Příbalový Leták

Cazitel Plus XlB. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Cazitel Plus XL tablety pro psy


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited

Loughrea

Co. Galway

Irsko


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Cazitel Plus XL tablety pro psy

Praziquantelum, Pyrantelum, Febantelum


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


1 tableta s příchutí vepřového masa obsahuje:

Praziquantelum 175 mg,

Pyranteli embonas 504 mg (ekvivalentní 175 mg Pyrantelum)

Febantelum 525 mg

4. INDIKACE


U dospělých psů: Léčba smíšených invazí způsobených hlísticemi a tasemnicemi následujících druhů

Hlístice:

Škrkavky:Toxocara canis, Toxascaris leonina(dospělci a stádia těsně před dosažením dospělosti).

Měchovci:Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum(dospělci).

Tenkohlavci:Trichuris vulpis(dospělci).

Tasemnice:

Tasemnice:Echinococcusspp., (E. granulosus, E. multilocularis), Taenia spp.,

(T. hydatigena, T. pisiformis, T. taeniformis), Dipylidium caninum (dospělci a vývojové formy).


5. KONTRAINDIKACE


Nepoužívejte současně se sloučeninami piperazinu, protože anthelmintický účinek pyrantelu a piperazinu může být antagonistický.

Nepoužívejte u zvířat se známou přecitlivělostí na účinné látky nebo na některou z pomocných látek.


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Nejsou známé.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Psi.


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ


Pouze pro perorální podávání.

Doporučené dávkování: 15 mg/kg ž.hm. febantelu, 5 mg/kg pyrantelu (ekvivalentní 14,4 mg/kg pyrantel-embonátu) a 5 mg/kg praziquantelu. Toto množství je ekvivalentní 1 tabletě přípravku Cazitel Plus XL na 35 kg živé hmotnosti.

Psům o živé hmotnosti větší než 35 kg podávejte 1 tabletu Cazitel Plus XL plus odpovídající množství tablet Cazitel Plus ekvivalentních 1 tabletě na 10 kg živé hmotnosti.

Psům vážícím zhruba 17,5 kg živé hmotnosti podávejte ½ tablety Cazitel Plus XL.

Tablety lze podat přímo nebo zamíchané do krmiva. Hladovka není před léčbou ani po ní nutná.


Dávkovací tabulka:

Živá hmotnost (kg)

Počet tablet

Zhruba 17,5 kg

½ Cazitel Plus XL tablety

31-35 kg

1 Cazitel Plus XL tableta

36-40 kg

1 Cazitel Plus XL tableta plus ½ Cazitel Plus tablety

41-45 kg

1 Cazitel Plus XL tableta plus 1 Cazitel Plus tableta

46-50 kg

1 Cazitel Plus XL tableta plus 1½ Cazitel Plus tablet

51-55 kg

1 Cazitel Plus XL tableta plus 2 Cazitel Plus tablety

56-60 kg

1 Cazitel Plus XL tableta plus 2½ Cazitel Plus tablet

61-65 kg

1 Cazitel Plus XL tableta plus 3 Cazitel Plus tablety

66-70 kg

2 Cazitel Plus XL tablety


Pokud hrozí riziko reinfestace, obraťte se na veterinárního lékaře ohledně potřeby a frekvence opakovaného podávání přípravku.


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ


Aby bylo zaručeno podání správné dávky, určete co nejpřesněji živou hmotnost.

Nepoužité poloviny tablet musí být spotřebovány během 14 dní.


10. OCHRANNÁ LHŮTA


Není určeno pro potravinová zvířata.


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávat mimo dosah dětí.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce po EXP.

Nepoužitou rozpůlenou tabletu vraťte do otevřeného blistru a uchovávejte v kartónové krabičce. Uchovávejte blistry v krabičce.


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ


Nepoužívejte současně se sloučeninami piperazinu, protože anthelmintický účinek pyrantelu a piperazinu může být antagonistický.

Souběžné použití s dalšími cholinergickými sloučeninami může být toxické.

Opětovné zamoření tasemnicemi je zaručené, pokud nedojde k regulaci mezihostitelů, jako jsou blechy, myši atd.

U ovcí a potkanů byl prokázán teratogenní účinek přisuzovaný vysokým dávkám febantelu. U fen v rané fázi březosti nebyly provedeny žádné studie. Použití tohoto přípravku během březosti by mělo následovat až po zvážení poměru prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem. Použití tohoto přípravku není doporučeno u fen během prvních 4 týdnů březosti. Nepřekračujte stanovenou dávku při léčbě březích fen.

Po častém a opakovaném použití anthelmintik ze stejné skupiny se může vyvinout rezistence parazitů na danou skupinu anthelmintik.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

V případě náhodného pozření vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci praktickému lékaři.

Po manipulaci s přípravkem si umyjte ruce.13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu. O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.


14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE


Říjen 2012


15. DALŠÍ INFORMACE


Pouze pro zvířata.


Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.


2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 32, 36, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 56, 60, 64, 68, 70, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 98, 100, 104, 106, 108, 112, 116, 120, 140, 150, 180, 200, 204, 206, 208, 250, 280, 300, 500 nebo 1000 tablet.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.