Příbalový Leták

Aranesp 25 Mikrogramů

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I

Aranesp 10 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce. Aranesp 15 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce. Aranesp 20 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce. Aranesp 30 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce. Aranesp 40 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce. Aranesp 50 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce. Aranesp 60 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce. Aranesp 80 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce. Aranesp 100 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce. Aranesp 130 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce. Aranesp 150 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce. Aranesp 300 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce. Aranesp 500 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce.

Aranesp 10 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru.

Aranesp 15 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru.

Aranesp 20 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru.

Aranesp 30 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru.

Aranesp 40 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru.

Aranesp 50 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru.

Aranesp 60 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru.

Aranesp 80 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru.

Aranesp 100 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru.

Aranesp 130 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru.

Aranesp 150 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru.

Aranesp 300 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru.

Aranesp 500 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru.

Aranesp 25 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce.

Aranesp 40 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce.

Aranesp 60 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce.

Aranesp 100 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce.

Aranesp 200 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce.

Aranesp 300 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce.

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Aranesp 10 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje darbepoetinum alfa 10 mikrogramů (darbepoetin alfa) v 0,4 ml (25 pg/ml).

Aranesp 15 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje darbepoetinum alfa 15 mikrogramů (darbepoetin alfa) v 0,375 ml (40 pg/ml).

Aranesp 20 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje darbepoetinum alfa 20 mikrogramů (darbepoetin alfa) v 0,5 ml (40 pg/ml).

Aranesp 30 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje darbepoetinum alfa 30 mikrogramů (darbepoetin alfa) v 0,3 ml (100 pg/ml).

Aranesp 40 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje darbepoetinum alfa 40 mikrogramů (darbepoetin alfa) v 0,4 ml (100 pg/ml).

Aranesp 50 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje darbepoetinum alfa 50 mikrogramů (darbepoetin alfa) v 0,5 ml (100 pg/ml).

Aranesp 60 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje darbepoetinum alfa 60 mikrogramů (darbepoetin alfa) v 0,3 ml (200 pg/ml).

Aranesp 80 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje darbepoetinum alfa 80 mikrogramů (darbepoetin alfa) v 0,4 ml (200 pg/ml).

Aranesp 100 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje darbepoetinum alfa 100 mikrogramů (darbepoetin alfa) v 0,5 ml (200 pg/ml).

Aranesp 130 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje darbepoetinum alfa 130 mikrogramů (darbepoetin alfa) v 0,65 ml (200 pg/ml).

Aranesp 150 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje darbepoetinum alfa 150 mikrogramů (darbepoetin alfa) v 0,3 ml (500 pg/ml).

Aranesp 300 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje darbepoetinum alfa 300 mikrogramů (darbepoetin alfa) v 0,6 ml (500 pg/ml).

Aranesp 500 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje darbepoetinum alfa 500 mikrogramů (darbepoetin alfa) v 1 ml (500 pg/ml).

Aranesp 10 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru

Jedno předplněné pero obsahuje darbepoetinum alfa 10 mikrogramů (darbepoetin alfa) v 0,4 ml (25 pg/ml).

Aranesp 15 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru

Jedno předplněné pero obsahuje darbepoetinum alfa 15 mikrogramů (darbepoetin alfa) v 0,375 ml (40 pg/ml).

Aranesp 20 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru

Jedno předplněné pero obsahuje darbepoetinum alfa 20 mikrogramů (darbepoetin alfa) v 0,5 ml (40 pg/ml).

Aranesp 30 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru

Jedno předplněné pero obsahuje darbepoetinum alfa 30 mikrogramů (darbepoetin alfa) v 0,3 ml (100 pg/ml).

Aranesp 40 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru

Jedno předplněné pero obsahuje darbepoetinum alfa 40 mikrogramů (darbepoetin alfa) v 0,4 ml (100 pg/ml).

Aranesp 50 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru

Jedno předplněné pero obsahuje darbepoetinum alfa 50 mikrogramů (darbepoetin alfa) v 0,5 ml (100 pg/ml).

Aranesp 60 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru

Jedno předplněné pero obsahuje darbepoetinum alfa 60 mikrogramů (darbepoetin alfa) v 0,3 ml (200 pg/ml).

Aranesp 80 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru

Jedno předplněné pero obsahuje darbepoetinum alfa 80 mikrogramů (darbepoetin alfa) v 0,4 ml (200 pg/ml).

Aranesp 100 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru

Jedno předplněné pero obsahuje darbepoetinum alfa 100 mikrogramů (darbepoetin alfa) v 0,5 ml (200 pg/ml).

Aranesp 130 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru

Jedno předplněné pero obsahuje darbepoetinum alfa 130 mikrogramů (darbepoetin alfa) v 0,65 ml (200 pg/ml).

Aranesp 150 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru

Jedno předplněné pero obsahuje darbepoetinum alfa 150 mikrogramů (darbepoetin alfa) v 0,3 ml (500 pg/ml).

Aranesp 300 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru

Jedno předplněné pero obsahuje darbepoetinum alfa 300 mikrogramů (darbepoetin alfa) v 0,6 ml (500 pg/ml).

Aranesp 500 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru

Jedno předplněné pero obsahuje darbepoetinum alfa 500 mikrogramů (darbepoetin alfa) v 1 ml (500 pg/ml).

Aranesp 25 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce

Jedna injekční lahvička obsahuje darbepoetinum alfa 25 mikrogramů (darbepoetin alfa) v 1ml (25 pg/ml).

Aranesp 40 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce

Jedna injekční lahvička obsahuje darbepoetinum alfa 40 mikrogramů (darbepoetin alfa) v 1 ml (40 pg/ml).

Aranesp 60 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce

Jedna injekční lahvička obsahuje darbepoetinum alfa 60 mikrogramů (darbepoetin alfa) v 1 ml (60 pg/ml).

Aranesp 100 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce

Jedna injekční lahvička obsahuje darbepoetinum alfa 100 mikrogramů (darbepoetin alfa) v 1 ml (100 pg/ml).

Aranesp 200 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce

Jedna injekční lahvička obsahuje darbepoetinum alfa 200 mikrogramů (darbepoetin alfa) v 1 ml (200 pg/ml).

Aranesp 300 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce

Jedna injekční lahvička obsahuje darbepoetinum alfa 300 mikrogramů (darbepoetin alfa) v 1 ml (300 pg/ml).

Darbepoetin alfa je vyroben genovou technologií v ovariálních buňkách čínského křečka (CHO-K1). Pomocná látka se známým účinkem:

Aranesp 10 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačceJedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 1,52 mg sodíku v 0,4 ml.

Aranesp 15 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 1,42 mg sodíku v 0,375 ml.

Aranesp 20 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 1,90 mg sodíku v 0,5 ml.

Aranesp 30 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 1,14 mg sodíku v 0,3 ml.

Aranesp 40 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 1,52 mg sodíku v 0,4 ml.

Aranesp 50 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 1,90 mg sodíku v 0,5 ml.

Aranesp 60 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 1,14 mg sodíku v 0,3 ml.

Aranesp 80 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 1,52 mg sodíku v 0,4 ml.

Aranesp 100 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 1,90 mg sodíku v 0,5 ml.

Aranesp 130 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 2,46 mg sodíku v 0,65 ml.

Aranesp 150 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 1,14 mg sodíku v 0,3 ml.

Aranesp 300 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 2,27 mg sodíku v 0,6 ml.

Aranesp 500 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 3,79 mg sodíku v 1 ml.


Aranesp 10 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru Jedno předplněné pero obsahuje 1,52 mg sodíku v 0,4 ml. Aranesp 15 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru Jedno předplněné pero obsahuje 1,42 mg sodíku v 0,375 ml. Aranesp 20 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru Jedno předplněné pero obsahuje 1,90 mg sodíku v 0,5 ml. Aranesp 30 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru Jedno předplněné pero obsahuje 1,14 mg sodíku v 0,3 ml. Aranesp 40 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru Jedno předplněné pero obsahuje 1,52 mg sodíku v 0,4 ml. Aranesp 50 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru Jedno předplněné pero obsahuje 1,90 mg sodíku v 0,5 ml. Aranesp 60 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru Jedno předplněné pero obsahuje 1,14 mg sodíku v 0,3 ml. Aranesp 80 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru Jedno předplněné pero obsahuje 1,52 mg sodíku v 0,4 ml. Aranesp 100 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru Jedno předplněné pero obsahuje 1,90 mg sodíku v 0,5 ml. Aranesp 130 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru Jedno předplněné pero obsahuje 2,46 mg sodíku v 0,65 ml. Aranesp 150 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru Jedno předplněné pero obsahuje 1,14 mg sodíku v 0,3 ml. Aranesp 300 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru Jedno předplněné pero obsahuje 2,27 mg sodíku v 0,6 ml. Aranesp 500 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru Jedno předplněné pero obsahuje 3,79 mg sodíku v 1 ml.

Aranesp 25 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce Jedna injekční lahvička obsahuje 3,79 mg sodíku.

Aranesp 40 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce Jedna injekční lahvička obsahuje 3,79 mg sodíku.

Aranesp 60 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce Jedna injekční lahvička obsahuje 3,79 mg sodíku.

Aranesp 100 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce Jedna injekční lahvička obsahuje 3,79 mg sodíku.

Aranesp 200 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce Jedna injekční lahvička obsahuje 3,79 mg sodíku.

Aranesp 300 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce Jedna injekční lahvička obsahuje 3,79 mg sodíku.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok (injekce) v předplněné injekční stříkačce. Injekční roztok (injekce) v předplněném peru (SureClick). Injekční roztok (injekce) v injekční lahvičce.

Čirý, bezbarvý roztok.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.


4.1    Terapeutické indikace

Léčba symptomatické anémie doprovázející chronické selhání ledvin u dospělých a dětských pacientů (viz bod 4.2).

Léčba symptomatické anémie u dospělých pacientů s maligním nádorovým onemocněním nemyeloidního typu, kteří dostávají chemoterapii.

4.2    Dávkování a způsob podání

Terapie Aranespem by měla být zahajována lékařem se zkušenostmi ve výše uvedených indikacích. Dávkování

Léčba symptomatické anémie u dospělých a dětských pacientů s chronickým selháním ledvin

Symptomy a následky anemie mohou být různé podle věku, pohlaví a celkové závažnosti nemoci; je nezbytné, aby lékař individuálně zvážil průběh nemoci a stav pacienta. Aranesp má být podáván buď subkutánně nebo intravenózně pro zvýšení hemoglobinu na hladinu ne vyšší než 12 g/dl (7,5 mmol/l). U nedialyzovaných pacientů je upřednostňováno subkutánní podání z důvodu zamezení vpichů do periferních žil.

Je třeba pacienty pečlivě sledovat, aby byla zajištěna adekvátní kontrola symptomů anemie za použití co nejnižší schválené dávky Aranespu při současném udržení koncentrace hemoglobinu nižší nebo rovné 12 g/dl (7,5 mmol/l).

U pacientů s chronickým selháním ledvin je třeba zvyšovat dávky Aranespu opatrně. U pacientů se slabou odpovědí hemoglobinu na Aranesp je třeba zvážit alternativní vysvětlení pro tuto slabou odpověď (viz bod 4.4 a 5.1).

Z důvodu individuálních rozdílů mezi pacienty mohou být příležitostně pozorovány koncentrace hemoglobinu vyšší či nižší než požadované. Variabilita hodnot hemoglobinu by měla být řešena pomocí úprav dávkování, přičemž cílová hladina hemoglobinu je mezi 10 g/dl (6,2 mmol/l) a 12 g/dl (7,5 mmol/l). Je třeba vyvarovat se koncentrace hemoglobinu trvale vyšší než 12 g/dl (7,5 mmol/l); níže je popsána úprava dávky v případě, kdy jsou pozorovány koncentrace hemoglobinu převyšující 12 g/dl (7,5 mmol/l). Je třeba se vyhnout vzestupu hemoglobinu o více než 2 g/dl (1,25 mmol/l) za čtyři týdny. V případě, že k němu dojde, je třeba upravit dávkování, jak je uvedeno.

Léčbu Aranespem rozdělujeme do dvou stupňů, na korekční a udržovací fázi: Pokyny jsou samostatné pro dospělé a dětské pacienty.

