Příbalový Leták

Carbo Medicinalis

Informace pro variantu: Tableta (20,300mg), zobrazit další variantu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Carbo medicinalis, papírová krabička_

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


CARBO MEDICINALIS Carbo activatus tablety


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje carbo activatus 300 mg. 3 SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje sacharózu.

4 LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


20 tablet

5 ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Nepodávejte dětem do 3 let.


8. POUŽITELNOST


Použ.do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 oC. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


PharmaSwiss Česká republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00 Praha 7 Česká republika

12. REGISTRAČNÍ CÍSLO/CÍSLA

Reg. číslo: 49/069/89-S/C 13 ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu. 15 NÁVOD K POUŽITÍ

Střevní adsorbens

Dávkování: Při nadýmání, větrech užívají dospělí obvykle 2 - 5 tablet 3 - 4krát denně. U průjmů mohou dospělí užívat 10 - 12 tablet 3 - 4krát denně.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Tablety rozkousejte nebo rozdrťte a zapijte sklenicí vody nebo hořkého čaje.

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU carbo medicinalis

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Carbo medicinalis Carbo activatus


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


PharmaSwiss


3.    POUŽITELNOST_

Datum ukončení použitelnosti je vyraženo na blistru při balení

4.    ČÍSLO ŠARŽE


Číslo šarže je vyraženo na blistru při balení


5. JINÉ