Příbalový Leták

Arnidol Spray

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Arnidol spray 30 mg/ml + 100 mg/ml kožní sprej, roztok

hydroxyethylis salicylas, arnicae tinctura


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVYCH LÁTEK


Jeden ml roztoku obsahuje hydroxyethylis salicylas 30 mg a arnicae tincture 100 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Isopropyl-myristát, citronelová silice, kosodřevinová silice, levandulová silice, borovicová silice, blahovičníková silice, kafr, ethanol 96 (V/V)


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Kožní sprej, roztok 50 ml 100 ml


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Kožní podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C.


10. ZVLÁŠTNÍ opatřeni pro likvidaci nepoužitých lecivych


přípravku nebo odpadu z nich, pokud je to vhodné


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Harras Pharma Curarina Arzneimittel GmbH

Am Harras 15

D-81373 Mnichov,

Německo


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


45/617/00-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Arnidol spray nastříkejte 2 až 3 krátkými stisky rozprašovače na kůži postiženého místa těla, postřik po 10 až 15 minutách opakujte nebo na místo přiložte přípravkem postříkaný mulový obvaz. Tento postup je možné opakovat až 3krát denně.

Při postřiku držte lahvičkus přípravkem ve svislé poloze. Bez porady s lékařem nepoužívejte déle než 14 dní.

Přípravek je určen pro dospělé a dospívající od 15 let.


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


arnidol spray


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Arnidol spray 30 mg/ml + 100 mg/ml kožní sprej, roztok

hydroxyethylis salicylas, arnicae tinctura


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jeden ml roztoku obsahuje hydroxyethylis salicylas 30 mg a arnicae tincture 100 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Isopropyl-myristát, citronelová silice, kosodřevinová silice, levandulová silice, borovicová silice, blahovičníková silice, kafr, ethanol 96 (V/V)


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Kožní sprej, roztok 50 ml 100 ml


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Kožní podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informace.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Harras Pharma Curarina Arzneimittel GmbH

Am Harras 15

D-81373 Mnichov,

Německo


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


45/617/00-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Arnidol spray nastříkejte 2 až 3 krátkými stisky rozprašovače na kůži postiženého místa těla a postřik po 10 až 15 minutách opakuje nebo na místo přiložte přípravkem postříkaný mulový obvaz. Tento postup je možno opakovat až 3 krát denně. Při postřiku držte lahvičku s přípravkem ve svislé poloze. Bez porady s lékařem nepoužívejte déle než 14 dní.

Přípravek je určen pro dospělé a dospívající od 15 let.


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU