Příbalový Leták

Caduet 5 Mg/10 Mg

ÚDAJE UVADENE NA VNĚJŠÍM OBALU NEBO NA VNITRNÍM OBALU, POKUD VNĚJŠÍ OBAL NEEXISTUJE

Papírová skládačka/blistr - 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100, 200

CADUET 5 mg/10 mg potahované tablety_


1. NÁZEV LĚCIVĚHO přípravku


CADUET 5 mg/10 mg potahované tablety amlodipinum/atorvastatinum


2. OBSAH LĚCIVĚ LÁTKY/LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje 5 mg amlodipinum (ve formě amlodipini besylas) a 10 mg atorvastatinum (ve formě atorvastatinum calcicum trihydricum)


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Přípravek obsahuje mikrokrystalickou celulosu aj.


4. LĚKOVÁ FORMA A OBSAH


Potahované tablety

7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 a 200 tablet


5.    ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LĚCIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNĚ


Zapečetěno výrobcem.

Před prvním použitím zkontrolujte, zda je obal neporušen.


8. POUŽITELNOST


Použitelné do: {MM/RRRR}


ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

9.


Uchovávejte při teplotě do 300 C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LECIVYCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNE


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer spol. s r.o., Stroupežnického 17, Praha 5, Česká republika 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Reg.č.: 83/616/05-C

13. ČÍSLO ŠARŽE


Číslo šarže: {číslo} 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVADENE NA BLISTRECH A STRIPECH

1. NÁZEV lÉcivÉho PŘÍPRAVKU


CADUET 5 mg/10 mg potahované tablety amlodipinum/atorvastatmum

2 NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer 3. POUŽITELNOST

EXP {MM/RRRR} 4. ČÍSLO ŠARŽE č.š.: {číslo}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVADENE NA MALÉM VNITRNÍM OBALU Lahvička - 90 nebo 30 x CADUET 5 mg/10 mg potahované tablety


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


CADUET 5 mg/10 mg potahované tablety amlodipinum /atorvastatinum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje 5 mg amlodipinum (ve formě amlodipini besylas) a 10 mg atorvastatmum (ve formě atorvastatinum calcicum trihydricum).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Přípravek obsahuje mikrokrystalickou celulosu aj.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH


Potahované tablety 90 nebo 30 tablet


5.    ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DETÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. POUŽITELNOST


Použitelné do: {MM/RRRR}


8. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 300 C.


9. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Pfizer spol. s r.o., Stroupežnického 17, Praha 5, Česká republika

10. ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže: {číslo}

11. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

5