Příbalový Leták

Avipro Ibd

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

AviPro® IBD

Lyofilizát pro přípravu suspenze.


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Lohmann Animal Health GmbH

Heinz-Lohmann-Strasse 4,

D-27472 Cuxhaven

Německo


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

AviPro® IBD

Lyofilizát pro přípravu suspenze.


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 dávka obsahuje:

Léčivá látka:

Virus bursitidis infectiosae avium, živý, kmen Cu-1M min. 102 – max. 103,7 EID50*

*EID50 = 50% infekční dávka pro kuřecí embrya: titr viru potřebný k vyvolání infekce u 50 % embryí, která byla naočkována virem.


Pomocné látky:

Dihydrát hydrogenforforečnanu sodného, dihydrogenfosforečnan draselný, monohydrát laktózy, odstředěné mléko.


Vzhled: šedobílá peleta.


4. INDIKACE

Aktivní imunizace zdravých, vnímavých kuřat proti infekční burzitidě (IBD/Gumboro).


Nástup imunity: 3 týdny

Trvání imunity po druhé vakcinaci: 14 týdnů


5. KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u nemocných nebo oslabených ptáků.


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Vakcína může způsobit přechodnou depleci Fabriciovy burzy. Toto nezpůsobuje imunosupresi.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kuřata kura domácího od 7. dne věku..8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Jedna dávka (min. 102 EID50 ) by měla být kuřatům podána v pitné vodě, rozprašováním (sprejem) nebo do spojivkového vaku.


Doba vakcinace je závislá na mnoha faktorech včetně hladiny mateřských protilátek, plemeni ptáků,

infekčnímu tlaku a podmínkách chovu.

Obecně je doporučen následující vakcinační program:


V chovech, kde je rozdílná hladina mateřských protilátek mezi ptáky nebo ptáci pochází z různých

zdrojů, je doporučena vakcinace 2x.


Brojleři:

- s nízkou/žádnou hladinou mateřských protilátek - 7. den věku

- s vysokou hladinou mateřských protilátek - 14. den věku


Nosnice/chovní ptáci:

První vakcinace od 3. – 4. týdne věku. Druhá vakcinace je doporučena o 3 – 7 dní později zejména

v chovech, kde je rozdílná hladina protilátek. Vakcinace by měla být provedena dříve v závislosti na

hladině mateřských protilátek a na infekčním tlaku.


Podání v pitné vodě:


Podání do spojivkového vaku:

Zařízení používané k aplikaci do spojivkového vaku by mělo být čisté, zbaveno zbytků detergentů a

dezinfekčních prostředků a mělo by být používáno pouze k vakcinaci.

K přípravě vakcíny použijte 34 ml převařené a vychlazené vody na 1 000 dávek vakcíny.

Na lékovku se nasadí kapkový dávkovač. Po odtažení spodního víčka se aplikuje 1 kapka

(odpovídající průměrně 34 µl) do spojivkového vaku jednoho oka každého ptáka.


Podání rozprašováním (sprejem):

Množství vody potřebné ke sprejování závisí na několika faktorech, jako je věk ptáků, teplota, počet

ptáků v chovu a samozřejmě zařízení, které je používané ke sprejování. Množství vody je mezi 250 a

1 000 ml/ 1 000 ptáků. Ptáci jsou sprejováni rovnoměrně ve vzdálenosti 30 – 40 cm.

Během a po vakcinaci by se měla vypnout ventilace, aby se zabránilo víření.


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Vakcinujte pouze zdravou drůbež.

Zabraňte stresu před, během a po vakcinaci.

Ujistěte se, že pitná voda a napáječky jsou bez detergentů a dezinfekčních prostředků.


10. OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte a přepravujte chlazené (2C – 8C).

Chraňte před mrazem.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnost uvedené na etiketě.

Po naředění podle návodu spotřebujte do 2 hodin.

Naředěnou vakcínu chraňte před přímým slunečním zářením a teplotou na 25C. Chraňte před mrazem.

Uchovávat mimo dosah dětí.


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána

zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před

nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě

zvážení jednotlivých případů.

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.


Nepoužívat u nosnic ve snášce.


Vakcinační virus je vylučován trusem až po dobu 9 dní a může se přenést na nevakcinovaná kuřata.

Zabraňte přenosu na nosnice ve snášce.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Pozor živá vakcína. Zabránit kontaminaci očí a dýchacích cest.

Po aplikaci si důkladně umyjte a vydezinfikujte ruce.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Likvidovat odpad vařením, spálením nebo ponořením do vhodného dezinfekčního prostředku schváleného k tomuto účelu příslušnými úřady.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Květen 2012


15. DALŠÍ INFORMACE

Vakcína je k dispozici v těchto velikostech balení:

1000 dávek, 2500 dávek, 5000 dávek, 10 000 dávek

10 x 1000 dávek, 10 x 2500 dávek, 10 x 5000 dávek a 10 x 10 000 dávek


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Registrační číslo: 97/134/94-C


Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

POUZE PRO ZVÍŘATA3