Příbalový Leták

Balneum Hermal Plus

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Balneum Hermal Plus

(Sojae oleum raffinatum, Lauromacrogolum 400) Přísada do koupele


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Léčivé látky: sojae oleum raffinatum 82,95 g, lauromacrogolum 400 15,00 g ve 100 g roztoku


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: propylenglykol, askorbyl-palmitát, citroglycerol-stearát a parfém (obsahuje benzoyl-benzoát)


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Přísada do koupele

Obsah: 200 ml (20 ml, 100 ml, 500 ml)pro každou velikost balení bude uveden zvlášť


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Kožní podání.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT

UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25° C.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Almirall Hermal GmbH, Scholstrasse 3, D-21465 Reinbek, Německo


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Registrační č.: 46/324/92-C 13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.


15.    NÁVOD K POUŽITÍ


Způsob použití:

Přísada se používá na částečnou nebo celkovou koupel, může být použita i při sprchování.

Na jednu koupel (150 litrů vody) použijte 30-45 ml (2-3 odměrky), pro dětskou koupel (25 litrů vody) použijte 5 ml (1/3 odměrky), na částečnou koupel (5 litrů vody) použijte 1 ml roztoku (1/4 kávové lžičky).


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Balneum Hermal Plus


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Balneum Hermal Plus

(Sojae oleum raffinatum, Lauromacrogolum 400) Přísada do koupele


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Léčivé látky: sojae oleum raffinatum 82,95 g, lauromacrogolum 400 15,00 g ve 100 g roztoku


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: propylenglykol, askorbyl-palmitát, citroglycerol-stearát a parfém (obsahuje benzoyl-benzoát)


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Přísada do koupele

Obsah: 200 ml (20 ml, 100 ml, 500 ml) pro každou velikost bude uveden zvlášť


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Kožní podání.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25° C.


Almirall Hermal GmbH, Scholtzstrasse 3, D-21465 Reinbek, Německo


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Registrační č.: 46/324/92-C 13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15.    NÁVOD K POUŽITÍ


Na jednu koupel (150 litrů vody) použijte 30-45 ml (2-3 odměrky), pro dětskou koupel (25 litrů vody) použijte 5 ml (1/3 odměrky), na částečnou koupel (5 litrů vody) použijte 1 ml roztoku (1/4 kávové lžičky).


ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Nálepka na balení 2x500 ml


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Balneum Hermal Plus

Přísada do koupele


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Léčivé látky: sojae oleum raffinatum 82,95 g, lauromacrogolum 400 15,00 g ve 100 g roztoku


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: propylenglykol, askorbyl-palmitát, citroglycerol-stearát a parfém (obsahuje benzoyl-benzoát)


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


1000 ml (2x500 ml)

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Kožní podání.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25° C.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


Almirall Hermal GmbH, Scholstrasse 3, D-21465 Reinbek, Německo


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Registrační č.: 46/324/92-C 13. ČÍSLO ŠARŽE


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15.    NÁVOD K POUŽITÍ


Způsob použití:

Přísada se používá na částečnou nebo celkovou koupel, může být použita i při sprchování.