Dospělí pacienti s chronickým selháním ledvin

Korekční fáze:

Úvodní dávka pro subkutánní i intravenózní aplikaci je 0,45 pg/kg tělesné hmotnosti v jedné injekci podávaná jednou týdně. V případě, že je lék podáván nedialyzovaným pacientům, mohou být následuj ící úvodní dávky také podávány v jedné subkutánní inj ekci: 0,75 pg/kg j ednou za dva týdny nebo 1,5 mg/kg jednou za měsíc. Pokud vzestup koncentrace hemoglobinu není dostatečný (nižší než 1 g/dl (0,6 mmol/l) za čtyři týdny) zvyšte dávku přibližně o 25%. Dávka nesmí být zvýšena častěji než jednou za čtyři týdny.

Pokud vzestup koncentrace hemoglobinu je vyšší než 2 g/dl (1,25 mmol/l) za čtyři týdny, snižte dávku přibližně o 25%. Pokud koncentrace hemoglobinu překročí 12 g/dl (7,5 mmol/l), je třeba zvážit snížení dávky. Jestliže hemoglobin stále stoupá, dávka by měla být snížena přibližně o 25%. Pokud hemoglobin stoupá i po snížení dávky, léčba by měla být dočasně vysazena, dokud se hladina hemoglobinu nezačne snižovat. V ten okamžik by měla být léčba znovu zahájena, a to dávkou přibližně o 25% nižší než předchozí dávka.

Koncentrace hemoglobinu je nutné sledovat jednou týdně nebo jednou za 2 týdny, dokud nebudou stabilní. V dalším průběhu je možno hemoglobin kontrolovat v delších intervalech.

Udržovací fáze:

U dialyzovaných pacientů je možno pokračovat s dávkami Aranespu v jedné injekci jednou týdně nebo jednou za dva týdny. Dialyzovaným pacientům, kteří přecházejí z aplikace Aranespu jedenkrát týdně na jedenkrát za dva týdny by měla být zpočátku podávána dávka odpovídající dvojnásobku dávky podávané jedenkrát týdně.

U nedialyzovaných pacientů se může pokračovat s podáváním Aranespu v jedné injekci jednou týdně nebo jednou za dva týdny nebo jednou měsíčně. Pokud je u pacientů léčených Aranespem jednou za dva týdny dosaženo požadované koncentrace hemoglobinu, může být Aranesp podáván subkutánně jednou měsíčně, počáteční dávka přitom odpovídá dvojnásobku předchozí dávky podávané jednou za dva týdny.

Dávkování by mělo být upravováno tak, aby byla udržena požadovaná koncentrace hemoglobinu.

Pokud je nutné dávku přizpůsobit, aby bylo možné koncentrace hemoglobinu udržet na žádoucích hodnotách, doporučuje se dávku upravit přibližně o 25%.

Pokud bude vzestup hladiny hemoglobinu vyšší než 2 g/dl (1,25 mmol/l) v průběhu čtyř týdnů, snižte v závislosti na rychlosti vzestupu dávku asi o 25 %. Pokud koncentrace hemoglobinu překročí 12 g/dl (7,5 mmol/l), je třeba zvážit snížení dávky. Jestliže hemoglobin stále stoupá, dávka by měla být snížena přibližně o 25%. Pokud hemoglobin stoupá i po snížení dávky, léčba by měla být dočasně vysazena, dokud se hladina hemoglobinu nezačne snižovat. V ten okamžik by měla být léčba znovu zahájena, a to dávkou přibližně o 25% nižší než předchozí dávka.

Po každé změně dávky nebo dávkovacího intervalu je nutné kontrolovat koncentrace hemoglobinu po týdnu nebo každý druhý týden. Změna dávky během udržovacího období léčby by se neměla provádět častěji než jednou za dva týdny.

Při změně způsobu podání se musí použít stejná dávka a koncentrace hemoglobinu je nutné kontrolovat jednou týdně nebo jednou za 2 týdny, aby bylo možné případně upravit dávku a udržet hemoglobin na žádoucích hodnotách.

Klinickými studiemi bylo prokázáno, že dospělí pacienti léčení pomocí r-HuEPO jedenkrát, dvakrát nebo třikrát týdně mohou přejít na terapii Aranespem jedenkrát týdně nebo jedenkrát za dva týdny. Úvodní týdenní dávku Aranespu (^g/týden) lze vypočítat vydělením celkové týdenní dávky r-HuEPO (IU/týden) číslem 200. Úvodní dávku Aranespu pro podávání jedenkrát za dva týdny (^g/jedenkrát za dva týdny) lze určit vydělením celkové dávky r-HuEPO podané v průběhu dvou týdnů číslem 200.

Z důvodu individuálních rozdílů je dále zapotřebí provést titraci na optimální terapeuticky účinnou dávku pro daného pacienta. Pokud dochází k převedení léčby z r-HuEPO na Aranesp, je zapotřebí kontrolovat koncentrace hemoglobinu jednou týdně nebo jednou za 2 týdny a je nutné použít stejný způsob podání.

Pediatrická populace s chronickým selháním ledvin

Léčba dětských pacientů mladších než 1 rok nebyla studována v randomizovaných klinických studiích (viz bod 5.1).

Korekční fáze:

Pro pacienty od 1 roku je úvodní dávka pro subkutánní i intravenózní aplikaci 0,45 pg/kg tělesné hmotnosti v jedné injekci podávaná jednou týdně. V případě, že je lék podáván nedialyzovaným pacientům, může být zahajovací dávka 0,75 pg/kg podávána v jedné subkutánní injekci jednou za dva týdny. Pokud vzestup hemoglobinu není dostatečný (nižší než 1 g/dl (0,6 mmol/l) za čtyři týdny) zvyšte dávku přibližně o 25%. Dávka nesmí být zvýšena častěji než jednou za čtyři týdny.

Pokud vzestup hemoglobinu je vyšší než 2 g/dl (1,25 mmol/l) za čtyři týdny, snižte dávku přibližně o 25%, podle rychlosti vzestupu. Pokud koncentrace hemoglobinu překročí 12 g/dl (7,5 mmol/l), je třeba zvážit snížení dávky. Jestliže hemoglobin stále stoupá, dávka by měla být snížena přibližně o 25%. Pokud hemoglobin stoupá i po snížení dávky, léčba by měla být dočasně vysazena, dokud se hladina hemoglobinu nezačne snižovat. V ten okamžik by měla být léčba znovu zahájena, a to dávkou přibližně o 25% nižší než předchozí dávka.

Hodnotu hemoglobinu je nutné sledovat jednou týdně nebo jednou za 2 týdny, dokud nebude stabilní. V dalším průběhu je možno hemoglobin kontrolovat v delších intervalech.

Korekce anémie u dětských pacientů dávkami Aranespu jednou měsíčně nebyla studována.

Udržovací fáze:

Pro dětské pacienty od 1 roku v udržovací fázi je možno pokračovat s dávkami Aranespu v jedné injekci jednou týdně nebo jednou za dva týdny. Pacienti mladší 6 let mohou potřebovat k udržení koncentrace hemoglobinu vyšší dávky než pacienti starší. Dialyzovaným pacientům, kteří přecházejí z aplikace Aranespu jedenkrát týdně na jedenkrát za dva týdny by měla být zpočátku podávána dávka odpovídající dvojnásobku dávky podávané jedenkrát týdně.

Pokud je u nedialyzovaných pacientů ve věku 11 let a více dosaženo požadované koncentrace hemoglobinu dávkou j ednou za dva týdny, může být Aranesp podáván subkutánně j ednou měsíčně, počáteční dávka přitom odpovídá dvojnásobku předchozí dávky podávané jednou za dva týdny.

Klinická data dětských pacientů léčených pomocí r-HuEPO dvakrát nebo třikrát týdně prokázala, žemohou přejít na terapii Aranespem jedenkrát týdně a pacienti léčení pomocí r-HuEPO jedenkrát týdně mohou přejít na terapii Aranespem jedenkrát za dva týdny. Úvodní týdenní dětskou dávku Aranespu (pg/týden) lze vypočítat vydělením celkové týdenní dávky r-HuEPO (IU/týden) číslem 240. Úvodní dvoutýdenní dávku Aranespu (pg/každý druhý týden) lze vypočítat vydělením celkové kumulativní dávky r-HuEPO podané za dobu dvou týdnů číslem 240. Z důvodu individuálních rozdílů je dále zapotřebí provést titraci na optimální terapeuticky účinnou dávku pro daného pacienta. Pokud dochází k převedení léčby z r-HuEPO na Aranesp, je zapotřebí kontrolovat koncentrace hemoglobinu jednou týdně nebo jednou za 2 týdny a je nutné použít stejný způsob podání.

Dávkování by mělo být upravováno tak, aby byla udržena požadovaná koncentrace hemoglobinu.

Pokud je nutné dávku přizpůsobit, aby bylo možné hemoglobin udržet na žádoucích hodnotách, doporučuje se dávku upravit přibližně o 25%.

Pokud bude vzestup hladiny hemoglobinu vyšší než 2 g/dl (1,25 mmol/l) v průběhu čtyř týdnů, snižte v závislosti na rychlosti vzestupu dávku asi o 25 %. Pokud koncentrace hemoglobinu překročí 12 g/dl (7,5 mmol/l), je třeba zvážit snížení dávky. Jestliže hemoglobin stále stoupá, dávka by měla být snížena přibližně o 25%. Pokud hemoglobin stoupá i po snížení dávky, léčba by měla být dočasně vysazena, dokud se hladina hemoglobinu nezačne snižovat. V ten okamžik by měla být léčba znovu zahájena, a to dávkou přibližně o 25% nižší než předchozí dávka.

Pacienty zahajující dialýzu během léčby přípravkem Aranesp je třeba pečlivě sledovat, aby byla zajištěna adekvátní kontrola hladiny hemoglobinu.

Po každé změně dávky nebo dávkovacího intervalu je nutné kontrolovat koncentrace hemoglobinu po týdnu nebo každý druhý týden. Změna dávky během udržovacího období léčby by se neměla provádět častěji než jednou za dva týdny.

Při změně způsobu podání se musí použít stejná dávka a koncentrace hemoglobinu je nutné kontrolovat jednou týdně nebo jednou za 2 týdny, aby bylo možné případně upravit dávku a udržet hemoglobin na žádoucích hodnotách.

Léčba symptomatické anémie navozené chemoterapií u pacientů s maligním nádorovým onemocněním

Pacientům s anémií (např. koncentrace hemoglobinu ^ 10 g/dl (6,2 mmol/l)) by měl být Aranesp aplikován subkutánní injekcí pro zvýšení hemoglobinu na hladinu ne vyšší než 12 g/dl (7,5 mmol/l). Symptomy a následky anemie mohou být různé podle věku, pohlaví a celkové závažnosti nemoci; je nezbytné, aby lékař individuálně zvážil průběh nemoci a stav pacienta.

Z důvodu individuálních rozdílů mezi pacienty mohou být příležitostně pozorovány koncentrace hemoglobinu vyšší či nižší než požadované. Variabilita hodnot hemoglobinu by měla být řešena pomocí úprav dávkování, přičemž cílová hladina hemoglobinu je mezi 10 g/dl (6,2 mmol/l) a 12 g/dl (7,5 mmol/l). Je třeba vyvarovat se koncentrace hemoglobinu trvale vyšší než 12 g/dl (7,5 mmol/l); níže je popsána úprava dávky v případě, kdy jsou pozorovány koncentrace hemoglobinu převyšující 12 g/dl (7,5 mmol/l).

Doporučená úvodní dávka je 500 pg (6,75 pg/kg) podávaná jednou za tři týdny nebo podávání 2,25 pg/kg tělesné hmotnosti jednou týdně. Není-li klinická odpověď pacienta (únava, koncentrace hemoglobinu) po 9 týdnech léčby dostatečná, nebude pravděpodobně další léčba účinná.

Léčba Aranespem by měla být ukončena přibližně čtyři týdny po ukončení chemoterapie.

Jakmile bylo u pacienta dosaženo terapeutického cíle, dávka přípravku by měla být snížena o 25 až 50%, aby byla zajištěna hladina hemoglobinu na úrovni omezující symptomy anémie za použití nejnižší schválené dávky Aranespu. Je třeba zvážit titraci dávky mezi 500 pg, 300 pg a 150 pg.

Pacienti musí být pečlivě monitorováni, pokud koncentrace hemoglobinu převýší 12 g/dl (7,5 mmol/l), dávka by měla být snížena přibližně o 25-50%. Pokud hladina hemoglobinu přesáhne 13 g/dl (8,1 mmol/l), léčba Aranespem by měla být dočasně přerušena. Poté, co hladina hemoglobinu klesne na 12 g/dl (7,5 mmol/l) nebo níže, léčba by měla být znovu zahájena dávkou přibližně o 25% nižší než předchozí dávka.

Bude-li během 4 týdnů vzestup hladiny hemoglobinu vyšší než 2 g/dl (1,25 mmol/l), dávka přípravku by měla být snížena o 25 až 50%.

