Příbalový Leták

Bisoprolol Mylan 10 Mg

ÚDAJE UVÁDÉNÉ NA VNÉJSÍM OBALU Krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Bisoprolol Mylan 2,5 mg potahované tablety

Bisoprolol Mylan 5 mg potahované tablety

Bisoprolol Mylan 10 mg potahované tablety


bisoprololi fumaras


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK


Jedna tableta obsahuje bisoprololi fumaras 2,5 mg Jedna tableta obsahuje bisoprololi fumaras 5 mg Jedna tableta obsahuje bisoprololi fumaras 10 mg


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


2,5 mg: Obsahuje laktosu. Další informace najdete v příbalové informaci.

5 mg: Obsahuje tartrazin (E102) a laktosu. Další informace najdete v příbalové informaci.

10 mg: Obsahuje oranžovou žluť (E110) a laktosu. Další informace najdete v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH


potahované tablety

10 potahovaných tablet 20 potahovaných tablet 28 potahovaných tablet 30 potahovaných tablet 50 potahovaných tablet 56 potahovaných tablet 84 potahovaných tablet 90 potahovaných tablet 98 potahovaných tablet 100 potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Blistr:

2,5mg:

Uchovávejte při teplotě do 25 ° C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

5mg a 10mg:

Uchovávejte při teplotě do 30 ° C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Lahvička:

2,5mg:

Uchovávejte při teplotě do 25 ° C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Spotřebujte do 100 dnů od otevření. Po otevření uchovávejte lahvičku dobře uzavřenou.

5mg a 10mg:

Uchovávejte při teplotě do 30 ° C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Spotřebujte do 100 dnů od otevření. Po otevření uchovávejte lahvičku dobře uzavřenou.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL Velká Británie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)


Bisoprolol Mylan 2,5 mg : 77/914/10-C Bisoprolol Mylan 5 mg : 77/915/10-C Bisoprolol Mylan 10 mg : 77/916/10-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.s.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Bisoprolol Mylan 2,5 mg Bisoprolol Mylan 5 mg Bisoprolol Mylan 10 mg

PARTICULARS TO APPEAR ON THE IMMEDIATE PACKAGING

HDPE lahvička s LDPE šroubovacím uzávěrem


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Bisoprolol Mylan 2,5 mg potahované tablety

Bisoprolol Mylan 5 mg potahované tablety

Bisoprolol Mylan 10 mg potahované tablety

bisoprololi fumaras


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK


Jedna tableta obsahuje bisoprololi fumaras 2,5 mg Jedna tableta obsahuje bisoprololi fumaras 5 mg Jedna tableta obsahuje bisoprololi fumaras 10 mg


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


2,5 mg: Obsahuje laktosu. Další informace najdete v příbalové informaci.

5 mg: Obsahuje tartrazin (E102) a laktosu. Další informace najdete v příbalové informaci.

10 mg: Obsahuje oranžovou žluť (E110) a laktosu. Další informace najdete v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH


potahované tablety

10 potahovaných tablet 28 potahovaných tablet 30 potahovaných tablet 50 potahovaných tablet 56 potahovaných tablet 84 potahovaných tablet 98 potahovaných tablet 100 potahovaných tablet 500 potahovaných tablet 1000 potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 2,5mg:

Uchovávejte při teplotě do 25 ° C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Spotřebujte do 100 dnů od otevření. Po otevření uchovávejte lahvičku dobře uzavřenou.

5mg a 10mg:

Uchovávejte při teplotě do 30 ° C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Spotřebujte do 100 dnů od otevření. Po otevření uchovávejte lahvičku dobře uzavřenou.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL Velká Británie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Bisoprolol Mylan 2,5 mg : 77/914/10-C Bisoprolol Mylan 5 mg : 77/915/10-C Bisoprolol Mylan 10 mg : 77/916/10-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

LOT

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Bisoprolol Mylan 2,5 mg Bisoprolol Mylan 5 mg Bisoprolol Mylan 10 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH

PVC / Al blistr


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Bisoprolol Mylan 2,5 mg potahované tablety

Bisoprolol Mylan 5 mg potahované tablety

Bisoprolol Mylan 10 mg potahované tablety

bisoprololi fumaras

2 NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Generics [UK] Ltd.

3 POUŽITELNOST

EXP

4 ČÍSLO ŠARŽE

LOT

6