Příbalový Leták

Avipro Precise


PŘÍBALOVÁ INFORMACE

AviPro PRECISE lyof. ad us.vet.


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Lohmann Animal Health GmbH, Heinz Lohmann Str. 4, 27472 Cuxhaven, Německo


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


AviPro PRECISE lyof. ad us.vet.


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 dávka obsahuje:

Léčivá látka:

Virus bursitidis infectiosae avium, kmen LC 75 103,0 EID50 až 104,5 EID50

Adjuvans:

Neomycini sulfas max.1g


4. INDIKACE

Aktivní imunizace zdravé drůbeže citlivé na infekční burzitidu. Vakcína je určena k vakcinaci

brojlerů a nosnic, je speciálně vyvinutá proti velmi virulentním terénním kmenům. Je určená jako

„primer“ (předvakcinace živou vakcínou) před podáváním „boosteru“ (inaktivované vakcíny).

Vakcinace by měla následovat, pokud hladina mateřských protilátek poklesne na minimální hodnotu, tj. u drůbeže od vakcinovaných, nebo terénním virem infikovaných rodičů od 14. dne stáří. Potomci

nevakcinovaných rodičů mohou být vakcinováni od 7. dne stáří.


5. KONTRAINDIKACE

Klinicky nemocná nebo oslabená kuřata nesmí být vakcinována.


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Vakcína může způsobit přechodný úbytek lymfocytů ve Fabriciově Burze, což nevede k žádnému

imunosupresivnímu efektu. Při dodržení vakcinačního schématu by se neměly vyskytnout.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kur domácí.


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Pro každé zvíře by měla být aplikována jedna dávka ve vodě. Čas vakcinace je závislý na početných

faktorech, jako jsou výše mateřských protilátek, infekční tlak, způsob ustájení, kvalita managementu,

krevní sérologický test na IBD protilátky vakcinovaného hejna.

Vakcinace se provádí, pokud výše mateřských protilátek poklesne na minimální hodnotu, tj. u

drůbeže od vakcinovaných, nebo terénním virem infikovaných rodičů ve stáří 14 dnů. Potomci

nevakcinovaných rodičů mohou být vakcinovány od 7 dne stáří.

Druhá vakcinace - 7 dnů po první se doporučuje, pokud výše protilátek je silně variabilní, nebo u

zvířat od rodičů různého původu.

Podle délky snáškové periody a dosažení homogenního obrazu protilátek, by mělo být chovné hejno a

rodiče před začátkem snášky vakcinováni inaktivovanou vakcínou. Přenosem mateřských protilátek je

pak potomstvo v prvních týdnech života chráněno před infekcí IBD.

Vakcínou musí být ošetřeno celé hejno. Vakcinační roztok musí být podán ihned po naředění a aby

byl příjem dostatečný, necháme drůbež 2 hod. žíznit


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

V pitné vodě. Drůbež nechat 2 hodiny před aplikací žíznit. Vakcínu ředíme za stálého míchání

Pro stabilizaci vakcinačního viru se doporučuje přídavek 0,2% odstředěného sušeného mléka

do pitné vody.

Vakcína je určena pro vakcinaci u výkrmu kuřat a v odchovu. Nepoužívá se u nosnic v období snášky.


10. OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce (2C – 8C).

Chraňte před mrazem.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Připravený vakcinační roztok spotřebovat do 2 hod po naředění.


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nemíchat s ostatními vakcínami. Podle studií je možné ve stejném čase podávat vakcínu proti

newcastleskéchorobě. Ostatní vakcíny je nutné podávat 14 dnů před a nebo po podávání vakcíny

AviPro PRECISE.


Pozor živá vakcína. Zabránit kontaminaci očí.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE


Květen 2012


15. DALŠÍ INFORMACE

Exspirace: 36 měsíců. Údaj o ukončení použitelnosti je uveden na etiketě lékovky. Po této době nesmí

být přípravek používán.

Balení: 1 000 dávek, 2 000 dávek 2 500 dávek, 5 000 dávek; 10 x 1000 dávek, 10 x 2000 dávek,

10 x 2.500 dávek, 10 x 5000 dávek

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.3