Příbalový Leták

Caspofungin Accord 50 Mg

Reaistrační číslo MA fEin

řVvmvšlenv'1

název

Síla

Léková forma

EU/1/15/1081/001

Caspofungin

Accord

50 mg

Prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

EU/1/15/1081/002

Caspofungin

Accord

70 mg

Prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Intravenózní    lahvička (sklo)

podávání

Intravenózní    lahvička (sklo)

podávání

1 lahvička 1 lahvička