Příbalový Leták

Chamomilla Teva

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

{PAPÍROVÁ SKLÁDAČKA-}_

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


CHAMOMILLA TEVA (Matricariae extractum fluidum)


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


100g roztoku obsahuje:

- Matricariae extractum fluidum (1 : 1), extrahováno směsí ethanol 96% (V/V), voda a roztok amoniaku 10% (m/m) (50 : 47,5 : 2.5 obj.) 68,68g


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: ethanol 96%, roztok amoniaku 10% (součást extraktu) , čištěná voda


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Perorální, orální a kožní roztok 25 ml (100 ml)

5 ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


K vnitřnímu i vnějšímu užití.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Slabý zákal nebo usazenina nejsou na závadu účinnosti přípravku. Přípravek obsahuje až 53% obj. ethanolu.


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Doba použitelnosti po prvním otevření 3 měsíce.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

TT NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, č.p.305, PSČ 747 70 Opava-Komárov, Česká republika 12 REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 94/260/69-C 13. ČÍSLO ŠARŽE č. s.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Dávkování a způsob použití:

Vnitřní užití:

Dospělí: 1/2-1 lžička ( = 2,5 - 5 ml) přípravku se přidá do Šálku (200 ml) teplé vody. 1 Šálek takto připraveného čaje se pije 3-4krát denně mezi jídly.

Děti od 4 let: 1/2 lžičky (= 2,5 ml) přípravku se přidá do 100 ml teplé vody. Naředěný roztok se podává v množství podle hmotnosti dítěte 3-4krát denně (viz příbalová informace)

Vnější použití:

Příprava kloktadla:

Do sklenky vlažné vody se přidá 1/2 lžičky (= 2,5 ml) přípravku a takto naředěný roztok se kloktá 3-5krát denně po dobu 30 s.

Příprava oplachů a obkladů:

K obkladům na rány a k oplachům se musí používat převařená voda (voda z vodovodu převařená nejméně po dobu 2 min). Do 1 litru vlažné převařené vody se přidají 1 - 2 lžíce (= 15 - 30 ml) přípravku a v takto připraveném roztoku se omývají postižená místa. Obklady se přikládají po 6 hodinách a nechávají se působit 30 minut.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití

Pokud příznaky onemocnění při používání tradičního rostlinného léčivého přípravku přetrvávají nebo pokud se objeví nežádoucí účinky neuvedené v příbalové informaci, poraďte se s lékařem.

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

CHAMOMILLA TEVA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


CHAMOMILLA TEVA (Matricariae extractum fluidum)


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


100g roztoku obsahuje:

- Matricariae extractum fluidum (1 : 1), extrahováno směsí ethanol 96% (V/V), voda a roztok amoniaku 10% (m/m) (50 : 47,5 : 2.5 obj.) 68,68g


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: ethanol 96%, roztok amoniaku 10% (součást extraktu) , čištěná voda


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Perorální, orální a kožní roztok 25 ml

5 ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


K vnitřnímu i vnějšímu užití.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Slabý zákal nebo usazenina nejsou na závadu účinnosti přípravku. Přípravek obsahuje až 53% obj. ethanolu.


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Doba použitelnosti po prvním otevření 3 měsíce.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


Tt název a adresa držitele rozhodnutí o registraci

Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, č.p.305, PSČ 747 70 Opava-Komárov, Česká republika


12. registrační císlo/císla

Reg. č.: 94/260/69-C

13. ČÍSLO ŠARŽE č. s.:

14. klasifikace pro výdej


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Návod k použití je uveden na krabičce a v příbalové informaci.

16. informace v braillove písmu

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


CHAMOMILLA TEVA (Matricariae extractum fluidum)


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


100g roztoku obsahuje:

- Matricariae extractum fluidum (1 : 1), extrahováno směsí ethanol 96% (V/V), voda a roztok amoniaku 10% (m/m) (50 : 47,5 : 2.5 obj.) 68,68g


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: ethanol 96%, roztok amoniaku 10% (součást extraktu) , čištěná voda


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Perorální, orální a kožní roztok 100 ml


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


K vnitřnímu i vnějšímu užití.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Slabý zákal nebo usazenina nejsou na závadu účinnosti přípravku. Přípravek obsahuje až 53% obj. ethanolu.


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Doba použitelnosti po prvním otevření 3 měsíce.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

TT NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, č.p.305, PSČ 747 70 Opava-Komárov, Česká republika 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 94/260/69-C 13. ČÍSLO ŠARŽE č. s.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Dávkování a způsob použití:

Vnitřní užití:

Dospělí: 1/2-1 lžička ( = 2,5 - 5 ml) přípravku se přidá do Šálku (200 ml) teplé vody. 1 Šálek takto připraveného čaje se pije 3-4krát denně mezi jídly.

Děti od 4 let: 1/2 lžičky (= 2,5 ml) přípravku se přidá do 100 ml teplé vody. Naředěný roztok se podává v množství podle hmotnosti dítěte 3-4krát denně (viz příbalová informace)

Vnější použití:

Příprava kloktadla:

Do sklenky vlažné vody se přidá 1/2 lžičky (= 2,5 ml) přípravku a takto naředěný roztok se kloktá 3-5krát denně po dobu 30 s.

Příprava oplachů a obkladů:

K obkladům na rány a k oplachům se musí používat převařená voda (voda z vodovodu převařená nejméně po dobu 2 min). Do 1 litru vlažné převařené vody se přidají 1 - 2 lžíce (= 15 - 30 ml) přípravku a v takto připraveném roztoku se omývají postižená místa. Obklady se přikládají po 6 hodinách a nechávají se působit 30 minut.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití

Pokud příznaky onemocnění při používání tradičního rostlinného léčivého přípravku přetrvávají nebo pokud se objeví nežádoucí účinky neuvedené v příbalové informaci, poraďte se s lékařem.

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

6