Příbalový Leták

Caltrate Plus

F V-7—


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


CALTRATE PLUS Potahované tablety

Calcii carbonas (vápník), colecalciferolum (vitamin D3) a minerály

2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje:

Léčivá látka

mg

odpovídá

Colecalciferol

um

2,8

Vitamin D3 200 mj-

Calcii

carbonas

1512,82

Calcium 600 mg

Magnesii

oxidum

66,31

Magnesium 40 mg

Zinci oxidum

9,33

Zincum 7,5 mg

Cupri oxidum

1,25

Cuprum 1 mg

Manganosi

sulfas

monohydricus

5,54

Manganum 1,8 mg

Natrii

tetraboras

decahydricus

2,23

Borum 0,25 mg

3.


SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocnými látkami jsou částečně hydrogenovaný sójový olej, sacharosa, hlinitý lak červeně allura AC, hlinitý lak oranžové žluti.

4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENI


Potahované tablety 15 potahovaných tablet 30 potahovaných tablet 60 potahovaných tablet 90 potahovaných tablet 2x30 potahovaných tablet

5.    ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT

UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:

9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


o

Uchovávejte při teplotě do 25 C, v dobře uzavřené bílé lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11 NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Pfizer Corporation Austria GmbH Floridsdorfer Hauptstrasse 1 1210 Vídeň Rakousko


12. REGISTRAČNÍ CÍSLO/CÍSLA


39/385/00-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Caltrate Plus je kombinovaný přípravek s vápníkem, vitaminem D a dalšími důležitými minerály pro úpravu nedostatku vápníku, zvýšení hustoty kostí a prevenci úbytku kostní hmoty.

Používá se k prevenci osteoporózy a na doporučení lékaře v průběhu léčby osteoporózy k doplnění vápníku a vitaminu D.

Caltrate Plus je dále vhodný jako doplněk k hormonální léčbě v období klimakteria. V tomto případě se přípravek rovněž užívá pouze na doporučení lékaře. Doporučená dávka u dospělých a dospívajících od 12 let je 1 - 2 tablety denně. Tablety se užívají ústy a zapíjejí se vodou. Nepřekračujte doporučené dávkování.


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


caltrate plus


ÚDAJE UVADENE NA VNITRNÍM OBALU Lahvička


1. název lÉcivÉho PŘÍPRAVKU


CALTRATE PLUS Potahované tablety

Calcii carbonas (vápník), colecalciferolum (vitamin D3) a minerály


2.    obsah lécivé látky/lEcivých látek


Jedna potahovaná tableta obsahuje:

Léčivá látka

mg

odpovídá

Colecalciferol

um

2,8

Vitamin D3 200 mj-

Calcii

carbonas

1512,82

Calcium 600 mg

Magnesii

oxidum

66,31

Magnesium 40 mg

Zinci oxidum

9,33

Zincum 7,5 mg

Cupri oxidum

1,25

Cuprum 1 mg

Manganosi

sulfas

monohydricus

5,54

Manganum 1,8 mg

Natrii

tetraboras

decahydricus

2,23

Borum 0,25 mg


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocnými látkami jsou částečně hydrogenovaný sójový olej, sacharosa, hlinitý lak červeně allura AC, hlinitý lak oranžové žluti.


4.    léková forma a obsah balení


Potahované tablety 15 potahovaných tablet 30 potahovaných tablet 60 potahovaných tablet 90 potahovaných tablet 2x30 potahovaných tablet


5.    ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVY PŘÍPRAVEK MUSÍ BYT

UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


o

Uchovávejte při teplotě do 25 C, v dobře uzavřené bílé lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Pfizer Corporation Austria GmbH Floridsdorfer Hauptstrasse 1 1210 Vídeň Rakousko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


39/385/00-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


6/6