Způsob podání

Aranesp 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 130, 150, 300, 500 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Aranesp se podává subkutánně nebo intravenózně tak, jak je popsáno v dávkování.

Měňte místa vpichu a aplikujte pomalu, aby podání léku nebylo nepříjemné.

Aranesp se dodává připravený k okamžitému použití v předplněné injekční stříkačce.

Aranesp 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 130, 150, 300, 500 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru

Aranesp v předplněném peru je určen pouze k subkutánnímu podání.

Měňte místa vpichu, aby podání léku nebylo nepříjemné.

Aranesp se dodává připravený k okamžitému použití v předplněném peru.

Aranesp 25, 40, 60, 100, 200, 300 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce Aranesp se podává subkutánně nebo intravenózně tak, jak je popsáno v dávkování.

Měňte místa vpichu a aplikujte pomalu, aby podání léku nebylo nepříjemné.

Aranesp se dodává připravený k okamžitému použití v injekční lahvičce.

Pokyny k použití přípravku, zacházení s ním a k jeho likvidaci jsou uvedeny v bodě 6.6.

4.3    Kontraindikace

Hypersensitivita na na léčivou látku nebo na kteroukoliv pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. Neuspokojivě léčená hypertenze.

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití Obecné

Pro lepší dohledatelnost erytropoezu stimulujících faktorů (ESA) se má v dokumentaci pacienta zřetelně zaznamenávat (nebo uvádět) obchodní název podaného ESA.

U všech pacientů, zvláště během zahájení léčby Aranespem, je zapotřebí kontrolovat krevní tlak. Pokud je krevní tlak obtížně kontrolovatelný zavedením vhodných opatření, poklesu hemoglobinu může být dosaženo snížením nebo pozdržením dávky Aranespu (viz bod 4.2). U pacientů s chronickým selháním ledvin léčených Aranespem byly pozorovány případy závažné hypertenze zahrnující hypertenzní krizi, hypertenzní encefalopatii a křeče.

Aby byla zaručena efektivní erytropoeza, měla by být u všech pacientů vyšetřena hladina železa, a to před léčbou i během léčby a mělo by být zváženo případné doplňkové podávání přípravků železa.

Absence odpovědi na léčbu Aranespem byl měla být pobídkou k hledání příčiny. Nedostatek železa, kyseliny listové nebo vitaminu B12 snižuje účinnost ESA a měl by být upraven. Odpověď na terapii erytropoetinem může být také nepříznivě ovlivněna interkurentní infekcí, zánětlivým procesem nebo traumatem, okultní krevní ztrátou, hemolýzou, těžkou otravou hliníkem, vlastním hematologickým onemocněním nebo fibrózou kostní dřeně. Jako součást hodnocení by měl být uvažován počet retikulocytů. Pokud jsou vyloučeny typické příčiny negativní odpovědi a pacient má retikulopenii, mělo by se zvážit vyšetření kostní dřeně. Jestliže je kostní dřeň shodná s PRCA, měl by být proveden test na anti-erytropoetinové protilátky.

Čistá aplasie červených buněk způsobená neutralizací anti-erytropoetinovými protilátkami byla hlášena v souvislosti s ESA včetně Aranespu. Tato hlášení se týkala převážně subkutánně léčených pacientů s chronickým selháním ledvin. Tyto protilátky reagovaly křížově se všemi erytropoetinovými proteiny a pacienti s podezřením nebo s potvrzenými neutralizujícími protilátkami k erytropoetinu by neměli být převedeni na Aranesp (viz bod 4.8).

V případě paradoxního poklesu hemoglobinu a vzniku závažné anémie spojené s nízkým počtem retikulocytů je nutné přerušit léčbu epoetinem a provést vyšetření anti-erytropoetinových protilátek. Byly hlášeny případy pacientů s hepatitidou C léčených interferonem a ribavirinem a současně epoetiny. Epoetiny nejsou schváleny pro léčbu anémie spojené s hepatitidou C.

Aktivní onemocnění jater bylo vylučovacím kritériem ve všech studiích s Aranespem; data od pacientů s poškozenou funkcí jater nejsou proto dostupná. Játra jsou považována za hlavní cestu eliminace darbepoetinu alfa a r-HuEPO. Z tohoto důvodu by Aranesp měl být pacientům s jaterním onemocněním podáván pouze s nezbytnou opatrností.

Aranesp by měl rovněž být podáván opatrně pacientům se srpkovitou anémií.

Nesprávné použití Aranespu zdravými osobami může vést k excesivnímu nárůstu objemu zhuštěných buněk. To může být doprovázeno život ohrožujícími kardiovaskulárními komplikacemi.

Kryt jehly předplněné injekční stříkačky nebo předplněného pera obsahuje suchou přírodní gumu (derivát latexu), která může způsobovat alergické reakce.

Aranesp by měl být s opatrností používán u pacientů s epilepsií. U pacientů, kteří dostávali Aranesp, byly hlášeny křeče.

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v dávce, to znamená, že je v podstatě bez sodíku.

Pacienti s chronickým selháním ledvin

U pacientů s chronickým selháním ledvin je potřeba zvyšovat dávky Aranespu s opatrností, protože vysoké kumulující se dávky epoetinu mohou být spojeny se zvýšeným rizikem mortality, závažnými kardiovaskulárními a cerebrovaskulárními příhodami. U pacientů se slabou odpovědí hemoglobinu na epoetiny je třeba zvážit alternativní vysvětlení pro tuto slabou odpověď (viz body 4.2 a 5.1).

Udržovací koncentrace hemoglobinu by u pacientů s chronickým selháním ledvin neměla překročit horní limit cílové koncentrace doporučované v bodě 4.2. V klinických studiích bylo pozorováno zvýšené riziko úmrtí, závažných kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních příhod včetně iktu a trombóz cévních přístupů, pokud byly ESA podávány ke zvýšení hemoglobinu na cílovou hladinu vyšší než 12 g/dl (7.5 mmol/l).

Kontrolované klinické studie neukázaly signifikantní přínosy, které by bylo možno zdůvodnit podáváním epoetinů v případě, kdy byla koncentrace hemoglobinu zvýšena nad úroveň nezbytnou ke kontrole symptomů anémie a zamezení krevních transfuzí.

Doplňková terapie přípravky železa se doporučuje pro všechny pacienty s hodnotou ferritinu v séru pod 100 pg/l anebo se saturací transferrinu pod 20%.

Během léčby Aranespem je zapotřebí pravidelně sledovat hladiny kalia v séru. Zvýšení hladiny kalia bylo hlášeno u několika pacientů léčených Aranespem, i když příčinná souvislost nebyla stanovena. Pokud bude zaznamenána zvýšená nebo stoupající hladina kalia, je třeba zvážit ukončení podávání Aranespu, dokud nedojde k úpravě hladiny kalia.

Pacienti s maligním nádorovým onemocněním

Účinek na růst nádorů

Epoetiny jsou růstové faktory, které v první řadě stimulují tvorbu červených krvinek. Receptory pro erytropoetin se však mohou vyskytovat i na povrchu nejrůznějších nádorových buněk. Podobně jako u všech růstových faktorů, i zde existuje obava z toho, že by epoetiny mohly stimulovat růst maligních nádorů. V několika kontrolovaných studiích u anemických pacientů s maligním nádorovým onemocněním epoetiny nezlepšovaly celkové přežití ani nesnižovaly riziko progrese nádoru.

Použití Aranespu a jiných ESA v kontrolovaných klinických studiích ukázalo:

•    zkrácení doby do progrese nádoru u pacientů s pokročilým nádorem hlavy a krku léčených radioterapií při podávání na cílovou hladinu vyšší než 14 g/dl (8,7 mmol/l), ESA nejsou indikovány pro použití u této skupiny pacientů.

•    zkrácení celkového přežití a zvýšení počtu úmrtí v důsledku progrese onemocnění během 4 měsíců u pacientů s metastazujícím karcinomem prsu léčených chemoterapií při podávání na cílovou hladinu 12-14 g/dl (7,5-8,7 mmol/l).

• zvýšení rizika úmrtí při podání na cílovou hladinu 12 g/dl (7,5 mmol/l) u pacientů s aktivním maligním onemocněním neléčených ani chemoterapiíí ani radioterapií. ESA nejsou indikovány pro použití u této skupiny pacientů.

Na základě výše uvedené skutečnosti má být v některých klinických situacích preferovanou léčbou na zvládnutí anémie u pacientů s rakovinou krevní transfúze. Rozhodnutí podat rekombinantní erytropoetiny má vycházet z hodnocení přínosu a rizika s účastí pacienta, které má zohlednit specifický klinický kontext. Faktory, které je třeba zvážit, mají zahrnovat typ nádoru a jeho stádium; stupeň anémie, prognózu prežití, celkové prostředí, v kterém je pacient léčený; a preference pacienta (viz bod 5.1).

U pacientů se solidními nádory nebo s lymfoproliferativními malignitami, pokud hodnota hemoglobinu překročí 12 g/dl (7,5 mmol/l), je nutné přesně dodržovat schéma úpravy dávek popsané v bodě 4.2, aby bylo potenciální riziko tromboembolických příhod sníženo na minimum. V pravidelných intervalech je nutné kontrolovat počty krevních destiček a koncentrace hemoglobinu.

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Dosud získané klinické výsledky nenaznačují žádné vzájemné působení darbepoetinu alfa s jinými léky. Potenciálně by však mohlo docházet k interakcím s látkami s vysokou vazbou na erytrocyty, jako jsou např. cyklosporin nebo takrolimus. Jestliže je Aranesp podáván souběžně s některou z těchto látek, je zapotřebí sledovat hladiny těchto látek v krvi a dávku upravit podle nárůstu hladin hemoglobinu.

4.6    Těhotenství a kojení

Těhotenství

Nejsou k dispozici odpovídající a dobře kontrolované studie s Aranespem u těhotných žen.

Studie na zvířatech nenaznačují přímý škodlivý účinek na těhotenství, vývoj embrya nebo plodu, porod nebo vývoj po narození. Změna fertility nebyla zaznamenána.

Těhotným ženám je nutné Aranesp předepisovat s nezbytnou opatrností.

Ženám, které otěhotní během léčby Aranespem, je doporučeno přihlásit se do Programu sledování těhotenství firmy Amgen. Kontaktní údaje jsou uvedeny v bodě 6 Příbalové informace.

Kojení

Není známo, zda se Aranesp vylučuje do mateřského mléka. Riziko pro kojené děti nelze vyloučit. Je třeba rozhodnout, zda přerušit kojení nebo přerušit či odložit léčbu Aranespem při zvážení přínosu kojení pro dítě a přínosu léčby pro matku.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Aranesp nemá žádný vliv nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

4.8    Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Nežádoucí účinky zjištěné v souvislosti s Aranespem jsou hypertenze, iktus, tromboembolické příhody, křeče, alergické reakce, vyrážka/erytém a čistá aplazie červené krevní řady (PRCA); viz bod 4.4.

Ve studiích, ve kterých byl Aranesp aplikován subkutánně, byla v souvislosti s léčbou udávána bolestivost v místě vpichu. Obtíže pociťované v místě vpichu byly všeobecně mírné a přechodné povahy a vyskytovaly se převážně po prvním injekčním podání.

Tabulkový přehled nežádoucích účinků

Incidence nežádoucích účinků je uvedena níže podle tříd orgánových systémů a četnosti. Četnost je definována jako: Velmi časté (> 1/10); časté (> 1/100 až < 1/10); méně časté (> 1/1000 až < 1/100); vzácné (> 1/10000 až < 1/1000); velmi vzácné (< 1/10000), není známo (nelze odhadnout z dostupných dat).

Data jsou uvedena zvlášť pro pacienty s chronickým selháním ledvin (CRF) a onkologické pacienty z důvodu rozdílného profilu nežádoucích účinků v těchto skupinách.

Pacienti s chronickým selháním ledvin

Prezentované údaje o bezpečnosti čerpají z kontrolovaných studií, které zahrnovaly 1357 pacientů, z nichž 766 bylo léčeno Aranespem a 591 r-HuEPO. 83% pacientů léčených Aranespem bylo dialyzováno, zatímco 17% nikoli. Iktus byl identifikován jako nežádoucí účinek v dodatečné klinické studii (TREAT, viz bod 5.1).

