Příbalový Leták

Atropin Biotika 0,5 Mg

Návrh vnějšího obalu - textová část

Text na krabičku ATROPIN Biotika 0,5 mg

10 amp. po 1 ml ATROPIN Biotika 0,5 mg injekční roztok

Jedna ampule obsahuje Atropini sulfas monohydricus 0,5 mg.

Pomocné látky: chlorid sodný, dihydrát dinatrium-edetátu, voda na injekci, hydroxid sodný (k úpravě pH).

Celkový obsah sodíku: 3,572 mg/ml, to odpovídá 0,155 mmol/ml.

Pro subkutánní, intramuskulární a opatrnou intravenózní aplikaci

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě 10°C - 25°C.

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. č.š.:

použ. do:

reg.č. ČR: 53/761/92-S/C EAN kód

Držitel rozhodnutí o registraci

BB Pharma, a.s., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Česká republika Název léčivého přípravku uvedený v Braillově písmu: Atropin Biotika 0,5 mg inj.sol.

Návrh vnitřního obalu - textová část

Text na etiketu ATROPIN Biotika 0,5 mg

1 ml ATROPIN Biotika 0,5 mg

i.v., i.m., s.c.

č.š.:

použ. do: