Příbalový Leták

Cisatracurium Hospira 2 Mg/Ml

ÚDAJE UVADENE NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička 5 mg/ 2,5 ml


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Cisatracurium Hospira 2 mg/ml, injekční/mfuzní roztok cisatracurium


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY


5 mg/ 2,5 ml

Jedna 2,5 ml ampulka obsahuje cisatracurium 5 mg (ve formě cisatracurii besilas)


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky : roztok kyseliny besylové a voda na injekce.


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Injekční/infuzní roztok 1 ampulka 5 ampulek


5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Intravenózní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP.:

Informace o použitelnosti po zředění si přečtěte v příbalové informaci.


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem.

Uchovávejte ampulky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Hospira UK Limited

Queensway, Royal Leamington Spa, Warwickshire, CV 31 3RW Velká Británie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


63/093/12-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVADENE NA MALÉM VNITRNÍM OBALU Nálepka na ampulku


f v    f    v f


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Cisatracurium Hospira 2 mg/ ml

Injekční/infuzní roztok cisatracurium

2.    ZPŮSOB PODÁNÍ

Intravenózní podání.

3. POUŽITELNOST

EXP.:

4. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


5 mg/ 2,5 ml

6. JINÉ


ÚDAJE UVADENE NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička 10 mg/ 5 ml


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Cisatracurium Hospira 2 mg/ml, injekční/mfuzní roztok cisatracurium


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY


10 mg/ 5 ml

Jedna 5 ml ampulka obsahuje cisatracurium 10 mg (ve formě cisatracurii besilas).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: roztok kyseliny besylové a voda na injekce.


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Injekční/infuzní roztok 1 ampulka 5 ampulek


5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Intravenózní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP.:

Informace o použitelnosti po zředění si přečtěte v příbalové informaci.


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem.

Uchovávejte ampulky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Hospira UK Limited

Queensway, Royal Leamington Spa, Warwickshire, CV 31 3RW Velká Británie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


63/093/12-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVADENE NA MALÉM VNITRNÍM OBALU Nálepka na ampulku


f v    f    v f


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Cisatracurium Hospira 2 mg/ ml

Injekční/infuzní roztok cisatracurium

2.    ZPŮSOB PODÁNÍ

Intravenózní podání.

3. POUŽITELNOST

EXP.:

4. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


10 mg/ 5 ml

6. JINÉ


ÚDAJE UVADENE NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička 20 mg/ 10 ml


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Cisatracurium Hospira 2 mg/ml, injekční/mfuzní roztok cisatracurium


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY


20 mg/ 10 ml

Jedna 10 ml ampulka obsahuje cisatracurium 20 mg (ve formě cisatracurii besilas).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky : roztok kyseliny besylové a voda na injekce.


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Injekční/infuzní roztok 1 ampulka 5 ampulek


5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Intravenozní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP.:

Informace o použitelnosti po zředění si přečtěte v příbalové informaci.


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem.

Uchovávejte ampulky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Hospira UK Limited

Queensway, Royal Leamington Spa, Warwickshire, CV 31 3RW Velká Británie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


63/093/12-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVADENE NA MALÉM VNITRNÍM OBALU Nálepka na ampulku


f v    f    v f


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Cisatracurium Hospira 2 mg/ ml

Injekční/infuzní roztok Cisatracurium

2.    ZPŮSOB PODÁNÍ

Intravenózní podání.

3. POUŽITELNOST

EXP.:

4. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


20 mg/ 10 ml

6. JINÉ


Hospira UK Limited

Velká Británie