Incidence nežádoucích účinků z kontrolovaných klinických studií a postmarketingového sledování je následující:

Třídy orgánových systémů podle MedDra

Incidence

Nežádoucí účinek

Poruchy krve a lymfatického systému

Není známo*

Čistá aplazie červené krevní řady

Poruchy imunitního systému

Velmi časté*

Hypersenzitivita

Poruchy nervového systému

Časté

Iktus

Méně časté*

Křeče

Srdeční poruchy

Velmi časté

Hypertenze

Cévní poruchy

Méně časté

Tromboembolické příhody

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté

Vyrážka/erytém

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Časté

Bolestivost v místě vpichu

*viz bod „Popis vybraných nežádoucích účinků“

Pacienti s maligním nádorovým onemocněním

Nežádoucí účinky byly stanoveny na základě údajů shromážděných ze sedmi randomizovaných, dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných studií s Aranespem s celkovým počtem 2 112 pacientů (Aranesp 1 200, placebo 912). Klinické studie zahrnovaly pacienty se solidními tumory (např. plic, prsu, tlustého střeva, vaječníků) a s lymfatickými zhoubnými nádory (např. lymfom, mnohonásobný myelom).

Incidence nežádoucích účinků z kontrolovaných klinických studií a postmarketingového sledování je následující:

Třídy orgánových systémů podle MedDra

Incidence

Nežádoucí účinek

Poruchy imunitního systému

Velmi časté*

Hypersenzitivita

Poruchy nervového systému

Méně časté*

Křeče

Srdeční poruchy

Časté*

Hypertenze

Cévní poruchy

Časté

Tromboembolické příhody včetně plicní embolie

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté

Vyrážka/erytém

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté

Edém

Časté

Bolestivost v místě vpichu

*viz bod „Popis vybraných nežádoucích účinků“

Popis vybraných nežádoucích účinků

Pacienti s chronickým selháním ledvin

Iktus byl hlášen jako častý u CRF pacientů ve studii TREAT (viz bod 5.1).

Ve vzácných případech, a to převážně u subkutánně léčených pacientů s chronickým selháním ledvin, byl v souvislosti s léčbou Aranespem hlášen vznik aplazie červené krevní řady (PRCA), zprostředkovaný neutralizujicími protilátkami proti erytropoetinu. Pokud je stanovena diagnóza aplazie červené krevní řady, podávání Aranespu musí být přerušeno a pacienti by neměli být převáděni na jiný typ rekombinatního erytropoezu stimulujícího proteinu (viz bod 4.4).

Četnost všech reakcí hypersenzitivity byla odhadnuta z klinických studií jako velmi častá u CRF pacientů. V souvislosti s darbepoetinem alfa byly hlášeny závažné reakce hypersentivity včetně anafylaktické reakce, angioedému, alergického bronchospasmu, kožní vyrážky a kopřivky.

U pacientů dostávajících darbepoetin alfa byly hlášeny křeče (viz bod 4.4). U CRF pacientů je četnost z klinických studií odhadována jako méně častá.

Pacienti s maligním nádorovým onemocněním

U pacientů s maligním nádorovým onemocněním byla hypertenze pozorována v postmarketingovém sledování (viz bod 4.4). U těchto pacientů je četnost odhadována z klinických studií jako častá a byla rovněž častá ve skupinách s placebem.

Reakce hypersenzitivity byly pozorovány u pacientů s maligním nádorovým onemocněním v postmarketingovém sledování. Četnost všech reakcí hypersenzitivity byla odhadnuta z klinických studií jako velmi častá u těchto pacientů. Reakce hypersenzitivity byly rovněž velmi časté ve skupinách s placebem.V souvislosti s darbepoetinem alfa byly hlášeny závažné reakce hypersentivity včetně anafylaktické reakce, angioedému, alergického bronchospasmu, kožní vyrážky a kopřivky.

U pacientů dostávajících darbepoetin alfa byly hlášeny křeče v postmarketingovém sledování (viz bod 4.4). U pacientů s maligním nádorovým onemocněním je četnost z klinických studií odhadována jako méně častá. Ve skupinách s placebem byly křeče časté.

Pediatrická _populace s chronickým selháním ledvin

Ve všech studiích s pediatrickými CRF pacienty nebyly v porovnání s dospělými pacienty u pediatrických pacientů identifikovány žádné další nežádoucí účinky (viz bod 5.1).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9    Předávkování

Nebylo stanoveno maximální množství Aranespu, které lze podat jednorázově nebo vícenásobně. Léčba Aranespem může způsobit polycytémii, pokud není pečlivě monitorován hemoglobin a dávky nejsou přiměřeně upravovány. Po předávkování Aranespem byly pozorovány případy závažné hypertenze (viz bod 4.4).

V případě polycytémie je třeba podávání Aranespu dočasně pozastavit (viz. bod 4.2). Pokud je klinicky indikováno, může být provedena flebotomie.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antianemika, jiná antianemika ATC kód: B03XA02. Mechanismus účinku

Humánní erytropoetin je endogenním glykoproteinovým hormonem, který je primárním regulátorem erytropoezy prostřednictvím specifické interakce s receptorem erytropoetinu na erytroidních progenitorových buňkách v kostní dřeni. K tvorbě erytropoetinu a k její regulaci dochází primárně v ledvinách na základě změn tkáňové oxygenace. Tvorba endogenního erytropoetinu je narušena u pacientů s chronickým selháním ledvin a deficience erytropoetinu je primární příčinou anémie u těchto pacientů. U pacientů s maligním nádorovým onemocněním, kteří užívají chemoterapeutika, je etiologie anémie multifaktoriální. U těchto pacientů ke vzniku anémie významně přispívá nedostatek erytropoetinu a snížená odpověď erytroidních progenitorových buněk na endogenní erytropoetin.

Farmakodynamické účinky

Darbepoetin alfa stimuluje erytropoezu pomocí stejného mechanismu, jako je tomu u endogenního hormonu. Darbepoetin alfa má pět uhlohydrátových řetězců vázaných na dusík, zatímco endogenní hormon a rekombinantní humánní erytropoetiny (r-HuEPO) mají tři. Přídavná sacharidová rezidua jsou molekulárně neodlišitelná od reziduí na endogenním hormonu. Díky svému zvýšenému obsahu uhlohydrátů má darbepoetin alfa delší terminální poločas než r-HuEPO a v důsledku toho vyšší aktivitu in vivo. Navzdory molekulárním odlišnostem si darbepoetin alfa zachovává velmi úzkou specifitu pro receptor erytropoetinu.

Klinická účinnost a bezpečnost

Pacienti s chronickým selháním ledvin

U pacientů s chronickým selháním ledvin bylo ve dvou klinických studiích zjištěno vyšší riziko úmrtí a závažných kardiovaskulárních příhod, pokud jim byly podávány ESA na vyšší cílovou hladinu hemoglobinu ve srovnání s nižší cílovou hladinou (13,5 g/dl (8,4 mmol/l) oproti 11,3 g/dl (7,1 mmol/l); 14 g/dl (8,7 mmol/l) oproti 10 g/dl (6,2 mmol/l)).

V randomizované, dvojitě zaslepené korekční studii (n = 358) srovnávající dávkovací režim jednou za dva týdny a jednou měsíčně u nedialyzovaných pacientů s chronickým selháním ledvin nedosahovalo dávkování darbepoetinu alfa jednou měsíčně korekce anémie hůře než dávkování jednou za dva týdny.

Medián (interkvartilové rozmezí 1 - 3) doby do dosažení korekce hemoglobinu (> 10.0 g/dl a zvýšení > 1.0 g/dl od výchozí hodnoty) byl 5 týdnů pro oba dávkovači režimy, jednou za dva týdny (Q1, Q3 - 3, 7 týdnů) a jednou měsíčně (Q1, Q3 - 3, 9 týdnů). Po dobu hodnocení (týden 29 - 33) byla průměrná (95 % Cl) týdenní ekvivalentní dávka 0,20 (0,17; 0,24) gg/kg v rameni jednou za dva týdny a 0,27 (0,23; 0,32) gg/kg v rameni jednou za měsíc.

V    randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii (TREAT), které se zúčastnilo 4038 nedialyzovaných pacientů s chronickým selháním ledvin s diabetem typu II a hladinami hemoglobinu < 11 g/dl, dostávali pacienti buď darbepoetin alfa k dosažení hladiny hemoglobinu 13 g/dl nebo placebo (se záchranným podáním darbepoetinu alfa u hladin hemoglobinu nižších než 9 g/dl). Studie nesplnila ani primární cílový ukazatel důkazem snížení rizika celkové mortality nebo kardiovaskulární morbidity (darbepoetin alfa vs placebo; Hazard Ratio 1,05; 95% CI (0,94; 1,17)), nebo celkové mortality nebo konečného stadia onemocnění ledvin (ESRD) (darbepoetin alfa vs placebo; HR 1,06; 95% CI (0,95; 1,19)). Analýza jednotlivých složek komplexních cílů ukázala následující HR (95%

CI): úmrtí 1,05 (0,92; 1,21), městnavé srdeční selhání (ChF) 0,89 (0,74; 1,08), infarkt myokardu (MI) 0,96 (0,75; 1,23), iktus 1,92 (1,38; 2,68), hospitalizace z důvodu ischemie myokardu 0,84 (0,55; 1,27), ESRD 1,02 (0,87; 1,18).

Souhrnné post-hoc analýzy klinických studií s ESA byly provedeny u pacientů s chronickým selháním ledvin (dialyzovaných, nedialyzovaných, s diabetem a bez diabetu). Byla pozorována tendence směrem ke zvýšení odhadovaného rizika mortality z jakýchkoliv příčin, kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních příhod spojených s vyššími kumulativními dávkami ESA nezávisle na diabetu nebo dialyzační léčbě (viz body 4.2 a 4.4).

Pediatrická populace

V    randomizované klinické studii se 114 dialyzovanými i nedialyzovanými pediatrickými pacienty ve věku 2 - 18 let s chronickým onemocněním ledvin, kteří trpěli anémií (hemoglobin pod 10,0 g/dl) a nebyli léčeni ESA, byl pro korekci anémie podáván darbepoetin alfa jednou týdně (n = 58), nebo jednou za dva týdny (n = 56). Koncentrace hemoglobinu byly upraveny na hodnotu > 10 g/dl u více než 98 % (p < 0,001) dětských pacientů podáváním darbepoetinu alfa jednou týdně a u 84 %

(p = 0,293) podáváním jednou za dva týdny. V období, kdy bylo poprvé dosaženo koncentrace hemoglobinu > 10,0 g/dl, byla průměrná dávka (SD) vztažená na tělesnou hmotnost 0,48 (0,24) gg/kg (rozmezí: 0,0 až 1,7 gg/kg) týdně pro skupinu s podáváním jednou týdně a 0,76 (0,21) gg/kg (rozmezí: 0,3 až 1,5 gg/kg) dvoutýdennně pro skupinu s podáváním jednou za dva týdny.

V    klinické studii se 124 dialyzovanými i nedialyzovanými pediatrickými pacienty s chronickým onemocněním ledvin ve věku 1 - 18 let, kteří byli stabilní na léčbě epoetinem alfa, byla provedena randomizace buď k podávání darbepoetinu alfa jednou týdně (subkutánně nebo intravenózně) za použití konverzního poměru 238: 1, nebo pokračovala léčba s epoetinem alfa dle aktuální dávky, harmonogramu a způsobu podání. Primární cílový parametr účinnosti [změna hemoglobinu mezi vstupním a hodnoceným obdobím (týden 21-28)] byl srovnatelný mezi oběma skupinami. Průměrné vstupní hladiny hemoglobinu byly pro rHuEPO 11,1 (SD 0,7) g/dl a pro darbepoetin alfa 11,3 (SD 0,6) g/dl. Průměrné hladiny hemoglobinu byly ve 28. týdnu pro rHuEPO 11,1 (SD 1,4) g/dl a pro darbepoetin alfa 11,1 (SD 1,1) g/dl.

Ve studii Evropského observačního registru, do které bylo zařazeno 319 pediatrických pacientů s chronickým onemocněním ledvin (13 (4,1 %) pacientů do 1 roku věku, 83 (26,0 %) pacientů od 1 roku do 6 let, 90 (28,2 %) pacientů od 6 do 12 let věku a 133 (41,7 %) pacientů od 12 let), kterým byl podáván darbepoetin alfa, byly průměrné koncentrace hemoglobinu v rozmezí mezi 11,3 a 11,5 g/dl a průměrné dávky darbepoetinu alfa vztažené na tělesnou hmotnost zůstávaly relativně konstantní (mezi 2,31 gg/kg za měsíc a 2,67 gg/kg za měsíc) v průběhu sledovaného období u celé studované populace.

V    těchto studiích nebyly zjištěny žádné významné rozdíly mezi bezpečnostním profilem u pediatrických pacientů a již dříve uvedeným bezpečnostním profilem u dospělých pacientů (viz bod 4.8).

