Příbalový Leták

Cicaderma

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU {KRABIČKA}_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


CICADERMA, mast


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


100 g masti obsahuje

Extractum herbarum vaselinum pro CICADERMA 97, 0 g


Ledum palustre - tinctura basica a. u. h.    1, 5 g

Pulsatilla vulgaris - tinctura basica a. u. h.    1, 5 g

Složení extraktu:

Calendulae herba recens    20, 0 g

Hyperici herba recens    10, 0 g

Millefolii herba recens    10, 0 g

Vaselinum album    100, 0 g


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Vazelína, ethanol.


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Mast.

Tuba 30 g.


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Kožní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ_

Při drobných popáleninách a poraněních kůže. Pokud příznaky přetrvávají nebo pokud si všimnete nežádoucích účinků neuvedených v příbalové informaci, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


8. POUŽITELNOST


EXP. {MM/RRRR}

Spotřebujte do 1 roku od prvního otevření.

9 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉCIVYCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


BOIRON

2 avenue de l’Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Francie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


94/005/95-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


LOT {číslo}


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Tradiční rostlinný léčivý přípravek používaný při poštípání hmyzem, drobných popáleninách, solárním erytému (zčervenání kůže po vystavení se slunečnímu záření), povrchových


poraněních malého rozsahu (malé řezné rány, trhliny, praskliny, odřeniny) a při podráždění kůže.

Po vyčištění poranění naneste 1-2x denně na postižené místo. Podle rozsahu poranění kůže je možné postižené místo překrýt obvazem nebo náplastí s polštářkem.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výhradně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


CICADERMA

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU {TUBA}

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CICADERMA, mast

2. OBSAH LECIVE LATKY/LECIVYCH LÁTEK

100 g masti obsahuje

Extractum herbarum vaselinum pro CICADERMA Ledum palustre - tinctura basica a. u. h.

Pulsatilla vulgaris - tinctura basica a. u. h.

97, 0 g 1, 5 g 1, 5 g

Složení extraktu: Calendulae herba recens Hyperici herba recens Millefolii herba recens Vaselinum album

20, 0 g 10, 0 g 10, 0 g 100, 0 g

3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Vazelína, ethanol.

4.    LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Mast.

Tuba 30 g.

5.    ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Kožní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNI, ZE LECIVY PŘÍPRAVEK MUSÍ BYT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP. {MM/RRRR}

Spotřebujte do 1 roku od prvního otevření.


9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


BOIRON

Messimy

Francie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


94/005/95-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


LOT {číslo}


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Tradiční rostlinný léčivý přípravek.

Při drobných popáleninách a poraněních kůže.


Aplikujte 1-2x denně, můžete krýt obvazem.