Příbalový Leták

Brufen Sirup

Informace pro variantu: Sirup (1x100ml Ii,20mg/Ml), Sirup (1x100ml I,20mg/Ml), zobrazit další variantu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


BRUFEN sirup ibuprofenum

2 OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Léčivá látka: Ibuprofenum 100 mg v 5 ml sirupu


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: nekrystalizující sorbitol 70%, sacharosa, methylparaben, propylparaben, oranžová žluť (E110) aj.


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Sirup 100 ml

5 ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Po otevření spotřebujte do 1 roku.


10.    ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


Tt název a adresa držitele rozhodnutí o registraci


BGP Products Czech Republic s.r.o., Praha, Česká republika


12. registrační císlo/císla


Reg. č.: 29/916/92-S/C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


14.    klasifikace pro výdej


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.


15.    NÁVOD K POUŽITÍ


Od 3 měsíců

■    potlačuje bolest

■    snižuje horečku

■    poskytuje úlevu při chřipkových onemocněních

Užívá se ke snížení horečky vyvolané virovými a bakteriálními infekcemi, k tlumení mírné a středně silné bolesti, jako je bolest hlavy, zubů, pooperační bolest, bolesti při poúrazových stavech, a při bolestech svalů a kloubů, které provázejí chřipková onemocnění.

DÁVKOVÁNÍ:

Doporučené dávkování podle tělesné hmotnosti dítěte:


Pro balení s dávkovači stříkačkou:


Hmotnost dítěte (kg)

Dávkování

(množství suspenze v ml)

děti od 6 do 9 kg

2,5 ml po 8 hodinách

děti od 10 do 15 kg

5 ml po 8 hodinách

děti od 16 do 24 kg

7,5 ml po 8 hodinách

děti od 25 do 30 kg

10 ml po 8 hodinách*


Pro balení s dávkovači lžičkou:


Hmotnost dítěte (kg)

Dávkování

(množství suspenze v ml)

děti od 6 do 9 kg

2,5 ml = fi po 8 hodinách

děti od 10 do 15 kg

5 ml = 0 po 8 hodinách

děti od 16 do 24 kg

7,5 ml = O : po 8 hodinách

děti od 25 do 30 kg

10 ml = 0 O po 8 hodinách*


*U dětí do 12 let nebo s hmotností menší než 30 kg se nemá překročit celková denní dávka

500 mg ibuprofenu (odpovídá 25 ml suspenze). Nepodávejte dětem do 3 měsíců. Dospívajícím nad 12 let

jsou doporučeny tablety.

K odměření dávky použijte přiloženou odměrnou stříkačku.

K odměření dávky použijte přiloženou odměrnou lžičku.

Před použitím obsah řádně protřepejte.


16.    INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


brufen sirup


17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD


Neuplatňuje se.


18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM


Neuplatňuje se.


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA PODÁNÍ


BRUFEN sirup ibuprofenum

2 OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Léčivá látka: Ibuprofenum 100 mg v 5 ml sirupu


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: nekrystalizující sorbitol 70%, sacharosa, methylparaben, propylparaben, oranžová žluť (E110) aj.


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Sirup 100 ml

5 ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Po otevření spotřebujte do 1 roku.

10    ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_

11    NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


BGP Products Czech Republic s.r.o.


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

13. ČÍSLO SARZE

Č. šarže:_

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.    NÁVOD K POUŽITÍ


Od 3 měsíců

Doporučené dávkování podle tělesné hmotnosti dítěte:

Hmotnost dítěte (kg)

Množství suspenze/den (ml)

děti od 6 do 9 kg

2,5 ml po 8 hodinách

děti od 10 do 15 kg

5 ml po 8 hodinách

děti od 16 do 24 kg

7,5 ml po 8 hodinách

děti od 25 do 30 kg

10 ml po 8 hodinách*

*Další informace na krabičce nebo v příbalové informaci.

K odměření dávky použijte přiloženou odměrnou stříkačku. K odměření dávky použijte přiloženou odměrnou lžičku. Před použitím obsah řádně protřepejte.