V    prospektivní, randomizované, dvojitě slepé, placebem kontrolované studii prováděné u 314 pacientů s karcinomem plic, kteří byli léčeni chemoterapií zahrnující platinu, byla signifikantně redukována nutnost podání krevní transfúze (p < 0,001).

Klinické studie prokázaly, že darbepoetin alfa má obdobnou účinnost, je-li podáván v jedné injekci jednou za tři týdny, jednou za dva týdny nebo jednou týdně, a to bez nutnosti zvýšení celkové dávky.

V    randomizované, dvojitě slepé mezinárodní studii byla posuzována bezpečnost a účinnost léčby přípravkem Aranesp při podávání jednou za tři týdny na snižování nutnosti transfuze erytrocytů u pacientů léčených chemoterapií. Studie se účastnilo 705 anemických pacientů s nemyleloidními malignitami léčených několika cykly chemoterapie. Pacienti byli randomizováni do skupiny, kde dostávali 500 pg Aranespu jednou za tři týdny, nebo do skupiny, ve které dostávali dávku 2,25 pg/kg jednou za týden. V obou skupinách byla dávka snížena o 40% (např. při prvním snížení na 300pg u dávkování jednou za tři týdny a na 1,35pg/kg u skupiny s dávkováním jednou za týden), pokud se hladina hemoglobinu zvýšila o více než 1g/dl během 14 dnů. Ve skupině s podáváním jednou za tři týdny vyžadovalo snížení dávky 72% pacientů. Ve skupině s dávkováním jednou za týden vyžadovalo snížení dávky 75% pacientů. Tato studie podporuje dávkování 500 pg jednou za tři týdny jako srovnatelné s podáváním jednou týdně co se týká incidence subjektů, které dostávají alespoň jednu transfuzi erytrocytů od týdne 5 do konce léčebné fáze.

V    prospektivní, randomizované, dvojitě slepé, placebem kontrolované studii prováděné u 344 anemických pacientů s lymfoproliferativními maligními onemocněními, kteří byli léčeni chemoterapií, byla signifikantně redukována nutnost podání krevní transfúze a došlo ke zlepšení hemoglobinové odezvy (p < 0,001). Bylo rovněž zaznamenáno zlepšení únavnosti pacientů, které bylo hodnoceno pomocí škály pro Funkční hodnocení únavnosti při léčbě rakoviny (Functional Assessment of Cancer Therapy-fatigue, FACT-fatigue).

Erytropoetin je růstový faktor, který v první řadě stimuluje tvorbu červených krvinek. Receptory pro erytropoetin se však mohou vyskytovat i na povrchu nejrůznějších nádorových buněk.

V    pěti velkých kontrolovaných studiích o celkovém počtu 2833 pacientů, z nichž čtyři byly dvojitě zaslepené a placebem kontrolované a jedna otevřená, bylo sledováno přežití a progrese nádoru. Dvě z těchto studií zahrnovaly pacienty léčené chemoterapií. Cílová koncentrace hemoglobinu byla ve dvou studiích >13 g/dl; ve třech zbývajících studiích byla 12-14 g/dl. V otevřené studii nebyl žádný rozdíl v celkovém přežití mezi pacienty léčenými rekombinantním humánním erytropoetinem a kontrolní skupinou. Ve čtyřech placebem kontrolovaných studiích byl hazard ratio (poměr rizika) pro celkové přežití mezi 1,25 a 2,47 ve prospěch kontrolních skupin. Tyto studie ukázaly konzistentní nevysvětlitelné statisticky významné zvýšení mortality u pacientů s anémií spojenou s různými běžnými maligními nádory, kteří dostávali rekombinantní humánní erytropetin v porovnání

s kontrolními skupinami. Výsledné celkové přežití ve studiích nemohlo být dostatečně vysvětleno rozdíly v incidenci trombózy a příbuzných komplikací mezi pacienty léčenými rekombinantním humánním erytropoetinem a těmi z kontrolní skupiny.

Byla rovněž provedena systematická kontrola zahrnující 9000 pacientů s maligními nádory v 57 klinických studiích. Z metaanalýzy údajů o celkovém přežití vyplynul odhad míry rizika přežití přibližně 1,08 ve prospěch kontrolních skupin (95%CI: 0,99; 1,18; 42 studií a 8167 pacientů).

U pacientů léčených rekombinantním humánním erytropoetinem bylo pozorováno zvýšení relativního rizika tromboembolických příhod (RR 1,67; 95%CI: 1,35; 2,06; 35 studií a 6769 pacientů). Je zde tedy konzistentní důkaz pro tvrzení, že může existovat významné poškození pacientů se zhoubným nádorovým onemocněním, kteří jsou léčeni rekombinantním humánním erytropoetinem. Není jasné, v jakém rozsahu lze tyto výsledky aplikovat na podávání rekombinantního humánního erytropoetinu pacientům s maligními nádory, léčeným chemoterapií k dosažení koncentrace hemoglobinu méně než 13 g/dl, protože v kontrolovaných datech bylo zahrnuto jen málo pacientů s těmito charakteristikami.

Byla provedena analýza dat na úrovni pacienta u více než 13 900 pacientů s karcinomem (léčených chemoterapií, radioterapií, oběma nebo bez léčby), kteří se účastnili 53 kontrolovaných klinických studií s několika epoetiny. Metaanalýza dat celkového přežití ukázala poměr rizika přibližně 1,06 ve prospěch kontrol (95%CI: 1,00; 1,12; 53 studií a 13933 pacientů) a pro pacienty s malignitou léčených chemoterapií byl poměr rizika celkového přežití 1,04 (95%CI: 0,97; 1,11; 38 studií a 10441 pacientů). Metaanalýza také ukazuje trvale a významně zvýšené relativní riziko tromboembolických příhod u pacientů s karcinomem léčených rekombinantním lidským erytropoetinem (viz bod 4.4).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Díky zvýšenému obsahu uhlohydrátů zůstává hladina darbepoetinu alfa v cirkulaci nad minimální stimulační koncentrací erytropoezy déle, než je tomu v případě ekvivalentní molární dávky r-HuEPO, což dovoluje dosáhnout stejné biologické odezvy při méně častém podávání darbepoetinu alfa.

Pacienti s chronickým selháním ledvin

Farmakokinetika darbepoetinu alfa byla klinicky hodnocena u pacientů s chronickým selháním ledvin, a to po intravenózním a subkutánním podání. Terminální poločas darbepoetinu alfa je 21 hodin (SD 7,5) po intravenózní aplikaci. Clearance darbepoetinu alfa je 1,9 ml/hod/kg (SD 0,56) a distribuční objem (Vss) je přibližně roven plazmatickému objemu (50 ml/kg). Biologická dostupnost dosahuje 37% při subkutánním podání. Po měsíčním subkutánním podávání darbepoetinu alfa v dávkách od 0,6 do 2,1 pg/kg byl jeho terminální poločas 73 hodin (SD 24). Delší konečný poločas darbepoetinu alfa podávaného subkutánně ve srovnání s intravenózním podáním je způsoben kinetikou subkutánního vstřebávání. V klinických studiích byla pozorována minimální akumulace při kterémkoliv ze způsobů podání. V preklinických studiích bylo prokázáno, že renální clearance je minimální (nejvýše 2 % celkové clearance) a neovlivňuje poločas v séru.

Údaje od 809 pacientů užívajících Aranesp v evropských klinických studiích byly podrobeny analýze s cílem stanovit dávku nutnou pro udržení koncentrace hemoglobinu; mezi průměrnou týdenní dávkou podávanou intravenózně nebo aplikovanou subkutánně nebyl pozorován žádný rozdíl.

Farmakokinetika darbepoetinu alfa u dialyzovaných nebo nedialyzovaných pediatrických pacientů (216 let) s chronickým selháním ledvin (CRF) byla vyhodnocena na základě vzorků odebíraných po dobu 2 týdnů (336 hodin) po jedné nebo dvou subkutánních nebo intravenózních dávkách. Tam, kde byla dodržena stejná doba odebírání vzorků, pozorovaná farmakokinetická data a populační farmakokinetické modelování ukázala, že farmakokinetika darbepoetinu alfa byla stejná u pediatrických i dospělých pacientů s CRF.

Ve farmakokinetické studii fáze I byl po intravenózní aplikaci pozorován přibližně 25%-ní rozdíl v ploše pod křivkou od času 0 do nekonečna (AUC[0-w]) mezi pediatrickými a dospělými pacienty; avšak tento rozdíl byl nižší než dvojnásobný rozsah AUC(0-<») pozorovaný u pediatrických pacientů. AUC(0 -<») byla stejná u dospělých i pediatrických pacientů s CRF po subkutánním podání. Poločas byl také stejný u dospělých i pediatrických pacientů s CRF po intravenózní i subkutánní aplikaci.

Pacienti s maligním nádorovým onemocněním léčení chemoterapií

Po subkutánním podání dávky 2,25 pg/kg dospělým pacientům s maligním nádorovým onemocněním bylo dosaženo průměrné maximální koncentrace 10,6 ng/ml (SD 5,9) darbepoetinu alfa za průměrnou dobu 91 hodin (SD 19,7). Tyto parametry byly v souladu s farmakokinetikou při lineárním dávkování v širokém rozpětí dávek (0,5 až 8 pg/kg týdně a 3 až 9 pg/kg každé dva týdny). Farmakokinetické parametry se neměnily při vícenásobném dávkování během 12 týdnů (dávky každý týden nebo každé dva týdny). Jakmile bylo dosaženo rovnovážného stavu, došlo k očekávanému mírnému (méně než dvojnásobnému) zvýšení koncentrace v séru, nikoliv však k nepředpokládané akumulaci po opakovaném podání. Farmakokinetická studie prováděná u pacientů s anémií indukovanou chemoterapií s dávkou 6,75 pg/kg darbepoetinu alfa podávaného subkutánně 1 krát za 3 týdny v kombinaci s chemoterapií umožnila sledování terminálního poločasu. V této studii byl průměr (SD) terminálního poločasu 74 (SD 27) hodin.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Ve všech studiích prováděných na potkanech a psech darbepoetin alfa způsoboval značné zvýšení koncentrací hemoglobinu, vzestup hematokritu a nárůst počtu erytrocytů a retikulocytů, což koresponduje s očekávanými farmakologickými účinky. Nežádoucí příhody, které se vyskytly při aplikaci velmi vysokých dávek, byly přisouzeny vystupňovanému farmakologickému efektu (snížená perfuze tkání při zvýšené viskozitě krve). Tyto příhody zahrnovaly myelofibrózu a hypertrofii sleziny a dále rozšíření QRS komplexu na EKG u psů. Nebyl však pozorován žádný vliv na QT interval a nebyly zaznamenány žádné dysrytmie.

U darbepoetinu alfa se neprokázal žádný genotoxický potenciál a ani žádný účinek na proliferaci nehematologických buněk in vivo a in vitro. Ve studiích chronické toxicity nebyl u žádného typu tkáně pozorován tumorigenní efekt ani neočekávaná mitogenní odezva. Kancerogenní potenciál darbepoetinu alfa v dlouhodobých studiích na zvířatech nebyl hodnocen.

Ve studiích prováděných na potkanech a králících nebyl zaznamenán žádný klinicky relevantní průkaz škodlivého účinku na těhotenství, vývoj embrya nebo plodu, porod nebo vývoj po narození. Průnik placentou byl minimální. Nebyl rovněž zjištěn žádný vliv na plodnost.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

Dihydrogenfosforenčnan sodný Hydrogenfosforenčnan sodný Chlorid sodný Polysorbát 80 Voda na injekci

6.2    Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto nesmí být tento léčivý přípravek mísen ani podáván jako infúze s jinými léčivými přípravky.

6.3    Doba použitelnosti

3 roky

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C).

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Pro účely ambulantního použití smí být Aranesp přemístěn z místa uchovávání do prostředí o pokojové teplotě (do 25 °C), a to pouze jednou a maximálně na jedno období sedmi dnů. Jestliže byl přípravek vyjmut z chladničky a dosáhl pokojové teploty (do 25 °C), musí být buď během 7 dnů použit, nebo se musí zlikvidovat.

6.5    Druh obalu a obsah balení

Aranesp 10 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

0,4 ml injekčního roztoku (25 pg/ml darbepoetinu alfa) v předplněné injekční stříkačce ze skla třídy 1 s jehlou velikosti 27 z nerezavějící oceli. Velikost balení 1 nebo 4 předplněné injekční stříkačky.

