Příbalový Leták

Braunovidon Mast

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Karton - Krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Braunovidon Mast

Povidonum iodinatum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Složení:

100 g masti obsahuje:

Léčivá látka:

10 g povidonum iodinatum s 10 % využitelného jódu ( PVP m.v. 40 000). 3 SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: makrogol 400, makrogol 4000, čištěná voda, hydrogenuhličitan sodný. 4 LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


PE tuba

20 g, 20 x 20 g

100 g, 10 x 100 g

250 g, 4 x 250 g

PE kelímek

1 x 250 g, 6 x 250 g


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ Způsob podání: Ke kožnímu podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25°C.

10 ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ


NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékamy.

11.    NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

B. Braun Melsungen AG 34209 Melsungen, Německo

12.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č. : 32/172/98-C

13.    ČÍSLO ŠARŽE <, KÓD DÁRCE A KÓD LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU>

Č.š.:

14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.    NÁVOD K POUŽITÍ

16.    INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Braunovidon mast

EAN kod

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Braunovidon Mast

Povidonum iodinatum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Složení:

100 g masti obsahuje:

Léčivá látka:

10 g povidonum iodinatum s 10 % využitelného jódu ( PVP m.v. 40 000) 3 SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: makrogol 400, makrogol 4000, čištěná voda, hydrogenuhličitan sodný 4 LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


PE tuba    20 g, 100 g, 250 g

PE kelímek 250 g


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ_

Způsob podání: Ke kožnímu podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

3 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ_

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25°C.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


B. Braun Melsungen AG 34209 Melsungen, Německo

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. č. : 32/172/98-C

13. ČÍSLO ŠARŽE <, KÓD DÁRCE A KÓD LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU>


Č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


4/4