Příbalový Leták

Čajová Směs Pro Klidný Spánek

sp.zn. sukls143561/2014

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO PACIENTA NA OBALU NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Čajová směs pro klidný spánek

Léčivý čaj Perorální podání

SLOŽENÍ

Jeden nálevový sáček (2,1 g) obsahuje:

Léčivé látky: Valerianae radix (kozlíkový kořen) 1,000 g, Melissae herba (meduňková nať) 0,600 g, Passiflorae herba (mučenková nať) 0,400 g.

Pomocná látka: Levandulový květ (Lavandulae flos)

POUŽITÍ

Tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný při stavech celkového neklidu a předrážděnosti, při lehčích poruchách usínání a spánku a mírných poruchách zažívání spojených se stresem.

Přípravek mohou užívat dospívající od 12 let a dospělí.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

PŘÍPRAVA A DÁVKOVÁNÍ

1 nálevový sáček se přelije 0,25 l vroucí vody a nechá se 5 - 10 min vyluhovat v zakryté nádobě. Nesmí se vařit. Čaj se pije teplý 3x denně. Při poruchách spánku a usínání se použijí 2 nálevové sáčky na 1 šálek čaje před spaním. Připravuje se vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.

Pokud u Vás příznaky onemocnění při používání tradičního rostlinného přípravku přetrvávají déle než 14 dní, poraďte se s lékařem. Bez porady s lékařem přípravek užívejte nejdéle 2 týdny.

KONTRAINDIKACE

Neužívejte při přecitlivělosti na některou složku přípravku.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Při dodržení doporučených dávek a způsobu užití nejsou známy.

U drogy Valerianae radix byly popsány zažívací obtíže (nevolnost, křeče v oblasti břicha).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41, Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucího účinku můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

INTERAKCE

Při dodržení doporučených dávek a způsobu užití nelze vyloučit zesílení účinku současně podávaných léčiv tlumících CNS (centrální nervový systém), nebo naopak zeslabení účinku léčiv povzbuzujících CNS.

Současné podávání přípravku se syntetickými sedativy (zklidňující léky, např. benzodiazepiny) se nedoporučuje.

UPOZORNĚNÍ

Čaj se nedoporučuje podávat dětem mladším 12 let, těhotným a kojícím ženám z důvodu nedostatku údajů. Meduňková silice může přecházet do mateřského mléka a u kojeného dítěte se pak projevuje mírný sedativní (zklidňující) účinek.

Ovlivnění pozornosti nelze zcela vyloučit, přípravek by proto neměl být podáván cca 2 hodiny před činností vyžadující zvýšenou pozornost a schopnost rychle reagovat (řízení motorových vozidel, obsluha strojů apod.).

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné do“. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.

VELIKOST BALENÍ

42 g, 20 nálevových sáčků á 2,1 g

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

94/498/10-C

Č. ŠARŽE POUŽITELNÉ DO

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE

Megafyt Pharma s.r.o., U Elektrárny 516, 252 46 Vrané nad Vltavou, Česká republika

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU NA OBALU

Čajová směs pro klidný spánek

DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU

17.6.2015

Strana 2 (celkem 2)