz příbalová informace. Pouze pro intravenózní infuzi.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Používejte pouze čerstvě připravený čirý roztok. Pouze na jedno použití.

8.


POUZITELNOST


Použitelné do:


9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Držitel rozhodnutí o registraci: EBEWE Pharma Ges.m.b.H.Nfg. KG 4866 Unterach, Rakousko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. číslo: 44/328/99-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Cisplatin „EBEWE

Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Cisplatinum


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


Pouze pro i.v. infuzi.


3. POUŽITELNOST


EXP.:


4. ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.:


5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


25 mg/50 ml

1 injekční lahvička s 50 ml


6. JINÉ


1 ml vodného roztoku obsahuje 0,5 mg cisplatinum, 9,0 mg chloridu sodného .

Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Chraňte před dětmi!

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Cisplatin „EBEWE

Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Cisplatinum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Léčivá látka: 1 ml roztoku obsahuje cisplatinum 0,5 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: 1 ml roztoku obsahuje 9,0 mg chloridu sodného.


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku 1 lahvička se 20 ml roztoku 10 mg/20 ml


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Dávkování a způsob použití - viz příbalová informace. Pouze pro intravenózní infuzi.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Používejte pouze čerstvě připravený čirý roztok. Pouze na jedno použití.


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte, při teplotě do 25°C, v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Držitel rozhodnutí o registraci: EBEWE Pharma Ges.m.b.H.Nfg. KG 4866 Unterach, Rakousko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. číslo: 44/328/99-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Cisplatin „EBEWE

Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Cisplatinum


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


Pouze pro i.v. infuzi.


3. POUŽITELNOST


EXP.:


4. ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.:


5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


10 mg/20 ml

1 injekční lahvička s 20 ml


6. JINÉ


1 ml vodného roztoku obsahuje 0,5 mg cisplatinum, 9,0 mg chloridu sodného .

Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Chraňte před dětmi!

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


EBEWE Pharma Ges.m.b.H.Nfg.KG

4866 Unterach, Rakousko