Příbalový Leták

Cholagol

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Cholagol

Perorální kapky, roztok.


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Curcumae longae rhizomatis pigmenta 0,0225 g, magnesii salicylas 0,18 g, menthae piperitae etheroleum 3,6 g, eucalypti etheroleum 1,926 g, frangulaemodinum 0,009 g v 10 ml.

1 ml přípravku = 30 kapek


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: bezvodý ethanol.

4 LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Perorální kapky, roztok.

10 ml

5 ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Přípravek obsahuje 11,4 % obj. ethanolu.


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.. Chraňte před chladem a mrazem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, č.p. 305, 747 70 Opava, Komárov, Česká republika 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

43/322/69-C 13 ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ_

Dávkování: dospělí a dospívající od 16 let užívají obvykle 5 až 10 kapek 3krát denně.

Nepodávat dětem a dospívajícím do 16 let při současně probíhajícím horečnatém onemocnění!

Nakapat na cukr a užít nejlépe 1/2 hodiny před jídlem. Lze užívat při jídle nebo po jídle.

Kapejte z lahvičky ve svislé poloze, dnem vzhůru.

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

Cholagol

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU Etiketa na lahvičce


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Cholagol

Perorální kapky, roztok.

Perorální podání.

2 ZPŮSOB PODÁNÍ


3.. POUŽITELNOST


Použitelné do:


4.. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:


5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


10 ml


6. JINÉ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před chladem a mrazem.

Přípravek obsahuje 11,4 % obj. ethanolu.