Aranesp 15 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

0,375 ml injekčního roztoku (40 pg/ml darbepoetinu alfa) v předplněné injekční stříkačce ze skla třídy 1 s jehlou velikosti 27 z nerezavějící oceli. Velikost balení 1 nebo 4 předplněné injekční stříkačky. Aranesp 20 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

0,5 ml injekčního roztoku (40 pg/ml darbepoetinu alfa) v předplněné injekční stříkačce ze skla třídy 1 s jehlou velikosti 27 z nerezavějící oceli. Velikost balení 1 nebo 4 předplněné injekční stříkačky. Aranesp 30 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

0,3 ml injekčního roztoku (100 pg/ml darbepoetinu alfa) v předplněné injekční stříkačce ze skla třídy 1 s jehlou velikosti 27 z nerezavějící oceli. Velikost balení 1 nebo 4 předplněné injekční stříkačky. Aranesp 40 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

0,4 ml injekčního roztoku (100 pg/ml darbepoetinu alfa) v předplněné injekční stříkačce ze skla třídy 1 s jehlou velikosti 27 z nerezavějící oceli. Velikost balení 1 nebo 4 předplněné injekční stříkačky. Aranesp 50 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

0,5 ml injekčního roztoku (100 pg/ml darbepoetinu alfa) v předplněné injekční stříkačce ze skla třídy 1 s jehlou velikosti 27 z nerezavějící oceli. Velikost balení 1 nebo 4 předplněné injekční stříkačky. Aranesp 60 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

0,3 ml injekčního roztoku (200 pg/ml darbepoetinu alfa) v předplněné injekční stříkačce ze skla třídy 1 s jehlou velikosti 27 z nerezavějící oceli. Velikost balení 1 nebo 4 předplněné injekční stříkačky. Aranesp 80 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

0,4 ml injekčního roztoku (200 pg/ml darbepoetinu alfa) v předplněné injekční stříkačce ze skla třídy 1 s jehlou velikosti 27 z nerezavějící oceli. Velikost balení 1 nebo 4 předplněné injekční stříkačky. Aranesp 100 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

0,5 ml injekčního roztoku (200 pg/ml darbepoetinu alfa) v předplněné injekční stříkačce ze skla třídy 1 s jehlou velikosti 27 z nerezavějící oceli. Velikost balení 1 nebo 4 předplněné injekční stříkačky. Aranesp 130 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

0,65 ml injekčního roztoku (200 pg/ml darbepoetinu alfa) v předplněné injekční stříkačce ze skla třídy 1 s jehlou velikosti 27 z nerezavějící oceli. Velikost balení 1 nebo 4 předplněné injekční stříkačky. Aranesp 150 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

0,3 ml injekčního roztoku (500 pg/ml darbepoetinu alfa) v předplněné injekční stříkačce ze skla třídy 1 s jehlou velikosti 27 z nerezavějící oceli. Velikost balení 1 nebo 4 předplněné injekční stříkačky. Aranesp 300 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

0,6 ml injekčního roztoku (500 pg/ml darbepoetinu alfa) v předplněné injekční stříkačce ze skla třídy 1 s jehlou velikosti 27 z nerezavějící oceli. Velikost balení 1 nebo 4 předplněné injekční stříkačky. Aranesp 500 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

1 ml injekčního roztoku (500 pg/ml darbepoetinu alfa) v předplněné injekční stříkačce ze skla třídy 1 s jehlou velikosti 27 z nerezavějící oceli. Velikost balení 1 nebo 4 předplněné injekční stříkačky.

Injekční stříkačky mohou být v balení v blistru (1 nebo 4 kusy) s nebo bez automatického chrániče jehly, nebo bez blistru (pouze 1 kus).

Kryt jehly předplněné injekční stříkačky obsahuje suchou přírodní gumu (derivát latexu). Viz bod 4.4. Aranesp 10 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru

0,4 ml injekčního roztoku (25 pg/ml darbepoetinu alfa) v předplněném peru s injekční stříkačkou ze skla třídy 1 a jehlou velikosti 27 z nerezavějící oceli. Velikost balení 1 nebo 4 předplněná pera. Aranesp 15 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru

0,375 ml injekčního roztoku (40 pg/ml darbepoetinu alfa) v předplněném peru s injekční stříkačkou ze skla třídy 1 a jehlou velikosti 27 z nerezavějící oceli. Velikost balení 1 nebo 4 předplněná pera. Aranesp 20 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru

0,5 ml injekčního roztoku (40 pg/ml darbepoetinu alfa) v předplněném peru s injekční stříkačkou ze skla třídy 1 a jehlou velikosti 27 z nerezavějící oceli. Velikost balení 1 nebo 4 předplněná pera. Aranesp 30 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru

0,3 ml injekčního roztoku (100 pg/ml darbepoetinu alfa) v předplněném peru s injekční stříkačkou ze skla třídy 1 a jehlou velikosti 27 z nerezavějící oceli. Velikost balení 1 nebo 4 předplněná pera. Aranesp 40 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru

0,4 ml injekčního roztoku (100 pg/ml darbepoetinu alfa) v předplněném peru s injekční stříkačkou ze skla třídy 1 a jehlou velikosti 27 z nerezavějící oceli. Velikost balení 1 nebo 4 předplněná pera.

Aranesp 50 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru

0,5 ml injekčního roztoku (100 pg/ml darbepoetinu alfa) v předplněném peru s injekční stříkačkou ze skla třídy 1 a jehlou velikosti 27 z nerezavějící oceli. Velikost balení 1 nebo 4 předplněná pera. Aranesp 60 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru

0,3 ml injekčního roztoku (200 pg/ml darbepoetinu alfa) v předplněném peru s injekční stříkačkou ze skla třídy 1 a jehlou velikosti 27 z nerezavějící oceli. Velikost balení 1 nebo 4 předplněná pera. Aranesp 80 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru

0,4 ml injekčního roztoku (200 pg/ml darbepoetinu alfa) v předplněném peru s injekční stříkačkou ze skla třídy 1 a jehlou velikosti 27 z nerezavějící oceli. Velikost balení 1 nebo 4 předplněná pera. Aranesp 100 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru

0,5 ml injekčního roztoku (200 pg/ml darbepoetinu alfa) v předplněném peru s injekční stříkačkou ze skla třídy 1 a jehlou velikosti 27 z nerezavějící oceli. Velikost balení 1 nebo 4 předplněná pera. Aranesp 130 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru

0,65 ml injekčního roztoku (200 pg/ml darbepoetinu alfa) v předplněném peru s injekční stříkačkou ze skla třídy 1 a jehlou velikosti 27 z nerezavějící oceli. Velikost balení 1 nebo 4 předplněná pera. Aranesp 150 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru

0,3 ml injekčního roztoku (500 pg/ml darbepoetinu alfa) v předplněném peru s injekční stříkačkou ze skla třídy 1 a jehlou velikosti 27 z nerezavějící oceli. Velikost balení 1 nebo 4 předplněná pera. Aranesp 300 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru

0,6 ml injekčního roztoku (500 pg/ml darbepoetinu alfa) v předplněném peru s injekční stříkačkou ze skla třídy 1 a jehlou velikosti 27 z nerezavějící oceli. Velikost balení 1 nebo 4 předplněná pera. Aranesp 500 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru

1 ml injekčního roztoku (500 pg/ml darbepoetinu alfa) v předplněném peru s injekční stříkačkou ze skla třídy 1 a jehlou velikosti 27 z nerezavějící oceli. Velikost balení 1 nebo 4 předplněná pera.

Kryt jehly předplněného pera obsahuje suchou přírodní gumu (derivát latexu). Viz bod 4.4.

Aranesp 25 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce

1 ml injekčního roztoku (25 pg/ml darbepoetinu alfa) v injekční lahvičce ze skla třídy 1 s elastomerovou zátkou potaženou fluoropolymerem, s hliníkovým závěrem a odtrhovacím (flip-off) protiprachovým víčkem. Velikost balení 1 nebo 4 injekční lahvičky.

Aranesp 40 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce

1 ml injekčního roztoku (40 pg/ml darbepoetinu alfa) v injekční lahvičce ze skla třídy 1 s elastomerovou zátkou potaženou fluoropolymerem, s hliníkovým závěrem a odtrhovacím (flip-off) protiprachovým víčkem. Velikost balení 1 nebo 4 injekční lahvičky.

Aranesp 60 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce

1 ml injekčního roztoku (60 pg/ml darbepoetinu alfa) v injekční lahvičce ze skla třídy 1 s elastomerovou zátkou potaženou fluoropolymerem, s hliníkovým závěrem a odtrhovacím (flip-off) protiprachovým víčkem. Velikost balení 1 nebo 4 injekční lahvičky.

Aranesp 100 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce

1 ml injekčního roztoku (100 pg/ml darbepoetinu alfa) v injekční lahvičce ze skla třídy 1 s elastomerovou zátkou potaženou fluoropolymerem, s hliníkovým závěrem a odtrhovacím (flip-off) protiprachovým víčkem. Velikost balení 1 nebo 4 injekční lahvičky.

Aranesp 200 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce

1 ml injekčního roztoku (200 pg/ml darbepoetinu alfa) v injekční lahvičce ze skla třídy 1 s elastomerovou zátkou potaženou fluoropolymerem, s hliníkovým závěrem a odtrhovacím (flip-off) protiprachovým víčkem. Velikost balení 1 nebo 4 injekční lahvičky.

Aranesp 300 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce

1 ml injekčního roztoku (300 pg/ml darbepoetinu alfa) v injekční lahvičce ze skla třídy 1 s elastomerovou zátkou potaženou fluoropolymerem, s hliníkovým závěrem a odtrhovacím (flip-off) protiprachovým víčkem. Velikost balení 1 nebo 4 injekční lahvičky.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Krabička obsahuje příbalovou informaci s úplnými pokyny k použití a zacházení.

Předplněným perem Aranesp (SureClick) je aplikována úplná dávka každé prezentace.

Aranesp je sterilní léčivo bez konzervačních přísad. Nepodávejte více než jednu dávku. Všechen zbývající léčivý přípravek je třeba zlikvidovat.

Před podáním roztok Aranespu zkontrolujte, zda-li v něm nejsou viditelné částice. Smí se podávat pouze roztok, který je bezbarvý, čirý nebo lehce opalescentní. Neprotřepávejte. Před injekčním podáním nechte balení dosáhnout pokojové teploty.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061 NL-4817 ZK Breda Nizozemsko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Aranesp 10 pg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

