Příbalový Leták

Canespor 1x Denně Krém

Informace pro variantu: Krém (15gm,10mg/Gm), Krém (35gm,10mg/Gm), zobrazit další variantu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU-krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Canespor 1x denně krém Bifonazolum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


100 g krému obsahuje léčivou látku bifonazolum 1 g.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


pomocné látky: benzylalkohol, cetyl-palmitát, cetylstearylalkohol, oktyldodekanol, polysorbát 60, sorbitan-stearát, čištěná voda


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


krém

15 g (35 g)

5    ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Kožní podání


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


Tt název a adresa držitele rozhodnutí o registraci


Držitel rozhodnutí o registraci: Bayer s.r.o., Praha, Česká republika 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg.č.:26/155/85-C

T3 číslo šarže

Číslo šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu. 15 NÁVOD K POUŽITÍ

Canespor 1x denně krém se používá k léčbě kožních plísňových onemocnění.

Na postižená místa,která před nanesením krému omyjte a důkladně osušte, se nanáší v tenké vrstvě 1x denně.

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

canespor 1x denně krém

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Canespor 1x denně krém bifonazolum

2.    ZPŮSOB PODÁNÍ_

Kožní podání

3.    POUŽITELNOST Použitelné do:

4.    ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže:

5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

15 g (35 g)

6.    JINÉ

Širokospektré antimykotikum

100 g krému obsahuje léčivou látku bifonazolum 1 g

logo firmy Bayer kříž