Příbalový Leták

Biotussil

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Papírová krabička_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


BIOTUSSIL perorální kapky, roztok


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

100 g roztoku obsahuje

Herbarum extractum pro Biotussil

97,80 g

(ex Gentianae radix

0,20 g

Primulae flos

1,50 g

Plantaginis folium

1,50 g

Thymi herba

1,50 g

Liquiritiae radix

1,50 g

Sambuci flos

1,50 g)

extrahováno ethanolem 23% (m/m)

Foeniculi amari fructus etheroleum

0,05 g

Anisi stellati etheroleum

0,05 g

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: glycerol 85%, monohydrát sodné soli sacharinu, ethanol 23% m/m (součást extraktu).


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


perorální kapky, roztok 50 ml 100 ml


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Perorální podání


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Biomedica, s.r.o., Pekařská 8, 155 00 Praha 5, Česká republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. č. 94/1209/93-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Pokud lékař neurčí jinak, doporučují se tyto dávky Dospívající od 12 let a dospělí 3 x denně 50 kapek Děti od 7 do 12 let    3 x denně 25 kapek

Děti od 4 do 7 let    3 x denně 10-15 kapek

Tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný jako pomocný lék při onemocněních dýchacích cest včetně rýmy a zánětů vedlejších nosních dutin.

Použití tohoto tradičního rostlinného přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


BIOTUSSIL


ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU Etiketa


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


BIOTUSSIL

perorální kapky, roztok

~2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


100 g roztoku obsahuje:

Herbarum extractum pro Biotussil 97,8 g (ex Gentianae radix 0,20 g; Primulae flos 1,50 g; Plantaginis folium 1,50 g; Thymi herba 1,50 g; Liquiritiae radix 1,50 g; Sambuci flos 1,50 g) extrahováno ethanolem 23% (m/m), Foeniculi amari fructus etheroleum 0,05 g, Anisi stellati etheroleum 0,05 g.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


50 ml 100 ml

5 ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Logo Biomedica


12. REGISTRAČNÍ CÍSLO/CÍSLA


13. ČÍSLO SARZE


Č. šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16.    INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


4 / 4