Příbalový Leták

Cardio-Spect Kit

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabičce

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


CARDIO-SPECT kit

Kit pro radiofarmakum

Cupri tetramibi tetrafluoroboras

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY


Léčivá látka: Cupri tetramibi tetrafluoroboras 0,5 mg v jedné injekční lahvičce


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: dihydrát chloridu cínatého, dekahydrát difosforečnanu sodného, monohydrát cystein-hydrochloridu, glycin, chlorid sodný


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Kit pro radiofarmakum 1 injekční lahvička k opakovanému odběru


5.    ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Po rekonstituci s injekčním roztokem technecistanu-(99mTc) sodného k intravenóznímu podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNÉNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:

Po rekonstituci použitelné do 8 hodin.


9 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Kit uchovávejte při teplotě do 25 oC, v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Rekonstituovaný přípravek uchovávejte při teplotě do 25 oC.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky pro radioaktivní materiály.

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

MEDI-RADIOPHARMA Ltd.

Szamos

u. 10-12, 2030 Érd Maďarsko

Tel:

+36-23-521-261

Fax:

+36-23-521-260

e-mail:

mediradiopharma-ltd@t-online.hu

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Reg.č.:

88/884/92-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

c.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ


Před použitím si přečtěte přiloženou příbalovou informaci.

16. INFORMACE V BRAILOVĚ PÍSMU


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


CARDIO-SPECT kit

Kit pro radiofarmakum

Cupri tetramibi tetrafluoroboras

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY


Léčivá látka: Cupri tetramibi tetrafluoroboras 0,5 mg v jedné injekční lahvičce


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: dihydrát chloridu cínatého, dekahydrát difosforečnanu sodného, monohydrát cystein-hydrochloridu, glycin, chlorid sodný


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Kit pro radiofarmakum 3 injekční lahvičky k opakovanému odběru


5.    ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Po rekonstituci s injekčním roztokem technecistanu-(99mTc) sodného k intravenóznímu podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNÉNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:

Po rekonstituci použitelné do 8 hodin.


9 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Kit uchovávejte při teplotě do 25 oC, v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Rekonstituovaný přípravek uchovávejte při teplotě do 25 oC.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky pro radioaktivní materiály.

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

MEDI-RADIOPHARMA Ltd.

Szamos

u. 10-12, 2030 Érd Maďarsko

Tel:

+36-23-521-261

Fax:

+36-23-521-260

e-mail:

mediradiopharma-ltd@t-online.hu

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Reg.č.:

88/884/92-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

c.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ


Před použitím si přečtěte přiloženou příbalovou informaci.

16. INFORMACE V BRAILOVĚ PÍSMU


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


CARDIO-SPECT kit

Kit pro radiofarmakum

Cupri tetramibi tetrafluoroboras


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY


Léčivá látka: Cupri tetramibi tetrafluoroboras 0,5 mg v jedné injekční lahvičce


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: dihydrát chloridu cínatého, dekahydrát difosforečnanu sodného, monohydrát cystein-hydrochloridu, glycin, chlorid sodný


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Kit pro radiofarmakum 6 injekčních lahviček k opakovanému odběru


5.    ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Po rekonstituci s injekčním roztokem technecistanu-(99mTc) sodného k intravenóznímu podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNÉNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:

Po rekonstituci použitelné do 8 hodin.


9 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Kit uchovávejte při teplotě do 25 oC, v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Rekonstituovaný přípravek uchovávejte při teplotě do 25 oC.


10.    ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky pro radioaktivní materiály.

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

MEDI-RADIOPHARMA Ltd.

Szamos

u. 10-12, 2030 Érd Maďarsko

Tel:

+36-23-521-261

Fax:

+36-23-521-260

e-mail:

mediradiopharma-ltd@t-online.hu

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Reg.č.:

88/884/92-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

c.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ


Před použitím si přečtěte přiloženou příbalovou informaci.

16. INFORMACE V BRAILOVĚ PÍSMU


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


CARDIO-SPECT kit

Kit pro radiofarmakum

Cupri tetramibi tetrafluoroboras

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY


Léčivá látka: Cupri tetramibi tetrafluoroboras 0,5 mg v jedné injekční lahvičce


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: dihydrát chloridu cínatého, dekahydrát difosforečnanu sodného, monohydrát cystein-hydrochloridu, glycin, chlorid sodný


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Kit pro radiofarmakum

12 injekčních lahviček k opakovanému odběru


5.    ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Po rekonstituci s injekčním roztokem technecistanu-(99mTc) sodného k intravenóznímu podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNÉNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:

Po rekonstituci použitelné do 8 hodin.


9 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Kit uchovávejte při teplotě do 25 oC, v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.


Rekonstituovaný přípravek uchovávejte při teplotě do 25 oC.

10.    ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky pro radioaktivní materiály.

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

MEDI-RADIOPHARMA Ltd.

Szamos

u. 10-12, 2030 Érd Maďarsko

Tel:

+36-23-521-261

Fax:

+36-23-521-260

e-mail:

mediradiopharma-ltd@t-online.hu

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Reg.č.:

88/884/92-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

c.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ


Před použitím si přečtěte přiloženou příbalovou informaci.

16. INFORMACE V BRAILOVĚ PÍSMU


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU Injekční lahvička_

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA /CESTY PODÁNÍ

CARDIO-SPECT kit

Kit pro radiofarmakum

Cupri tetramibi tetrafluoroboras 0,5 mg

2.    ZPŮSOB PODÁNÍ_

Po rekonstituci s injekcí technecistanu-(99mTc) sodného k intravenóznímu podání.

3.    POUŽITELNOST Použitelné do:

4.    ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

6.    JINÉ

MEDI-RADIOPHARMA Ltd.