EU/1/01/185/001 Balení s blistrem 1 ks

EU/1/01/185/002 Balení s blistrem 4 ks

EU/1/01/185/033 Balení bez blistru 1 ks

EU/1/01/185/074 Balení s blistrem 1 ks s chráničem jehly

EU/1/01/185/075 Balení s blistrem 4 ks s chráničem jehly

Aranesp 15 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

EU/1/01/185/003 Balení s blistrem 1 ks

EU/1/01/185/004 Balení s blistrem 4 ks

EU/1/01/185/034 Balení bez blistru 1 ks

EU/1/01/185/076 Balení s blistrem 1 ks s chráničem jehly

EU/1/01/185/077 Balení s blistrem 4 ks s chráničem jehly

Aranesp 20 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

EU/1/01/185/005 Balení s blistrem 1 ks

EU/1/01/185/006 Balení s blistrem 4 ks

EU/1/01/185/035 Balení bez blistru 1 ks

EU/1/01/185/078 Balení s blistrem 1 ks s chráničem jehly

EU/1/01/185/079 Balení s blistrem 4 ks s chráničem jehly

Aranesp 30 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

EU/1/01/185/007 Balení s blistrem 1 ks

EU/1/01/185/008 Balení s blistrem 4 ks

EU/1/01/185/036 Balení bez blistru 1 ks

EU/1/01/185/080 Balení s blistrem 1 ks s chráničem jehly

EU/1/01/185/081 Balení s blistrem 4 ks s chráničem jehly

Aranesp 40 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

EU/1/01/185/009 Balení s blistrem 1 ks

EU/1/01/185/010 Balení s blistrem 4 ks

EU/1/01/185/037 Balení bez blistru 1 ks

EU/1/01/185/082 Balení s blistrem 1 ks s chráničem jehly

EU/1/01/185/083 Balení s blistrem 4 ks s chráničem jehly

Aranesp 50 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

EU/1/01/185/011 Balení s blistrem 1 ks

EU/1/01/185/012 Balení s blistrem 4 ks

EU/1/01/185/038 Balení bez blistru 1 ks

EU/1/01/185/084 Balení s blistrem 1 ks s chráničem jehly

EU/1/01/185/085 Balení s blistrem 4 ks s chráničem jehly

Aranesp 60 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

EU/1/01/185/013 Balení s blistrem 1 ks

EU/1/01/185/014 Balení s blistrem 4 ks

EU/1/01/185/039 Balení bez blistru 1 ks

EU/1/01/185/086 Balení s blistrem 1 ks s chráničem jehly

EU/1/01/185/087 Balení s blistrem 4 ks s chráničem jehly

Aranesp 80 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

EU/1/01/185/015 Balení s blistrem 1 ks

EU/1/01/185/016 Balení s blistrem 4 ks

EU/1/01/185/040 Balení bez blistru 1 ks

EU/1/01/185/088 Balení s blistrem 1 ks s chráničem jehly

EU/1/01/185/089 Balení s blistrem 4 ks s chráničem jehly

Aranesp 100 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

EU/1/01/185/017 Balení s blistrem 1 ks

EU/1/01/185/018 Balení s blistrem 4 ks

EU/1/01/185/041 Balení bez blistru 1 ks

EU/1/01/185/090 Balení s blistrem 1 ks s chráničem jehly

EU/1/01/185/091 Balení s blistrem 4 ks s chráničem jehly

Aranesp 130 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

EU/1/01/185/069 Balení s blistrem 1 ks

EU/1/01/185/070 Balení s blistrem 4 ks

EU/1/01/185/071 Balení bez blistru 1 ks

EU/1/01/185/092 Balení s blistrem 1 ks s chráničem jehly

EU/1/01/185/093 Balení s blistrem 4 ks s chráničem jehly

Aranesp 150 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

EU/1/01/185/019 Balení s blistrem 1 ks

EU/1/01/185/020 Balení s blistrem 4 ks

EU/1/01/185/042 Balení bez blistru 1 ks

EU/1/01/185/094 Balení s blistrem 1 ks s chráničem jehly

EU/1/01/185/095 Balení s blistrem 4 ks s chráničem jehly

Aranesp 300 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

EU/1/01/185/021 Balení s blistrem 1 ks

EU/1/01/185/022 Balení s blistrem 4 ks

EU/1/01/185/043 Balení bez blistru 1 ks

EU/1/01/185/096 Balení s blistrem 1 ks s chráničem jehly

EU/1/01/185/097 Balení s blistrem 4 ks s chráničem jehly

Aranesp 500 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

EU/1/01/185/031 Balení s blistrem 1 ks

EU/1/01/185/032 Balení s blistrem 4 ks

EU/1/01/185/044 Balení bez blistru 1 ks

EU/1/01/185/098 Balení s blistrem 1 ks s chráničem jehly

EU/1/01/185/099 Balení s blistrem 4 ks s chráničem jehly

Aranesp 10 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru EU/1/01/185/045 - 1 ks EU/1/01/185/057 - 4 ks

Aranesp 15 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru EU/1/01/185/046 - 1 ks EU/1/01/185/058 - 4 ks

Aranesp 20 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru EU/1/01/185/047 - 1 ks EU/1/01/185/059 - 4 ks

Aranesp 30 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru EU/1/01/185/048 - 1 ks EU/1/01/185/060 - 4 ks

Aranesp 40 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru EU/1/01/185/049 - 1 ks EU/1/01/185/061 - 4 ks

Aranesp 50 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru EU/1/01/185/050 - 1 ks EU/1/01/185/062 - 4 ks

Aranesp 60 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru EU/1/01/185/051 - 1 ks EU/1/01/185/063 - 4 ks

Aranesp 80 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru EU/1/01/185/052 - 1 ks EU/1/01/185/064 - 4 ks

Aranesp 100 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru EU/1/01/185/053 - 1 ks EU/1/01/185/065 - 4 ks

Aranesp 130 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru EU/1/01/185/072 - 1 ks EU/1/01/185/073 - 4 ks k

Aranesp 150 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru EU/1/01/185/054 - 1 ks EU/1/01/185/066 - 4 ks

Aranesp 300 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru EU/1/01/185/055 - 1 ks EU/1/01/185/067 - 4 ks

Aranesp 500 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru EU/1/01/185/056 - 1 ks EU/1/01/185/068 - 4 ks

Aranesp 25 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce EU/1/01/185/100 1 ks EU/1/01/185/101 4 ks

Aranesp 40 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce EU/1/01/185/102 1 ks EU/1/01/185/103 4 ks

Aranesp 60 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce EU/1/01/185/104 1 ks EU/1/01/185/105 4 ks

Aranesp 100 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce EU/1/01/185/106 1 ks EU/1/01/185/107 4 ks

Aranesp 200 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce a EU/1/01/185/108 1 ks EU/1/01/185/109 4 ks

Aranesp 300 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce EU/1/01/185/110 1 ks EU/1/01/185/111 4 ks

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 8. června 2001

Datum posledního prodloužení registrace: 19. květen 2006

10. DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu

A.    VÝROBCE/VÝROBCI BIOLOGICKÉ LÉČIVÉ LÁTKY /BIOLOGICKÝCH LÉČIVÝCH LÁTEK A VÝROBCE ODPOVĚDNÝ/VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

B.    PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

C.    DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

D.    PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

A. VÝROBCE/VÝROBCI BIOLOGICKÉ LÉČIVÉ LÁTKY A VÝROBCE/VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

Název a adresa výrobce biologické léčivé látky (látek)

Amgen Manufacturing Limited PO Box 4060, Road 31 km 24.6 Juncos, PR 00777-4060 Puerto Rico

Název a adresa výrobců odpovědných za propouštění šarží

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061 4817 ZK Breda The Netherlands

Amgen Technology Ireland (ADL)

Pottery Road Dun Laoghaire Co Dublin Irsko

V příbalové informaci k léčivému přípravku musí být uveden název a adresa výrobce odpovědného za propouštění dané šarže.

B. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis s omezením (viz Příloha I: Souhrn údajů o přípravku, odstavec 4.2).

C. DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE • Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti

Požadavky pro předkládání pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti pro tento léčivý přípravek jsou uvedeny v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) stanoveném v čl. 107c odst. 7 směrnice 2001/83/ES a a jakékoli následné změny jsou zveřejněny na evropském webovém portálu pro léčivé přípravky.

D. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

• Plán řízení rizik (RMP)

Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve veškerých schválených následných aktualizacích RMP.

Aktualizovaný RMP je třeba předložit:

•    na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky,

•    při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení význačného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik).

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

KRABIČKA S PLASTOVÝM PŘÍŘEZEM OBSAHUJÍCÍM INJEKČNÍ STŘÍKAČKU


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Aranesp 10 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Darbepoetinum alfa


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna předplněná injekční stříkačka o objemu 0,4 ml obsahuje 10 mikrogramů darbepoetinu alfa (25 mikrogramů/ml).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: dihydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan sodný, chlorid sodný, polysorbát 80, voda na injekci.


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


1 předplněná injekční stříkačka pro jedno použití 4 předplněné injekční stříkačky pro jedno použití

1 předplněná injekční stříkačka pro jedno použití s automatickým chráničem jehly 4 předplněné injekční stříkačky pro jedno použití s automatickým chráničem jehly


5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Důležité: než začnete používat předplněnou injekční stříkačku, přečtěte si příbalovou informaci. Intravenózní nebo subkutánní podání.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Amgen Europe B.V. Minervum 7061 NL-4817 ZK Breda Nizozemsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)


EU/1/01/185/001 1 ks EU/1/01/185/002 4 ks EU/1/01/185/074 1 ks s chráničem jehly EU/1/01/185/075 4 ks s chráničem jehly


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Aranesp 10 injekční stříkačka


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU_

Aranesp 10 pg injekce Darbepoetin alfa


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Amgen


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. JINÉ


i.v./s.c. 0,4 ml


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU_

Aranesp 10 pg injekce Darbepoetin alfa

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Amgen

3. POUŽITELNOST


EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot

5. JINÉ


i.v./s.c. 0,4 ml


OZNAČENÍ INJEKČNÍ STŘÍKAČKY POKUD JE V PLASTOVÉM PŘÍŘEZU

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTY PODÁNÍ_

Aranesp 10 pg Darbepoetin alfa i.v./s.c.


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK


0,4 ml


6. JINÉ


Amgen Europe B.V.


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Aranesp 10 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Darbepoetinum alfa


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna předplněná injekční stříkačka o objemu 0,4 ml obsahuje darbepoetinum alfa 10 mikrogramů (25 mikrogramů/ml).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: dihydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan sodný, chlorid sodný, polysorbát 80, voda na injekci.


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


1 předplněná injekční stříkačka pro jedno použití


5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Intravenózní nebo subkutánní podání.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Amgen Europe B.V. Minervum 7061 NL-4817 ZK Breda Nizozemsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)


EU/1/01/185/033


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Aranesp 10 injekční stříkačka


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTY PODÁNÍ_

Aranesp 10 pg injekce Darbepoetin alfa i.v./s.c.


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK


0,4 ml


6. JINÉ


Amgen Europe B.V.


KRABIČKA S PLASTOVÝM PŘÍŘEZEM OBSAHUJÍCÍM INJEKČNÍ STŘÍKAČKU


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Aranesp 15 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Darbepoetinum alfa


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna předplněná injekční stříkačka o objemu 0,375 ml obsahuje 15 mikrogramů darbepoetinu alfa (40 mikrogramů/ml).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: dihydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan sodný, chlorid sodný, polysorbát 80, voda na injekci.


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


1 předplněná injekční stříkačka pro jedno použití 4 předplněné injekční stříkačky pro jedno použití

1 předplněná injekční stříkačka pro jedno použití s automatickým chráničem jehly 4 předplněné injekční stříkačky pro jedno použití s automatickým chráničem jehly


5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Důležité: než začnete používat předplněnou injekční stříkačku, přečtěte si příbalovou informaci. Intravenózní nebo subkutánní podání.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Amgen Europe B.V. Minervum 7061 NL-4817 ZK Breda Nizozemsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)


EU/1/01/185/003 1 ks EU/1/01/185/004 4 ks EU/1/01/185/076 1 ks s chráničem jehly EU/1/01/185/077 4 ks s chráničem jehly


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Aranesp 15 injekční stříkačka


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU_

Aranesp 15 pg injekce Darbepoetin alfa


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Amgen


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. JINÉ


i.v./s.c. 0,375 ml


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU_

Aranesp 15 pg injekce Darbepoetin alfa

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Amgen

3. POUŽITELNOST


EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot

5. JINÉ


i.v./s.c.

0,375 ml


OZNAČENÍ INJEKČNÍ STŘÍKAČKY POKUD JE V PLASTOVÉM PŘÍŘEZU

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTY PODÁNÍ_

Aranesp 15 pg Darbepoetin alfa i.v./s.c.


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK


0,375 ml


6. JINÉ


Amgen Europe B.V.


KRABIČKA BEZ PLASTOVÉHO PŘÍŘEZU OBSAHUJÍCÍ INJEKČNÍ STŘÍKAČKU


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Aranesp 15 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Darbepoetinum alfa


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna předplněná injekční stříkačka o objemu 0,375 ml obsahuje darbepoetinum alfa 15 mikrogramů (40 mikrogramů/ml).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: dihydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan sodný, chlorid sodný, polysorbát 80, voda na injekci.


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


1 předplněná injekční stříkačka pro jedno použití


5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Intravenózní nebo subkutánní podání.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Amgen Europe B.V. Minervum 7061 NL-4817 ZK Breda Nizozemsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)


EU/1/01/185/034


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Aranesp 15 injekční stříkačka


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTY PODÁNÍ_

Aranesp 15 pg injekce Darbepoetin alfa i.v./s.c.


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK


0,375 ml


6. JINÉ


Amgen Europe B.V.


KRABIČKA S PLASTOVÝM PŘÍŘEZEM OBSAHUJÍCÍM INJEKČNÍ STŘÍKAČKU


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Aranesp 20 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Darbepoetinum alfa


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna předplněná injekční stříkačka o objemu 0,5 ml obsahuje 20 mikrogramů darbepoetinu alfa (40 mikrogramů/ml).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: dihydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan sodný, chlorid sodný, polysorbát 80, voda na injekci.


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


1 předplněná injekční stříkačka pro jedno použití 4 předplněné injekční stříkačky pro jedno použití

1 předplněná injekční stříkačka pro jedno použití s automatickým chráničem jehly 4 předplněné injekční stříkačky pro jedno použití s automatickým chráničem jehly


5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Důležité: než začnete používat předplněnou injekční stříkačku, přečtěte si příbalovou informaci. Intravenózní nebo subkutánní podání.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Amgen Europe B.V. Minervum 7061 NL-4817 ZK Breda Nizozemsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)


EU/1/01/185/005 1 ks EU/1/01/185/006 4 ks EU/1/01/185/078 1 ks s chráničem jehly EU/1/01/185/079 4 ks s chráničem jehly


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Aranesp 20 injekční stříkačka


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU_

Aranesp 20 pg injekce Darbepoetin alfa


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Amgen


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. JINÉ


i.v./s.c. 0,5 ml


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU_

Aranesp 20 pg injekce Darbepoetin alfa

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Amgen

3. POUŽITELNOST


EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot

5. JINÉ


i.v./s.c.

