Příbalový Leták

Calcium 500 Mg Pharmavit

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Calcium 500 mg Pharmavit

Šumivé tablety

Calcii carbonas


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna šumivá tableta obsahuje calcii carbonas 1250 mg (odpovídá 500 mg vápníku).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Jedna šumivá tableta obsahuje 17,9 mg sodíku.


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


20 šumivých tablet

5 ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

WALMARK, a.s. Oldřichovice 44 739 61 Třinec Česká republika

(logo)

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Registrační číslo: 39/472/93-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Přípravek je určen k prevenci a léčbě stavů z nedostatku vápníku.

Neurčí-li lékař jinak, užívají děti od 5 let a dospívající 1krát denně 1 tabletu.

Dospělí užívají 1-2krát denně 1 tabletu.

Šumivé tablety se užívají rozpuštěné ve sklenici vody, která se po úplném rozpuštění tablety vypije. Přípravek se užívá nejlépe při jídle nebo bezprostředně po jídle.

Podrobnější informace o dávkování jsou uvedeny v příbalové informaci.

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU calcium 500 mg pharmavit

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITRNÍM OBALU Tuba


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Calcium 500 mg Pharmavit

Šumivé tablety

Calcii carbonas


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna šumivá tableta obsahuje calcii carbonas 1250 mg (odpovídá 500 mg vápníku).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Jedna šumivá tableta obsahuje 17,9 mg sodíku.


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


20 šumivých tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25°C v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ , POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


WALMARK, a.s. Oldřichovice 44 739 61 Třinec Česká republika

(logo)


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Registrační číslo: 39/472/93-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Přípravek je určen k prevenci a léčbě stavů z nedostatku vápníku.

Neurčí-li lékař jinak, užívají děti od 5 let a dospívající 1krát denně 1 tabletu.

Dospělí užívají 1-2krát denně 1 tabletu.

Šumivé tablety se užívají rozpuštěné ve sklenici vody, která se po úplném rozpuštění tablety vypije. Přípravek se užívá nejlépe při jídle nebo bezprostředně po jídle.

Podrobnější informace o dávkování jsou uvedeny v příbalové informaci.


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU