Příbalový Leták

Ardeaelytosol H 1/2

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Papírový štítek (kartónová krabice)_

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Ardeaelytosol H 1/2

Infuzní roztok

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Natrii chloridum

3,00 g

Kalii chloridum

0,20 g

Calcii chloridum hexahydricum

0,10 g

(nebo 0,07 g Calcii chloridum dihydricum) Magnesii chloridum hexahydricum

0,10 g

Natrii lactas

1,51 g

Glucosum

25,00 g

(ve formě Glucosum anhydricum nebo Glucosum monohydricum)

Na+

64,8 mmol/l

K+

2,7 mmol/l

Ca2+

0,5 mmol/l

Mg2+

0,5 mmol/l

Cl-

55,9 mmol/l

Laktát (C3H5O3-)

13,5 mmol/l

636 kPa

429 kJ/l

pH

3,5-6,0

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Monohydrát kyseliny citronové    0,10 g

Disiřičitan sodný    0,10 g

Voda na injekci ad    1000,0 ml

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Infuzní roztok

20x 80 ml 20x 100 ml 10x 250 ml 10x 500 ml

"5    ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní podání

6    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST


Použitelné do:

9 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Chraňte před mrazem.

10 ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ARDEAPHARMA, a.s., Třeboňská 229, 373 63 Ševětín, ČR H REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

76/762/95-B/C

13. ČÍSLO ŠARŽE_

Č.šarže:

14 KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15 NÁVOD K POUŽITÍ

Přípravek nesmí být opakovaně aplikován, je určen k jednorázovému použití. 16 INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato

Papírový štítek (lahev)_

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Ardeaelytosol H 1/2

Infuzní roztok

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Natrii chloridum

3,00 g

Kalii chloridum

0,20 g

Calcii chloridum hexahydricum

0,10 g

(nebo 0,07 g Calcii chloridum dihydricum) Magnesii chloridum hexahydricum

0,10 g

Natrii lactas

1,51 g

Glucosum

25,00 g

(ve formě Glucosum anhydricum nebo Glucosum monohydricum)

Na+

64,8 mmol/l

K+

2,7 mmol/l

Ca2+

0,5 mmol/l

Mg2+

0,5 mmol/l

Cl-

55,9 mmol/l

Laktát (C3H5O3-)

13,5 mmol/l

636 kPa

429 kJ/l

pH

3,5-6,0

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Monohydrát kyseliny citrónové    0,10 g

Disiřičitan sodný    0,10 g

Voda na injekci ad    1000,0    ml

4.    LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ_

Infuzní roztok

Objem: 80 ml (100, 250, 500 ml)

5.    ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní podání

6    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Chraňte před mrazem.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ARDEAPHARMA, a.s., Třeboňská 229, 373 63 Ševětín, ČR

12.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

76/762/95-B/C

13.    ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže:

14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.    NÁVOD K POUŽITÍ

Přípravek nesmí být opakovaně aplikován, je určen k jednorázovému použití. 16 INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato