Příbalový Leták

Calcichew D3 Lemon 500 Mg/400 Iu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠNÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU Obal na tablety a vnější obal (krabička)_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


CALCICHEW D3 LEMON 500 mg/400 IU žvýkací tablety

calcium/colecalciferolum__

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna žvýkací tableta obsahuje:

Calcium 500 mg (jako calcii carbonas)

Vitamin D3 400 IU (colecalciferolum 10 mikrogramů)


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Isomalt (E953), sacharóza, xylitol (E967)

Další informace naleznete v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


20 žvýkacích tablet 30 žvýkacích tablet 50 žvýkacích tablet 60 žvýkacích tablet 90 žvýkacích tablet 100 žvýkacích tablet 120 žvýkacích tablet 168 žvýkacích tablet 180 žvýkacích tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Perorální podání Tablety rozžvýkejte, nebo rozpusťte na jazyku.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:


Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Uchovávejte obal na tablety pevně uzavřený, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Takeda AS Drammensveien 852 P.O.Box205 1372 Asker Norsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

39/549/12-C 13 ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16.    INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

Calcichew D3 Lemon 500/400 Bude uvedeno jen na vnějším obalu

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CALCICHEW D3 LEMON 500 mg/400 IU žvýkací tablety

calcium/colecalciferolum__

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna žvýkací tableta obsahuje:

Calcium 500 mg (jako calcii carbonas)

Vitamin D3 400 IU (colecalciferolum 10 mikrogramů)

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Isomalt (E953), sacharóza, xylitol (E967)

Další informace naleznete v příbalové informaci.

4.    LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


20 žvýkacích tablet 30 žvýkacích tablet 50 žvýkacích tablet

50x1 žvýkací tableta (50x jedna dávka)

60 žvýkacích tablet

90 žvýkacích tablet

100 žvýkacích tablet

120 žvýkacích tablet

168 žvýkacích tablet

180 žvýkacích tablet

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Perorální podání. Tablety rozžvýkejte, nebo rozpusťte na jazyku.

6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte blistr v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Takeda AS Drammensveien 852 P.O.Box 205 1372 Asker Norsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 39/549/12-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16.    INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

Calcichew D3 Lemon 500/400

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


CALCICHEW D3 LEMON 500 mg/400 IU žvýkací tablety calcium/colecalciferolum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Takeda AS


3. POUŽITELNOST


Použitelné do:

4 ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.:


5. JINÉ


5