0,5 ml


OZNAČENÍ INJEKČNÍ STŘÍKAČKY POKUD JE V PLASTOVÉM PŘÍŘEZU

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTY PODÁNÍ_

Aranesp 20 pg Darbepoetin alfa i.v./s.c.


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK


0,5 ml


6. JINÉ


Amgen Europe B.V.


KRABIČKA BEZ PLASTOVÉHO PŘÍŘEZU OBSAHUJÍCÍ INJEKČNÍ STŘÍKAČKU


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Aranesp 20 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Darbepoetinum alfa


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna předplněná injekční stříkačka o objemu 0,5 ml obsahuje darbepoetinum alfa 20 mikrogramů (40 mikrogramů/ml).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: dihydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan sodný, chlorid sodný, polysorbát 80, voda na injekci.


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


1 předplněná injekční stříkačka pro jedno použití


5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Intravenózní nebo subkutánní podání.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Amgen Europe B.V. Minervum 7061 NL-4817 ZK Breda Nizozemsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)


EU/1/01/185/035


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Aranesp 20 injekční stříkačka


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTY PODÁNÍ_

Aranesp 20 pg injekce Darbepoetin alfa i.v./s.c.


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK


0,5 ml


6. JINÉ


Amgen Europe B.V.


KRABIČKA S PLASTOVÝM PŘÍŘEZEM OBSAHUJÍCÍM INJEKČNÍ STŘÍKAČKU


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Aranesp 30 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Darbepoetinum alfa


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna předplněná injekční stříkačka o objemu 0,3 ml obsahuje 30 mikrogramů darbepoetinu alfa (100 mikrogramů/ml).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: dihydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan sodný, chlorid sodný, polysorbát 80, voda na injekci.


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


1 předplněná injekční stříkačka pro jedno použití 4 předplněné injekční stříkačky pro jedno použití

1 předplněná injekční stříkačka pro jedno použití s automatickým chráničem jehly 4 předplněné injekční stříkačky pro jedno použití s automatickým chráničem jehly


5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Důležité: než začnete používat předplněnou injekční stříkačku, přečtěte si příbalovou informaci. Intravenózní nebo subkutánní podání.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Amgen Europe B.V. Minervum 7061 NL-4817 ZK Breda Nizozemsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)


EU/1/01/185/007 1 ks EU/1/01/185/008 4 ks EU/1/01/185/080 1 ks s chráničem jehly EU/1/01/185/081 4 ks s chráničem jehly


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Aranesp 30 injekční stříkačka


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU_

Aranesp 30 pg injekce Darbepoetin alfa


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Amgen


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. JINÉ


i.v./s.c. 0,3 ml


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU_

Aranesp 30 pg injekce Darbepoetin alfa

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Amgen

3. POUŽITELNOST


EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot

5. JINÉ


i.v./s.c.

0,3 ml


OZNAČENÍ INJEKČNÍ STŘÍKAČKY POKUD JE V PLASTOVÉM PŘÍŘEZU

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTY PODÁNÍ_

Aranesp 30 pg Darbepoetin alfa i.v./s.c.


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK


0,3 ml


6. JINÉ


Amgen Europe B.V.


KRABIČKA BEZ PLASTOVÉHO PŘÍŘEZU OBSAHUJÍCÍ INJEKČNÍ STŘÍKAČKU


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Aranesp 30 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Darbepoetinum alfa


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna předplněná injekční stříkačka o objemu 0,3 ml obsahuje darbepoetinum alfa 30 mikrogramů (100 mikrogramů/ml).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: dihydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan sodný, chlorid sodný, polysorbát 80, voda na injekci.


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


1 předplněná injekční stříkačka pro jedno použití


5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Intravenózní nebo subkutánní podání.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Amgen Europe B.V. Minervum 7061 NL-4817 ZK Breda Nizozemsko


12.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)


EU/1/01/185/036


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Aranesp 30 injekční stříkačka


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTY PODÁNÍ_

Aranesp 30 pg injekce Darbepoetin alfa i.v./s.c.


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK


0,3 ml


6. JINÉ


Amgen Europe B.V.


KRABIČKA S PLASTOVÝM PŘÍŘEZEM OBSAHUJÍCÍM INJEKČNÍ STŘÍKAČKU


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Aranesp 40 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Darbepoetinum alfa


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna předplněná injekční stříkačka o objemu 0,4 ml obsahuje 40 mikrogramů darbepoetinu alfa (100 mikrogramů/ml).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: dihydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan sodný, chlorid sodný, polysorbát 80, voda na injekci.


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


1 předplněná injekční stříkačka pro jedno použití 4 předplněné injekční stříkačky pro jedno použití

1 předplněná injekční stříkačka pro jedno použití s automatickým chráničem jehly 4 předplněné injekční stříkačky pro jedno použití s automatickým chráničem jehly


5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Důležité: než začnete používat předplněnou injekční stříkačku, přečtěte si příbalovou informaci. Intravenózní nebo subkutánní podání.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Amgen Europe B.V. Minervum 7061 NL-4817 ZK Breda Nizozemsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)


EU/1/01/185/009 1 ks EU/1/01/185/010 4 ks EU/1/01/185/082 1 ks s chráničem jehly EU/1/01/185/083 4 ks s chráničem jehly


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Aranesp 40 injekční stříkačka


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU_

Aranesp 40 pg injekce Darbepoetin alfa


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Amgen


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. JINÉ


i.v./s.c. 0,4 ml


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU_

Aranesp 40 pg injekce Darbepoetin alfa


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Amgen


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. JINÉ


i.v./s.c.


OZNAČENÍ INJEKČNÍ STŘÍKAČKY POKUD JE V PLASTOVÉM PŘÍŘEZU

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTY PODÁNÍ_

Aranesp 40 pg Darbepoetin alfa i.v./s.c.


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


3. POUŽITELNOST


EXP


4.    ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK


0,4 ml


6. JINÉ


Amgen Europe B.V.


KRABIČKA BEZ PLASTOVÉHO PŘÍŘEZU OBSAHUJÍCÍ INJEKČNÍ STŘÍKAČKU


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Aranesp 40 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Darbepoetinum alfa


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna předplněná injekční stříkačka o objemu 0,4 ml obsahuje darbepoetinum alfa 40 mikrogramů (100 mikrogramů/ml).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: dihydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan sodný, chlorid sodný, polysorbát 80, voda na injekci.


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


1 předplněná injekční stříkačka pro jedno použití


5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Intravenózní nebo subkutánní podání.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


11.    NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Amgen Europe B.V. Minervum 7061 NL-4817 ZK Breda Nizozemsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)


EU/1/01/185/037


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Aranesp 40 injekční stříkačka


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTY PODÁNÍ_

Aranesp 40 pg injekce Darbepoetin alfa i.v./s.c.


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK


0,4 ml


6. JINÉ


Amgen Europe B.V.


KRABIČKA S PLASTOVÝM PŘÍŘEZEM OBSAHUJÍCÍM INJEKČNÍ STŘÍKAČKU


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Aranesp 50 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Darbepoetinum alfa


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna předplněná injekční stříkačka o objemu 0,5 ml obsahuje 50 mikrogramů darbepoetinu alfa (100 mikrogramů/ml).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: dihydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan sodný, chlorid sodný, polysorbát 80, voda na injekci.


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


1 předplněná injekční stříkačka pro jedno použití 4 předplněné injekční stříkačky pro jedno použití

1 předplněná injekční stříkačka pro jedno použití s automatickým chráničem jehly 4 předplněné injekční stříkačky pro jedno použití s automatickým chráničem jehly


5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Důležité: než začnete používat předplněnou injekční stříkačku, přečtěte si příbalovou informaci. Intravenózní nebo subkutánní podání.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Amgen Europe B.V. Minervum 7061 NL-4817 ZK Breda Nizozemsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)


EU/1/01/185/011 1 ks EU/1/01/185/012 4 ks EU/1/01/185/084 1 ks s chráničem jehly EU/1/01/185/085 4 ks s chráničem jehly


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Aranesp 50 injekční stříkačka


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU_

Aranesp 50 pg injekce Darbepoetin alfa


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Amgen


3. POUŽITELNOST


EXP


4.    ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. JINÉ


i.v./s.c. 0,5 ml


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU_

Aranesp 50 pg injekce Darbepoetin alfa

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Amgen

3. POUŽITELNOST


EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot

5. JINÉ


i.v./s.c.

0,5 ml


OZNAČENÍ INJEKČNÍ STŘÍKAČKY POKUD JE V PLASTOVÉM PŘÍŘEZU

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTY PODÁNÍ_

Aranesp 50 pg Darbepoetin alfa i.v./s.c.


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK


0,5 ml


6. JINÉ


Amgen Europe B.V.


KRABIČKA BEZ PLASTOVÉHO PŘÍŘEZU OBSAHUJÍCÍ INJEKČNÍ STŘÍKAČKU


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Aranesp 50 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Darbepoetinum alfa


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna předplněná injekční stříkačka o objemu 0,5 ml obsahuje darbepoetinum alfa 50 mikrogramů (100 mikrogramů/ml).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: dihydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan sodný, chlorid sodný, polysorbát 80, voda na injekci.


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


1 předplněná injekční stříkačka pro jedno použití


5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Intravenózní nebo subkutánní podání.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Amgen Europe B.V. Minervum 7061 NL-4817 ZK Breda Nizozemsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)


EU/1/01/185/038


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Aranesp 50 injekční stříkačka


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTY PODÁNÍ_

Aranesp 50 pg injekce Darbepoetin alfa i.v./s.c.


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK


0,5 ml


6. JINÉ


Amgen Europe B.V.


KRABIČKA S PLASTOVÝM PŘÍŘEZEM OBSAHUJÍCÍM INJEKČNÍ STŘÍKAČKU


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Aranesp 60 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Darbepoetinum alfa


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna předplněná injekční stříkačka o objemu 0,3 ml obsahuje 60 mikrogramů darbepoetinu alfa (200 mikrogramů/ml).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: dihydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan sodný, chlorid sodný, polysorbát 80, voda na injekci.


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


1 předplněná injekční stříkačka pro jedno použití 4 předplněné injekční stříkačky pro jedno použití

1 předplněná injekční stříkačka pro jedno použití s automatickým chráničem jehly 4 předplněné injekční stříkačky pro jedno použití s automatickým chráničem jehly


5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Důležité: než začnete používat předplněnou injekční stříkačku, přečtěte si příbalovou informaci. Intravenózní nebo subkutánní podání.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Amgen Europe B.V. Minervum 7061 NL-4817 ZK Breda Nizozemsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)


EU/1/01/185/013 1 ks EU/1/01/185/014 4 ks EU/1/01/185/086 1 ks s chráničem jehly EU/1/01/185/087 4 ks s chráničem jehly


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Aranesp 60 injekční stříkačka


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU_

Aranesp 60 pg injekce Darbepoetin alfa


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Amgen


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. JINÉ


i.v./s.c. 0,3 ml


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU_

Aranesp 60 pg injekce Darbepoetin alfa


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Amgen


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. JINÉ


i.v./s.c. 0,3 ml


OZNAČENÍ INJEKČNÍ STŘÍKAČKY POKUD JE V PLASTOVÉM PŘÍŘEZU

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTY PODÁNÍ_

Aranesp 60 pg Darbepoetin alfa i.v./s.c.


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK


0,3 ml


6. JINÉ


Amgen Europe B.V.


KRABIČKA BEZ PLASTOVÉHO PŘÍŘEZU OBSAHUJÍCÍ INJEKČNÍ STŘÍKAČKU


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Aranesp 60 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Darbepoetinum alfa


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna předplněná injekční stříkačka o objemu 0,3 ml obsahuje darbepoetinum alfa 60 mikrogramů (200 mikrogramů/ml).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: dihydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan sodný, chlorid sodný, polysorbát 80, voda na injekci.


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


1 předplněná injekční stříkačka pro jedno použití


5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Intravenózní nebo subkutánní podání.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Amgen Europe B.V. Minervum 7061 NL-4817 ZK Breda Nizozemsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)


EU/1/01/185/039


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Aranesp 60 injekční stříkačka


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTY PODÁNÍ_

Aranesp 60 pg injekce Darbepoetin alfa i.v./s.c.


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK


0,3 ml


6. JINÉ


Amgen Europe B.V.


KRABIČKA S PLASTOVÝM PŘÍŘEZEM OBSAHUJÍCÍM INJEKČNÍ STŘÍKAČKU


1. NÁZE